Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

ZÖLD ÚT - Vizsgadíjak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

ZÖLD ÚT NYELVIZSGAHELY

Alapfok

Középfok

Felsőfok

23.800 Ft

26.500 Ft

30.000 Ft

Egyéb díjak

igazolás

1.500 Ft

Sikeres vizsga esetén lehet igényelni az eredmény kihirdetését követően a bizonyítvány kiállításáig. Az igazolás személyesen Gödöllőn a Vizsgaközpontban igényelhető ügyfélfogadási időben, vagy e-mailen. E-mailes igénylés esetén az átutalási bizonylat másolatát kell elküldeni az adatokkal (név, azonosító szám, postacím). Az igazolást postai úton küldjük az igénylés beérkezését követő 2 munkanapon belül. Az átutalás módja ld. Vizsgaszabályzat 6.§ 2).

bizonyítvány újranyomtatás

2.500 Ft

Egy évnél nem régebbi bizonyítvány újranyomtatása hibásan megadott név esetén. Egyéb hibás adatok esetén (pl. születési hely, idő) nem kérhető újranyomtatás, hanem az OH-NYAK állít ki un. hatósági igazolást, amit a bizonyítványhoz kell csatolni. Az átutalás módja ld. Vizsgaszabályzat 9.§ 2).

halasztás

3.000 Ft

Komplex vizsga halasztása a következő vizsgaidőszakra lehetséges a Vizsgaszabályzat 8.§ alapján.

pótjelentkezés

5.000 Ft

A jelentkezési határidő után (legfeljebb 4 napig) történő jelentkezés esetén fizetendő pótdíj, mely az e-mailen kiküldött számlán szerepel a vizsgadíjon felül. A pótjelentkezés feltételeit a Vizsgaszabályzat 1.§ 4) bekezdése tartalmazza.

késedelmi díj (felsőfok)

1.500 Ft

A prezentációs összefoglaló leadása 3 héttel az írásbeli vizsga előtt történik, a késedelem legfeljebb 1 hét. Az átutalás módja ld. Vizsgaszabályzat 4.§ 5).

Felülvizsgálati díjak 

 

 Alapfok

Középfok

Felsőfok

Olvasott és hallott szövegértés vizsgarészek újrajavítása (a vizsgadíj 5%-a, készségenként fizetendő) 

1.190 Ft

1.325 Ft

1.500 Ft

Közvetítés készség vizsgarész újrajavítása (a vizsgadíj 10%-a)

2.380 Ft

2.650 Ft

3.000 Ft

Íráskészség és beszédkészség (szóbeli) vizsga újraértékelése (a vizsgadíj 15%-a, készségenként fizetendő)

3.570 Ft

 3.975 Ft

 4.500 Ft

http://www.zoldut.szie.hu/Vizsgaszabalyzat

Az átutalás módja ld. Vizsgaszabályzat 7.§ 4).

Partnereink