Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Vállalkozásfejlesztés mesterszak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Vállalkozásfejlesztés mesterszak

Oklevélen szereplő szakképzettség megnevezése: 

Okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon

 

A képzés belépési kritériuma:

A Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara Vállalkozásfejlesztés mesterszakára történő felvétel feltétele, hogy a Kar a választott mesterképzési szakon elfogadja a jelentkező oklevelét, illetve korábbi felsőfokú tanulmányai kellő arányban beszámíthatók legyenek az adott mesterszakon.

A jelentkezőknek előképzettségüktől függetlenül előzetes kreditelismertetést kell kérniük a Kartól. Azon jelentkezőknek, akik a bemeneti követelményeknek nem kizárólag a diploma, hanem a diploma és meghatározott kreditek teljesítésének együttes igazolásával tesznek eleget, a kreditelismertetési kérelemhez mellékelni kell a kurzusleírásokat és a leckekönyv másolatát.

       A gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodási alapszakról érkezők számára nincs további belépési feltétel, tanulmányi felvételi eredményeik alapján kerülnek besorolásra.

       Minden más képzési területről érkezőknek csak 30 tantárgyi kreditpont kell előzetesen teljesíteniük, dokumentálniuk az üzleti képzés alaptantárgyaiból a következő struktúrában:

 • módszertani alapozó ismeret (8 kredit – matematika, statisztika),
 • elméleti-gazdaságtani alapozó ismeret (10 kredit – mikroökonómia, makroökonómia, pénzügy),
 • egységes üzleti alapozó ismeretek (12 kredit - marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy).

       A hiányzó minimálisan előírt szakterületi kredit pótlására nincs lehetőség, ezek megléte a felvétel feltétele. A szakon tanulmányokat folytatni kívánó, de a minimálisan 30 kredittel nem rendelkező felvételizők számára a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzést megelőzően lehet megszerezni az Egyetemen. A hiányzó kreditek megszerzésére a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karával hallgatói jogviszonyban nem álló érdeklődők számára a Gazdálkodási Kar kapacitásának erejéig, 3.000 Ft/kredit költségtérítés mellett (korlátozott) hallgatói jogviszony keretében nyújt lehetőséget. A képzés befejezését követően a megszerzett ismeretekről, a kreditértékről igazolást állítunk ki, mely ismeretek a felsőfokú tanulmányokba, illetve a tanulmányok megkezdésének feltételéül beszámíthatók.

 

 

A jelentkezés módja, ideje:

A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató c. kiadvány tartalmazza. Bővebb információk: https://www.felvi.hu/ oldalon.

A működési sajátosságokból adódóan a Szak menedzselésében más intézményi közreműködők is megjelennek. A felvételi eljárás, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációja az intézmény Oktatási és Képzési Igazgatóságán történik.

Államilag finanszírozott helyekkel!

 

Nyelvvizsga követelmények:

Az oklevél kiadásához angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A szak képzési célja:

A képzés célja vállalkozásfejlesztési szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek elsősorban kis- és középvállalkozások, vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani üzleti ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására, működtetésük érdekében tanácsadásra, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

A Vállalkozásfejlesztés mesterszakot Neked ajánljuk:

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak bármilyen diplomával rendelkező számára nyitott. Ajánljuk a képzést minden olyan végzettség, tevékenység kiegészítőjeként, ahol a jelentkező munkája során a vezetési, vállalkozási tevékenység végzése meghatározó jelentőségű:

 • A gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodás területén főiskolai (bachelor) diplomát szerzetteknek, a szakmai elméleti és gyakorlati ismereteik elmélyítése érdekében;
 • A más gazdaságtudományi területen végzetteknek vállalkozásfejlesztési, magas fokú üzleti ismeretek, valamint vezetői képességek és készségek elsajátítása érdekében;
 • Mérnököknek, pedagógusoknak, bölcsész, egészségügyi és egyéb szakterületen diplomával rendelkezők számára új szakmai készségek, elméleti és gyakorlati üzleti ismeretek megszerzése érdekében, melyek egyrészt versenyelőnyt jelenthetnek saját szakmájukban, másrészt lehetőséget teremt számukra új szakterületek megismerésében, meghódításában.

 

Jellegzetes tantárgyak:

Alapozó ismeretek: Vállalati stratégia, Pénzügyi elemzés, Vállalkozás-innováció, Társadalmi és gazdasági előrejelzés, Vállalkozások költségvetési kapcsolatai, Kutatásmódszertan, Szervezeti kultúra

Szakmai törzsanyag: Innovációmenedzsment, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, Vezetői döntéstámogató rendszerek, kockázatelemzés, Marketing stratégiák és menedzsment, Szolgáltatásmenedzsment, Innováció- és vállalkozásfejlesztési politika, Projektmenedzsment, Vállalkozás és globalizáció, Humánmenedzsment

Differenciált szakmai ismeretek: Üzleti tanácsadás, Üzleti környezet az EU-ban, Cégjog, Vállalatértékelés, Multinacionális vállalkozások, Lean management, Humánkontrolling, stb.

 

A szakon végzettek képesek:

 • a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére,
 • a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére,
 • a gazdálkodás színvonalának feltérképezéséhez szükséges módszerek differenciált alkalmazására,
 • a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk mellett is megbízható eligazodásra,
 • a megismert vállalatfejlesztési innovatív módszerek kreatív módon történő alkalmazására,
 • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,
 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására.

Letölthető nyomtatványok:

       Képzési tájékoztató 

       A szakra való belépés feltételei

       Kreditelismerési adatlap

       Útmutató a felvételi beszélgetéshez

       Pontszámítás

 További információ

Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék 
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
Főépület I. emelet, 130. iroda

Dr. Szűcs Róbert Sándor  főiskolai docens
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
Főépület I. emelet, 128. iroda
E-mail: szucs.robert@gk.uni-neumann.hu

Romanekné Gór Csilla tanszéki ügyintéző
Tel.: 06-56/510-300 /5301. mellék/
E-mail: romanekne.csilla@gk.uni-neumann.hu

 

Képzéseink

Partnereink