Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Útmutató a Pénzügy és számvitel szakos hallgatók záróvizsgájához

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Vizsgarend

A Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék kiemelt figyelmet fordít az általa képviselt, illetve tanított tárgyak számonkérésére. Elvünk, hogy a számonkérés módjával, a lebonyolítás menetével segítjük egy szigorú, de egészséges vizsgalégkör kialakulását, ezáltal a hallgatók számára lehetővé tesszük, hogy tudásuk legjavát nyújtsák.
Minden egyéb tekintetben az érvényben lévő tanulmányi és vizsgaszabályzat (központi dokumentumtár - hallgatói szabályzatok)alapján járunk el.

Pénzügy és számvitel (BSc) szakos záróvizsga komplex szóbeli tételek

Pénzügy és számvitel Felsőoktatási szakképzési szak záróvizsga tájékoztató és tételek 2017

Útmutató a pénzügy-, számvitel szakos hallgatók záróvizsgájához

Kedves Hallgató!

Főiskolai tanulmányainak befejezéseként Önnek utolsó alkalommal a záróvizsgán kell számot adnia arról, hogy megfelel a közgazdász képzés követelményeinek. A záróvizsga bizottság azt értékeli, hogy elsajátította-e az elméleti ismereteket és azokat a gyakorlatban milyen szinten lesz képes alkalmazni. Annak érdekében, hogy Ön a záróvizsgán minél jobb eredményt érjen el, a legfontosabb tudnivalókról, a záróvizsga menetéről az alábbiakban tájékoztatom.

A szóbeli záróvizsga két részből áll, elsőként a szakdolgozat védéséből, majd az elméleti ismeretek vizsgatétel alapján történő számonkéréséből.

1. A szakdolgozat védése

A szakdolgozat védésekor Önnek először prezentálnia kell a téma feldolgozása során végzett munkáját és annak eredményét. A prezentáció maximum 5-6 perc, amelyet pontosan be kell tartani. A szakdolgozat sikeres és hatékony bemutatása érdekében célszerű Power Point program felhasználásával 6-7 diát készíteni, amely tartalmazza:

  • a téma feldolgozásána célját, az alkalmazott módszereket, a dolgozat fő részeit
  • a vállalkozás bemutatását
  • a téma feldolgozásának főbb (3-4) eredményeit
  • következtetéseket, javaslatokat.

A prezentáció anyagát nyomtatva is készítse el 3 példányban, és a vizsgabizottság tagjainak adja át a prezentáció megkezdése előtt.

A prezentáció után válaszolnia kell a bizottság által feltett kérdésekre, amelyek a szakdolgozattal kapcsolatosak.

2. Vizsgatételek számonkérése

A számonkérés szakaszai: tételhúzás, felkészülés (kb. 15 perc), tétel ismertetése. A szóbeli tételekre történő felkészüléskor vegye figyelembe, hogy Önnek korlátozott idő áll rendelkezésre a tétel ismertetésére és az esetleges kérdések megválaszolására. Emiatt a tételeket röviden, lényegükett kiemelve dolgozza ki és sajátítsa el. Figyeljen arra, hogy a tételek komplexek, több tantárgy ismeretanyagát foglalják össze és ennek az Ön feleletében is tükröződnie kell. Az elsajátított ismereteket célszerű valós, aktuális gyakorlati példákkal kiegészíteni, amelyek emelik a felelet színvonalát.

A záróvizsgára történő felkészüléshez türelmet és kitartást, a vizsgán való szerepléshez sok sikert kívánok.

   Dr. Gáspár Andrea
tanszékvezető

Partnereink