Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Turizmus-Vendéglátás - tantárgylista

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A tantárgyak tematikái elérhetőek a NEPTUN-ban

 A turizmus rendszere

A tantárgy oktatásának célja a turizmus rendszerének, környezeti befolyásoló tényezőinek, az ezekkel való kölcsönhatásoknak, a turizmus piaci elemeinek és gazdasági tényezőinek, ezek működésének megismerése.

 A vendéglátás alapanyagai

A tantárgy oktatásának célja a különböző élelmiszerek táplálkozásban betöltött szerepének és élelmezési jelentőségének megismertetése. A tantárgy átfogó ismeretet nyújt a növényi és állati eredetű élelmiszerek, koffeintartalmú élvezeti szerek, fűszerek és ízesítők, élelmiszer-adalékanyagok, valamint a különböző italcsoportok választékáról, tulajdonságairól, tápanyag-összetételéről, táplálkozási jelentőségéről.

 A vendéglátó üzlet

A tárgy bevezeti a hallgatót a szervezési munka különböző területeibe. Rávilágítva a munkaszervezés fontosságára, kiemelve a szervezési hiányosságokból adódó kedvezőtlen gazdálkodás lehetőségét.

 Az európai építészet története

A tantárgy célja az egyetemes és magyar építészet rövid áttekintése. A lehetőségeknek megfelelően az idegenforgalomban majdan dolgozó szakemberek látókörének szélesítése, általános műveltségük megalapozása, különös tekintettel a turizmusban használható építészeti  ismeretek megszerzésére.

 Bankett- és rendezvénymenedzsment

A tantárgy oktatásának célja, a hallgató ismerje meg a rendezvények fontosságát a vendéglátás működésében . Az egyes rendezvények komplex bemutatása után képessé váljék a teljes szervezési folyamat áttekintésére, önálló rendezvények szervezésére.

 Business és konferencia szolgáltatásmenedzsment

A tantárgy célja a gyakorlatban azonnal alkalmazható menedzsment ismeretek és technikák elsajátítása a city-szállodák tevékenységi területéről. A jellemző szegmensek leggyakrabban igényelt szolgáltatásai, az üzleti turizmus feltételrendszerének bemutatása is tárgyát képezi az anyagnak.

 Desztináció-földrajz

A turizmus földrajz tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóval az európai országok természeti, kulturális, építészeti, néprajzi, gasztronómiai értékeit. Ismeretet nyújt turisztikailag frekventált térségek (mediterrán területek, Alpok stb.), városok, fővárosok turisztikai attrakcióiról, vonzerejéről.

 Desztinációmenedzsment

A tantárgy célja a hallgatókkal megismertetni az általános turisztikai kapcsolatok rendező elveit, cél és eszközrendszerét, valamint turizmus irányításáért felelős kormányzati és nem-kormányzati szervezetek működését, a turisztikai desztinációs tervezés, valamint a desztináció menedzsment (TDM) rendszer kiépítésének szükségességét, folyamatát, feladatait, ide értve a TDM-ek elterjedésének jelenlegi helyzetét is.

 Egészségorientált élelmezés

A tantárgy megismerteti a kiegyensúlyozott táplálkozás - hazai és nemzetközi ajánlásokon alapuló - irányelveit, az egészségorientált étkeztetés megvalósításának követelményeit, valamint a táplálkozási népbetegségekkel kapcsolatos specifikus élelmezés sajátosságait.

 Élelmezési ismeretek

A tantárgy áttekinti a kiegyensúlyozott táplálkozás és élelmezés - hazai és nemzetközi ajánlásokon alapuló - irányelveit, élettani alapjait, részletesen tárgyalja a tápanyagszükséglet biztosításának vendéglátó tevékenységgel összefüggő tervezési és elemzési kérdéseit.

 Rekreációs élménytervezés

A tantárgy megismerteti a tenisszel, mely a wellness szállodák egyik legkeresettebb kínálati eleme. A hallgató képessé válik a sportág eredményes űzésére, valamint olyan pozitív személyiség jegyeket alakít ki, mint az egészséges versenyszellem, küzdeni akarás, fair-play.

 Étel- és italismeret

Átfogó ismereteket nyújt a magyar s más nemzetek konyháinak, ételeinek jellegzetességeiről, technológiájáról. Az étrendösszeállítás elméletével és gyakorlatával, a hagyományos és különleges italok, ételek felszolgálásának jellemzőivel, az ajánlással ismertet meg a tantárgy.

 Éttermi- és rendezvénymarketing

A tantárgy a marketingkutatás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik, melyek magukba foglalják a szolgáltatásmarketing sajátosságait, a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek megismerését: vendégelégedettség mérés, piac és konkurencia elemzés valamint a kérdőív szerkesztés alapvető követelményeit.

 Éttermi gyakorlatok

A tantárgy célja, megismertetni a hallgatókat az étrend összeállításával, teríték összeállítással, az üzleti munka alapjaival.

 Gasztronómiai gyakorlatok

A tantárgy célja a  hallgatóval megismertetni a gasztronómiai kultúrát meghatározó elemeket, különböző konyhák jellemzőit, az egyes étkezések sajátosságait, a fogyasztás körülményeit.

 Gyógy- és Wellness szolgáltatás menedzsment

A tantárgy bemutatja a gyógy- és wellness szállodák speciális szolgáltatásainak rendszerét, szervezési, koordinálási lehetőségeit és szükségességét. Részletesen ismerteti a szolgáltatás-elemeket. 

 Higiénia és biztonság

A tantárgy élelmiszer-mikrobiológiai alapismeretekre építve tárgyalja a vendéglátás és a szállásadás jó higiéniai gyakorlatának követelményeit, az élelmiszer-biztonsági veszélyek elhárításának feladatait, különös tekintettel HACCP rendszer jelentőségére és működtetésére.

 Idegenvezetés

A tárgy az idegenforgalomban majdan dolgozó szakemberek részére nyújt olyan ismereteket, melyeket nem kizárólag idegenvezetői tevékenység során fognak tudni hasznosítani, de az utazásszervezés és lebonyolítás más területeinek műveléséhez is hasznos tudnivalókat sajátíthatnak el.

 Kultúrák emlékei

A tantárgy célja, az emberi történelem és kultúra megismertetése a hallgatókkal, különös tekintettel a művészet történetének áttekintésére, e témában az idegenforgalom területén hasznosítható ismeretek alapjainak megszerzése.

 Művészettörténet

A tantárgy célja az egyetemes és magyar kultúra legfontosabb összefüggéseinek megismertetése a hallgatókkal. A leendő szakemberek látókörének szélesítése, általános műveltségük megalapozása, különös tekintettel a turizmusban használható kulturális ismeretek megszerzésére.

 Rekreáció

A hallgatók megismerkednek a testkultúra, egészségkultúra alapfogalmaival, a rekreáció fajtáival és a fizikai aktivitások egészségre gyakorolt jótékony hatásaival, a tantárgy felhívja a figyelmet, és megalapozza az egészséges életmód kialakításának szükségességét.

 Spa- és wellness létesítmények üzemeltetése

A gyógy- és wellness turizmus, magyarországi helyzetének, feltételrendszerének, szerepének ismertetése után a szolgáltatók tevékenységének megkezdéséhez és fenntartásához szükséges alanyi és tárgyi valamint finanszírozási feltételek ismertetésére kerül sor.

 Szabadidőmenedzsment (BSc)

A tantárgy ismeretet ad a szabadidős tevékenység típusairól, fajtáiról ezek keresleti trendjéről, a szabadidő szervezésének módszertanáról, menedzselésének kérdéseiről. A hallgató képessé válik a rekreációs programok megtervezésére és animálására, fizikai aktivitások, programok, túrák programcsomagjainak összeállítására.

 Szakdolgozati konzultáció

A szakdolgozat a felsőfokú tanulmányokat záró értekezés. Célja, hogy a hallgató egy, a szakjának és szakirányának megfelelő témában önálló tanulmányt készítsen el.

 Szálláshelyszolgáltatás

A szálláshely-szolgáltatás folyamatainak feltételét jelentő tárgyi és humán erőforrások szervezési és gazdálkodási jellemzőinek, a választékkialakításnak, az ágazati és a vállalati irányítására vonatkozó elveknek és módszereknek a megismertetése a tantárgy feladata.

 Szálláshelyszolgáltatási alapok

A tantárgy célja, alapozó ismeretként a turizmus infrastruktúráját megteremtő szálláshelyszolgáltatási tevékenység tartalmának elsajátítása, a jellemzők és a fő folyamatok megismertetésével a további szakmai tantárgyak fogalmi megalapozása.

 Szállodai funkcionális menedzsment

A tantárgy oktatásának további célja olyan – mikrobiológiai alapismeretekre épülő - higiéniás szemlélet kialakítása, ami elengedhetetlenül szükséges a különböző színvonalú vendéglátó egységek és a kereskedelmi szálláshelyek közegészségügyi követelmények szerinti biztonságos üzemeltetéséhez, a jó higiéniai gyakorlat követelményeinek érvényesítéséhez, és megalapozza az élelmiszerbiztonsági HACCP rendszer működtetését és a veszélyelemzésre épülő higiéniai ellenőrzés vezetői feladatait.

 Szállodatechnika és minőség 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a színvonalas és zavartalan szállodai szolgáltatásokhoz nélkülözhetetlen technikai–technológiai háttér legfontosabb elemeivel. Ily módon a létesítmények műszaki - technikai kialakításának alapfeltételeivel, a tervezési és kivitelezési tevékenység elemeivel és követelményeivel.

 Technológiai-technikai tervezés 

A vendéglátás fő folyamatainak technikai hátteréül szolgáló technológiai gépek, berendezések és készülékek működési elvét, célszerű és biztonságos használatuk, üzemeltetésük egyes tényezőinek alakításához szükséges épületgépészeti feltételeket ismerteti meg a tantárgy.

 Turisztikai erőforrások

A tantárgy megismerteti a hallgatóval a turisztikai erőforrások főbb jellemzőit, különös tekintettel a turizmus természet-, társadalom-, gazdaság-, és közlekedés-földrajzi alapjaira. A hallgató képessé válik egy-egy ország, kiemelten hazánk turizmusának összefoglaló értékelésére.

 Turisztikai termékfejlesztés

A tantárgy célja, hogy olyan aktuális, a turisztikai formákhoz kötődő szakmai ismeretekkel lássa el a kurzus hallgatóit, amely birtokában végzett szakemberként képesek lesznek turisztikai termékfejlesztés folyamatának segítésére, termékfejlesztési javaslatok kidolgozására és megfelelő finanszírozási formák felkutatására.

 Turizmusmenedzsment

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a turisztikai és vendéglátó marketing sajátosságait, a környezet elemzésének módszereit, a marketingterv kidolgozásának és végrehajtásának folyamatát és a piaci kommunikáció eszközeit, a desztináció marketing-menedzsment feladatait.

 Utazásszervezés

A hallgatók ismerjék meg az utazási irodai üzletágakat érintő rendeleteket, önállóan tudjanak programokat és utazásokat szervezni, kalkulációt készíteni, elszámolni, a számítógépes helyfoglalási rendszereket alkalmazni, az utazási irodai tevékenység megszervezni.

 Vendéglátás

A vendéglátás folyamatainak feltételét jelentő tárgyi és humán erőforrások szervezési és gazdálkodási jellemzőinek, a választékkialakításnak, a vállalati és az üzleti irányítására vonatkozó elveknek és módszereknek a megismertetése a tantárgy feladata.

Partnereink