Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Turizmus-Vendéglátás - Oktatói publikációk

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Publikációk tudományági besorolás szerint

 

1.5       Föld- és környezettudományok

 

Horváth Pál - Mondok Anita - Tóth Albert (2011) Észak-Alföld in Magyarország turisztikai régiói,

„Komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz” Pécsi Tudományegyetem (szerk. Dávid Lóránt) ISBN: 978-963-642-432-9

 

Pénzes Erzsébet – Kalmárné Rimóczi Csilla - Horváth Pál (2011) Ökoturizmus in Turisztikai terméktervezés és fejlesztés „Komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz” Pécsi Tudományegyetem (szerk. Michalkó Gábor) ISBN: 978-963-642-435-0

 

Jónás-Berki Mónika - Horváth Pál - Remenyik Bulcsú (2011) Tematikus parkok, utak in Turisztikai terméktervezés és fejlesztés,„Komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz” Pécsi Tudományegyetem (szerk. Michalkó Gábor) ISBN: 978-963-642-435-0

 

Horváth Pál – Kalmárné Rimóczi Csilla (szerk) (2011) A természet közeli élmények esszenciái – avagy a természet és ember kapcsolata az Észak-Alföldi Régióban Szolnoki Főiskola Innovatív Turizmus Klaszter, Szolnok, 2011 36 p

 

Horváth Pál (2011) Mezőgazdaság, turizmus és fenntarthatóság kérdései a Tiszazugban, VII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda Konferencia kiadvány ISBN (megjelenés alatt)

 

Kalmárné Rimóczi Csilla – Horváth Pál (2011) Az ökoturisztikai motiváció megjelenése a hazai turizmusban, p. 43XVII. Nemzetközi Tehetséggondozási – Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia, Szolnok Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-87874-9-1

 

 

Bakos Róbertné – Horváth Pál (2010) A turisztikai fogadókészség területi sajátosságai Tiszaugon,

ECONOMICA, Szolnok, p.67 – 73 ISSN 1585-6216

 

Horváth Pál (2007) Fenntartható hullámtéri tájrehabilitáció a Közép-Tiszavidéken, augusztus, Kecskemét, Erdei Ferenc IV, Tudományos Konferencia, Konferencia kiadvány 978-963-7294-65-5

 

Horváth Pál (2006) Példák a helyi közösségek bevonására a földrajzi alapú környezeti fejlesztésben, p. 36, Mezőtúr, V. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Konferencia kiadvány ISBN 963-06-0816-2

1.6       Biológiai tudományok

 

Tóth A.(2010): Volt egyszer egy Alföld – Program; Kisújszállási nagy – Kun Kalendárium. Kisújszállás

 

Tóth A.(2010): Egy kisújszállási tanár levelezése Selye Jánossal. Zounuk 25. (Levéltári évkönyv), Szolnok

 

Tóth A.(2010)Földközelben maradni. Dr. Balogh János emlékezete, Túrkeve

 

Tóth A. (2010): Kevés szóval sokat mondó kapcsolat – Szent-Györgyi Albert intelmei. In: Természetbúvár 2010. IV.

 

Tóth A.(2009)Egy kisújszállási tanár levelezése Szent-Györgyi Alberttel. Zounuk, 24. (Levéltári évkönyv), Szolnok 2009. p 301-327

 

Tóth A.(2009)Rekviem a Kunhalmokért. Tisicum, XIX. Szolnok 2009., p 481-491

 

Tóth A.(2009)Ékszerdoboz a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. A kisújszállási Jermy Gusztáv természetrajzi szertár és múzeum. In: Természet Világa 140. (5) 2009. p 236-237

 

Berczi A. – Tóth Cs. – Tóth A. – Pető Á.(2009): A Bán - halom komplex tájökológiai és paleotalajtani felmérése. In: Tájökológiai Lapok 7. (1) 2009. p 191-208

 

Tóth A.(2008): Egyenes beszéd az Alföld – programról. Megkésett üzenet Glatz Ferencnek; Tiszavölgy 2. (1 – 2) 2008. p 18-21

2.7       Környezettudományok

 

Szabó A. (2012) Az apróvad vadászat turisztikai jelentősége Jász-Nagykun-Szolnok megyében. „Felfedezők és Felfedezések a Jövőért” a Szolnoki Főiskola Konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepén. ECONOMICA (megjelenés alatt)

 

Szabó A. – Lengyel A. (2012) Fenntartható vadászturizmus Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Magyar és a Világtudomány Napja XVI. Tudományos Konferencia. Szolnok. Szolnoki Tudományos Közlemények XVI: 284-293.

 

Szabó A. – Lengyel A. (2012)Sustainable hunting tourism in Jász-Nagykun-Szolnok county. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”, Sucha Beskidzka Zeszyty Naukowei 2/2012: 97-109. ISSN 2084-8722

 

Szabó A. (2012) Őzbak vadászat, mint turisztikai termék. XVIII. Nemzetközi Tehetséggondozási – Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési – Diákkonferencia. Szolnok. ISBN: 978-963-89339-7-3 (CD-ROM)

 

Szabó A. – Babocsay G. – Bíró T. – Gulyás G. – Láposi R. – Málnás K. – Tóth L. (2011) Conservation oriented assessment of the wetland habitats of the Erdőtelek Arboretum, based on a survey of water quality, plant, invertebrate and vertebrate compositionA Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természeti értékeinek kutatása I.: „Az Ipoly–vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek kidolgozása” (HUSK0801/066). Konferenciakötet

 

Szabó A. – Bíró T. – Kovács S. – Végvári P. – K. Szilágyi E.- Csépes E. – T. Nagy M. – A. Rózsavári A (2011) Vízminőség változás nyomon követése a tiszaroffi árapasztó tározóban. Hidrológiai Közlöny, 91. évf. 6: 78-82.

 

Bíró T. – Szabó A. – Láposi R. – Gulyás G. – Málnás K. – Babocsay G. – Tóth L. (2011) Az Erdőtelki Arborétum komplex élőhely rehabilitációs programjához kapcsolódó állapotfelmérés eredményeinek bemutatása. Hidrológiai Közlöny, 91. évf. 6: 25-29.

 

Végvári P. – T. Nagy M. – Csépes E. – K. Szilágyi E. – A. Rózsavári E. – Kovács P. – Szabó A (2011) Sekélyvizű tározók ökológiai állapotváltozásai az elárasztástól a leürítésig a tiszaroffi árapasztó tározó tapasztalatai alapján. Hidrológiai Közlöny, 91. évf. 6: 112-116.

 

Bíró T. – Szabó A. –Tury R. – Petis M. – Mézes L. 2011: Biogáz technológiák. Tankönyv. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös ISBN 978-963-9941-38-0

 

Bíró T. – Szabó A. –Tury R. (2011) Környezeti elemek védelme. Tankönyv. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös ISBN 978-963-9941-32-8

 

Bíró T. – Barna S. – Piskolczi M. – Láposi R. – Szabó A. (2012) Hulladék lerakók csurgalékvíz-kezelésének vízforgalmi alapú megközelítése. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös ISBN: 978-963-9941-55-7 (CD-ROM)

 

Szabó A. – Bíró T. – Tury R. – Babocsay G. (2010) Biogáz kiserőművek létesítésének és üzemeltetésének környezetvédelmi vonatkozásai. XII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, ISBN 978-963-9941-09-0 (CD-ROM)

 

Bíró T. – Lengyel A. – Petis M. – Szabó A. (2010) Új eljárások a biogáz kéntelenítése terén. XII. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, ISBN 978-963-9941-09-0 (CD-ROM)

 

Szabó A. (2008) Háttérváltozók szerepe a Duna és a Tisza ökológiai minősítésében. – Doktori értekezés. Debreceni Egyetem, Debrecen.

 

Kaposvári K. – Szabó A. (2007) Vízellátás – szennyvízkezelés múltja és jelene Szolnokon. Közép-Tisza, 29. évf. 1.

 

Kaposvári K. – Szabó A. (2007) A Szolnok városi szennyvíztisztító telep bemutatása. Vízellátás, csatornázás – a vízbeszerzéstől a szennyvíz-elhelyezésig. Vízellátás, Csatornázás 67-68.

 

Kaposvári K. – Szabó A. (2007) Vízellátás, víztisztítás fejlődése Szolnokon. Vízellátás, csatornázás – a vízbeszerzéstől a szennyvíz-elhelyezésig. Vízellátás, Csatornázás 4-6.

 

Felföldi T. – Vajna B. – Szabó A. – Márialigeti K. (2007) Nitrát adagolás csatornabűz kibocsátást mérséklő hatásának mikrobiológiai elemzése. IV. Szennyvízágazati Konferencia, Budapest.

 

Szabó A. – Háfra M. – Bancsi I. – A. Rózsavári A. – Beregi L. (2006) A Hanyi-ér állapotfelmérése a Víz Keretirányelv szempontjai szerint I. – vízgyűjtő jellemzői morfológiai, hidrológiai és vízkémiai mutatók alapján. Hidrológiai Közlöny, 86. évf. 6: 151-154.

 

Kiss G. – Dévai Gy. – Tóthmérész B. – Szabó A. (2006) Multivariate analysis of the long term water quality changes of the shallow lake Balaton. Verh. Intenat. Verein. Limnol. 29:2051-2055

 

Szabó A. – Kiss G. – Tóthmérész B. – Zsuga K. – Kaposvári K. (2005) Determination of optimal sampling frequency for water quality attributes at River Tisza, Szolnok (Hungary). Verh. Intenat. Verein. Limnol. 29:956-960

 

Zsuga K. – Szabó A. (2005) A Tisza hazai vízgyűjtőterületének ökológiai állapota, környezetvédelmi problémái. Hidrológiai Közlöny, 85. évf. 6: 168-170.

 

Kiss G. – Dévai Gy. – Tóthmérész B. – Szabó A. – Reskóné N.M. (2005) A vízminőségi állapot hosszú távú változásainak többváltozós elemzése a Balaton példáján. Hidrológiai Közlöny, 85. évf. 6: 57-59.

 

Szabó A. – Dévai Gy. – Zsuga K. – Kaposvári K. (2004) A vízjárás, az elektromos vezetőképesség és a kémiai oxigénigény összefüggésének elemzése a szolnoki Tisza-szakasz napi adatsorai alapján. Hidrológiai Közlöny, 84. évf. 5-6: 143-146.

 

Szabó A. – Dévai Gy. – Kaposvári K. (2003) Összefüggések az ökológiai vízminősítés és az EU Víz Keretirányelv között a Tisza szolnoki törzshálózati szelvényének példáján. XXI. Országos Vándorgyűlés, CD-ROM.

 

Szabó A. – Dévai Gy. – Zsuga K. (2004) Javaslat a vízjárás és a vízminőségi mutatók összefüggésének egy lehetséges hosszú távú elemzési módszerére a Tisza példáján. Hidrológiai Közlöny, 84. évf. 5-6: 139-142.

 

Szabó A. (2000) Hangya (Formicoidea) közösségek szerkezetváltozása természetvédelmi rehabilitációs eljárás során. Ökológiai Füzetek 4: 76-90.

 

Szabó A. – Dévai Gy. – Tóthmérész B. – Horváth L. – T. Bartalis É. (2001): A Duna vízminőségének alakulása a komáromi keresztszelvényben. Hidrológiai Közlöny, 81: 465-467.

 

Szabó A. – T. Bartalis É. – Horváth L. (2000) Ecological and water quality changes in the Danube (1848-1766 rkm) in the last decade. International Association For Danube Research, 33: 365-372.

3.3       Egészségtudományok

 

Boros Sz. Fekete, K. Lelovics, Zs (2012): Sporttáplálkozás szabadidő-sportolóknak, Cser Kiadó, Budapest, ISBN978-963-278-226-3

 

Boros Szilvia– Wellness trendek, napjaink spa kultúrája, Selfness Akadémia, Főnix Stúdió, Budapest

 

Boros Szilvia – Kalmárné Rimóczi Csilla (2011) Az internetezés és televíziózás hatása a fizikai aktivitásra és lelki egészségre, Tudomány Napja, Szolnok

 

Boros Sz, Mondok, A. Várhelyi, T.(2012): Az egészségturizmus szolgáltatásai és menedzsmentje, Főiskolai jegyzet, Szolnoki Főiskola, 72-126. old. ISBN: 978-963-89339-4-2

 

Boros Sz. Printz-Markó Erzsébet, Priszinger Krisztina (2011): Egészségturizmus, in: Michalkó Gábor szerk.: A turisztikai termékek tervezése és fejlesztése, PTE, Elektronikus egyetemi jegyzet, ISBN: 978-963-642-435-0

 

Boros Szilvia - Mondok Anita (2011): Víz, víz, víz - Vizes kínálati elemek az Észak-Alföld régióban, Szolnoki Főiskola, Alumni Kiadó

 

Boros Sz.(2011) A tisztítókúrák helye és szerepe a wellnessben, Economica, 2011/1.

 

Boros, Sz; Haász F.; Könnyű, A.; ifj. Kurtág, Gy. (2011) Áramlás;  defo Design Nyelviskola szemináriumi sorozat

 

Boros, Sz. (2011)  Szellemi és fizikai teljesítőképesség növelése súlygyarapodás nélkül; Pontszerző előadás gyógyszerészeknek

 

Boros, Sz. (2011) Minden az evés körül forog? Avagy a táplálkozás szerepe a wellnessben,  Innovatív Turizmus Klaszter létrehozása pályázat, Szolnoki Főiskola;

 

Boros, Sz. (2011) A gyógynövények szerepe a prevencióban, Tapasztalat és minőség az egészségért; Herbária Akadémia

 

Benkő, Z., Boros, Sz., Karsai, M., Szivek N., Tánczos, M., Takács W. P., Urda, Cs. (2011) HOTELEK MINT SZOLGÁLTATÁS, WELLNESS - SELFNESS, GASZTRONÓMIAI TENDENCIÁKdefo Design Nyelviskola szemináriumi sorozat

 

Boros, Sz. (2011) A gyógynövények szerepe a betegségek kezelésében, Tapasztalat és minőség az egészségért; Herbária Akadémia

 

Boros Szilvia(2011) Menedzserbetegség, stressz és kimerültség megelőzésének lehetőségei multivitamin használattal, 3 előadás (Siófok, Hajdúszoboszló, Ráckeve) Fókuszban a beteg, pontszerző előadás gyógyszertári asszisztenseknek

 

Boros Szilvia – Kalmárné Rimóczi Csilla (2010) Leisure activities among college students. International Conference, College of Szolnok

 

Boros, Sz. (2010): Testi énkép, étkezési szokások, szorongásra-, depresszióra való hajlam összefüggései élsportolók, szabadidő-sportolók és elhízottak körében, Doktori értekezés, Semmelweis Egyetem, Nevelés- és Sporttudomány Doktori Iskola

 

Boros, Sz.(2010) Ájurvédikus táplálkozás, Új Diéta, 2010/2.

 

Boros Sz. (2010) A rendszeres testmozgás szerepe a betegségek megelőzésében In: Legyen egyensúlyban, Tények az elhízásról és fogyásról, Melánia Kiadó, ISBN 978-963-9740-19-8, 241-251.

 

Boros, Sz. (2010) Tisztítókúrák jelentősége a wellnessben, Danubius Hotel Sárvár,

 

Boros Sz, Mosberger Cs, Sebestyen E.(2009) Asian lifestyle programs in Hungary, 16th International Congress on Anthropology, Kunming, China

 

Boros Sz. (2008) Sporttáplálkozás, Krea Fitt Kft. Budapest, 176 oldal ISBN 978-963-06-5785-3

 

Boros Sz.(2008) Az élsportolók teljesítménye és a tej valamint a tejtermékfogyasztás összefüggései,, In: A tej szerepe a humán táplálkozásban, szerk. Kukovics, S., 361-373. ISBN 978-963-9740-15-0

 

Csapó János – Savella Orsolya – Remenyik Bulcsú: (2011): Aktív turizmus in Turisztikai terméktervezés és fejlesztés, „Komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz” Pécsi Tudományegyetem (szerk. Michalkó Gábor) ISBN: 978-963-642-435-0

Savella Orsolya – Gaál-Starhon Katalin – Bánhidi Miklós (2012): Human benefits of tourism activities, In: Rimini World Leisure Congress – Book of abstracts, World Leisure Organization, USA ISBN: 101881516091

 

Gaál-Starhon Katalin – Savella Orsolya – Hargitai Dávid Máté (2012): Tourism habits of handball match visitors, In: Rimini World Leisure Congress – Book of abstracts, World Leisure Organization, USA ISBN: 101881516091

 

Savella Orsolya – Kalmárné Rimóczi Csilla (2009): Palinka tourism as a new opportunity for fruit growing regions. In: Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, III. kötet pp. 1392-1396 ISBN 978-963-7294-79-2

 

Bakos Róbertné- Kalmárné Rimóczi Csilla - Savella Orsolya – Kóródi Márta (2012): Contexts of Touristical Experience Management 
and Sustainability, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”, Sucha Beskidzka (megjelenés alatt)

 

Starhon Katalin Gaálné – Dávid Máté Hargitai – Attila H. Horváth – Orsolya Savella – Beáta Dobay – Ludmila Jancoková (2012): Inherent potential pedagogical opportunities in sport tourism. Appearance of health, acitivity as pedagogical values in leisure habits of passive sport tourists. Journal of health promotion and recreation, 2012; 2(3): 25-32.  ICID:1020157

 

Gaálné Starhon Katalin – Horváth H. Attila – Savella Orsolya (2012): Opportunities for learning in passive sport tourism, Rekreológia - Leisure Science, Hubgarian Sport Science Booklets – VII. p.12-15.  Magyar Sporttudományi Társaság, 2012/2. ISBN:978-963-87701-9-6

 

Miklós Bánhidi – Orsolya Savella: Sport tourism from epideiologic point of view, Sport and health, Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra, p. 5-10. ISBN 978-80-8094-962-4

 

Savella Orsolya – Kalmárné Rimóczi Csilla (2010): Táplálkozás, fizikai aktivitás, egészségtudatosság. In: Economica, 2010/4. szám. 54-59.p. ISSN: 1586-6216

 

Savella Orsolya – Kalmárné Rimóczi Csilla (2010): Health awareness of college students. International Conference on Tourism and Sport Management, Debrecen. konferenciakötet megjelenés alatt

 

Savella Orsolya – Kalmárné Rimóczi Csilla (2010): Az aktív szabadidő eltöltési szokások és a táplálkozási szokások összefüggéseinek vizsgálata a Szolnoki Főiskola hallgatói körében. II. Gasztroökonómiai Szimpózium, Szolnok. konferenciakötet megjelenés alatt

 

Savella Orsolya –Kalmárné Rimóczi Csilla (2009): A pálinka, mint turisztikai vonzerő. In,: Economica, 2009/1. szám. 56-64.p. ISSN 1586-6216

 

Savella Orsolya (2009): Tantárgyi kalauz a Szabadidőmenedzsment tantárgyhoz, Szolnok, Szolnoki Főiskola

 

Kékes E., Kincses Gy., Várhelyi T.(1993): Egészségügyi Informatika ISBN 963 7922 79 2. Spriger Hungarica

3.5       Egyéb orvostudományok

 

Boros Szilvia (2012) The role of non-pharmacological treatment in cancer rehabilitation, Réhabilitation Oncologique: Réalisable? Pontszerző Symposium orvosoknak. Médecins de l'Institut Maritime Belge d'Orthopédie (Médecine physique et réadaptation), Oostende, Belgium, 2012.01.14.

 

Boros, Sz. (2009): A táplálkozás szerepe a mozgásszervi betegségek kezelésében, IX. Szakmai Konferencia, MDOSZ

 

Várhelyi T.(2006): A vállalkozások számára várható elérhető források az új NFT-ben az ESZA támogatásával az ex ante értékelő tanácsadók szemszögéből. VI. Reg. Tanácsadói Konferencia, Miskolc (CD-ROM, II. sz. ISBN 978-963-661-738-7)

 

Kacsirek L, Árva L, Várhelyi T, Mészáros Á (2005): Az eltűnt pica nyomában Kritika 34. évf. 9. szám, 28-30.

 

Árva László - Mezősi Balázs - Várhelyi Tamás (2005): A működő tőke bevonásának lehetőségei a nagy hozzáadott értékű szolgáltató ágazatokba, a kormányzati politika felelőssége. Valóság 1-10. o.

 

Várhelyi T. (2003): Az EU csatlakozás veszélyei és lehetőségei az egészségügyi szektorban (előadás-sorozat, SOTE Egészségügyi Menedzserképző) (in: Weborvos)

 

Várhelyi T.(2002): Az egészségügyi portálokról IME: Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 1. évf. 3. 44-46. o.

 

Várhelyi T.(1998): The near Future: High Speed Communication Among Health Care Services. Egészségügyi Informatikai Világkonferencia, Szöul, in proceedings 442.

 

Várhelyi T.(1996), Torday J.: Integráltság korszerű fogalma kórházi információs rendszerekben. Kórház 1-2. 56-57.

 

Várhelyi T.(1996): Health Care Reform: the New Possibilities Offered by Informatics. MIE '96 Koppenhága, in proceedings 915-919.

 

Laskay G., Várhelyi T., Dale R. E., Dexter T. M(1995).: Role of Interleukin-3 in the Regulation of Intrcellular K+ Homeostasis in Cultured Murin Haemopoietic Cells. Biochem. Biophys. Res. Commun. 214(2) 348-353.

 

Várhelyi T., Torday J.(1995): Számítógépek használata a gyermek-háziorvosi gyakorlatban. Gyermekgyógyászat, 1. 86-90

 

Várhelyi T. (1994), Szabó L: Means and significance of informatics and communication between various sectors of health care services. MIE '94 Liszabon, in proceedings 270-273

 

Várhelyi T.(1994): Finanszírozási reform: az informatika által kínált új lehetőségek és a technológiai háttér. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 4., 415-426.

 

Várhelyi T.(1994): Finanszírozási reform: hatás, hatékonyság, új lehetőségek. Egészségügyi azdasági Szemle, 361-368.

 

Várhelyi T., Kincses Gy.(1993): Finanszírozási szempontok átgondolásával tervezett információs rendszer az alapellátásban. Lege Artis Medicinae, 666-670.

 

Várhelyi T, Laskay G, Dale R. E (1992): Ionic changes in the early ours of apoptosis. 8th Int. Conf. of Immunology, Budapest, in proceedings 49-12.

 

Várhelyi T.(szerk)(1992): Egészségügyi informatika: nemzetközi trendek, helyi lehetőségek. Debrecen,: a MEIT II. Országos Konferenciája alkalmából kiadott helyi kötet, 1-60 old.

 

Várhelyi T, Pajna S, Kincses Gy (1990): A DOTE complex informatikai rendszerének koncepciója és működő elemei. I. Magyar Egészségügyi Informatikai Konferencia, Budapest, kiadvány 125-128.

 

Várhelyi T., Mátyus L., Damjanovich S.(1990): A New Sensitive Flow Cytometric Energy Transfer Method to Monitor the Effect of Cell Surface Proteins Expressed in Low Density on the Topology of Different Antigens. X. Biophysics World Conference, Vancouver, In proceedings 166-168.

 

Damjanovich, S., Balkay, L., Pohubi, L., Várhelyi, T., Bene, L., Aszalós, A., Mátyus, L., Trón, L.(1990): Mobility of HLA Class I antigen is influenced by anti- CD-4 monoclonal antibody in lymphocyte membranes. A flow cytometric energy transfer, fluorescence photobleaching recovery and rotational relaxation study. In: Time-Resolved Laser Spectroscopy in Biochemistry II., Lakowicz, J.R., ed., SCPIE, Washington, 1024, 524-531.

 

Várhelyi T, Torday J., Borhy M. (1989): Működő egészségügyi rendszerek tapasztalatai. Egészség-Életmód-Informatika - IV. Egészségügyi informatikai vándorgyűlés, Budapest, kiadvány: 114-118.

 

Várhelyi T., Borhy M. (1987): Complex Cardiologyc and Pulmonolgyc Informational and Expert System for Medical Examination, Medical Treatment and Nursing, Medical Informatics Eurpoa '87 7th International Congress Rome, in proceedings 1639-1642.

 

György I., Várhelyi T.(1987) Várady V.: Risk Assessment of Brain Damage after Prinatal Hypoxia - an AI program in LISP on a QL Computer. Journal of Perinatal Medicine. Vol 15, Sur 1,

 

György I., Vekerdy Zs., Várhelyi T. (1987): Az újszülöttkori cerebrális rohamok kóreredetéről és prognózisáról megfigyeléseink alapján. Gyermekgyógyászat, 38: 455-462.

 

4.5       Egyéb agrártudományok

 

Németh Miklós (2012) A minőség-, higiénia- és biztonságmenedzsment gyakorlati megvalósulása in. Albert-Tóth Attila- Aubert Antal- Bakos Róbertné- Gelányi Nóra- Gyurácz-Németh Petra- Huszti Zsolt- Kalmárné Rimóczi Csilla- Kátay Ákos- Kóródi Márta- Kovács Tibor- Máté Andrea- Németh Miklós- Pichler József- Raffay Ágnes- Rátz Tamara (2012) Turizmus-menedzsment, PTE, Pécs

 

Németh Miklós (1994) Higiénés ismeretek. In Zoltai Márta (szerk.): A falusi turizmus. Távoktatási tankönyv. Budapest, MTV OPÁL, 5-28. p. /Vendégvárók, 9-10./

 

Németh Miklós (1994) Élelmezés a falusi turizmusban. Gyakorlati táblák. In Zoltai Márta (szerk.): A falusi turizmus. Távoktatási tankönyv. Budapest, MTV OPÁL.  /Vendégvárók, 5-6./

 

Németh Miklós (1994) Élelmezés a falusi turizmusban. In Zoltai Márta (szerk.): A falusi turizmus. Távoktatási tankönyv. Budapest, MTV OPÁL, 27-55. p. /Vendégvárók, 13-14./

 

Németh Miklós (2010) A hőmérsékletszabályozás élelmiszer-biztonsági jelentősége a vendéglátásban. Economica –  A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei 2010/4. 33-41.

 

Németh Miklós (2009) Megújuló kihívások a vendéglátásban – élelmiszer-biztonság, HACCP. Szolnoki Tudományos Közlemények

 

Németh Miklós (2000) Az élelmiszerbiztonság vendéglátóipari kérdései. In. Lovász Sándor (szerk.): Economica - A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei II. szám. 217-227.

 

Németh Miklós (1999) A vendéglátás és a közétkeztetés szerepe és lehetőségei az egészségorientált élelmezésben. In. Fülöp Tamás-Székely Péter (szerk.): Economica - A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei I. szám. 99-111.

 

Németh Miklós (1998) Gondolatok a HACCP elveken alapuló irányítási rendszer vendéglátóipari alkalmazásáról. Elhangzott a Magyar Tudomány Napja Jász-Nagykun-Szolnok megyei Konferenciáján, Szolnok

 

Németh Miklós - Tóth Ildikó (1989)A kímélő étkeztetés helyzete és fejlesztésének lehetőségei Szolnokon. Egészségnevelés 30. 17 - 19.

 

Németh Miklós-Tóth Ildikó (1987) A kímélő étkeztetés helyzete és a jövő feladatai, különös tekintettel a szolnoki tapasztalatokra. In Szekeres Ernő (szerk.): Gazdasági megújulás a kereskedelemben, a vendéglátásban és az idegenforgalomban. Jubileumi Tudományos Ülésszak a főiskola fennállásának 25 éves évfordulójára. Budapest, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola. 278-282 p.

 

Németh Miklós-Tóth Ildikó (1987) A kímélő étkeztetés helyzete és fejlesztésének lehetőségei Szolnokon. Elhangzott: a Magyar Táplálkozástudományi Társaság XIV. Vándorgyűlése. Hajdúszoboszló

 

Németh Miklós - Rutkai György (1987) Az előfizetéses étkeztetés vizsgálatának tapasztalatai Szolnok megyében. Népegészségügy 68. 112 - 118.

 

Németh Miklós - Mészáros Mária (1987) Különböző vegyületekkel szennyezett vizek hatása termesztett növényekre I. Só és szerves anyag hatása. Botanikai Közlemények, 74-75. kötet, 3-4. füzet, 441-452.

 

Németh Miklós - Mészáros Mária (1987) Krómtartalmú fúróiszapok hatása termesztett növényekre. Botanikai Közlemények, 74-75. kötet 3-4 füzet, 427-440.

 

Rutkai György - Németh Miklós (1985) Személyi számítógép alkalmazása a közétkeztetés élelmezés-egészségügyi vizsgálatában. In Barna Mária (szerk.) - Bíró György (szerk.): A Magyar Táplálkozástudományi Társaság XII. Vándorgyűlésén elhangzott előadások és bemutatott poszterek. Zalaegerszeg, Magyar Táplálkozástudományi Társaság, 145-147 p.

 

Németh Miklós (2010) A hőmérsékletszabályozás élelmiszer-biztonsági jelentősége a vendéglátásban. Elhangzott Szolnoki Főiskola Gasztroökonómiai Szimpóziumán, Szolnok

 

Németh Miklós (2009) Megújuló kihívások a vendéglátásban – élelmiszer-biztonság, HACCP.  Elhangzott: a Magyar és a Világtudomány Napja Jász-Nagykun-Szolnok megyei Konferenciáján, Szolnok

 

Németh Miklós (2000) Az élelmiszerbiztonság vendéglátóipari kérdései. Elhangzott a Szolnoki Főiskola Milleniumi és Magyar Tudomány Napi Konferenciáján, Szolnok

 

Németh Miklós (1999) A vendéglátás és a közétkeztetés szerepe és lehetőségei az egészségorientált élelmezésben. Elhangzott a Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola Jubileumi és Magyar Tudomány Napi konferenciáján, Szolnok,. (In. Fülöp Tamás-Székely Péter (szerk.): Economica - A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei I. szám. 99-111.

 

Németh Miklós (1998) Gondolatok a HACCP elveken alapuló irányítási rendszer vendéglátóipari alkalmazásáról. Elhangzott a Magyar Tudomány Napja Jász-Nagykun-Szolnok megyei Konferenciáján, Szolnok

 

Németh Miklós (1997) Főiskolai hallgatók táplálkozása. Elhangzott a Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXII. Vándorgyűlésén. Gyula, Magyar Táplálkozástudományi Társaság

 

Németh Miklós-Tóth Ildikó (1987)A kímélő étkeztetés helyzete és a jövő feladatai, különös tekintettel a szolnoki tapasztalatokra. Elhangzott: Gazdasági megújulás a kereskedelemben, a vendéglátásban és az idegenforgalomban. Jubileumi Tudományos Ülésszak a főiskola fennállásának 25 éves évfordulójára. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Budapest

 

Németh Miklós-Tóth Ildikó (1987) A kímélő étkeztetés helyzete és fejlesztésének lehetőségei Szolnokon. In Bíró György (szerk.) - Barna Mária (szerk.): Táplálkozás és egészség. II. köt. A Magyar Táplálkozástudományi Társaság XIV. Vándorgyűlése. Hajdúszoboszló, Magyar Táplálkozástudományi Társaság, 29-32. p.

 

Rutkai György - Németh Miklós (1985) Személyi számítógép alkalmazása a közétkeztetés élelmezés-egészségügyi vizsgálatában. In Barna Mária (szerk.) - Bíró György (szerk.): A Magyar Táplálkozástudományi Társaság XII. Vándorgyűlésén elhangzott előadások és bemutatott poszterek. Zalaegerszeg, Magyar Táplálkozástudományi Társaság, 145-147 p.

 

Németh Miklós (1985) Rutkai György: Az előfizetéses étkeztetés vizsgálatának tapasztalatai Szolnok megyében. In Barna Mária (szerk.) - Bíró György (szerk.): A Magyar Táplálkozástudományi Társaság XII. Vándorgyűlésén elhangzott előadások és bemutatott poszterek. Zalaegerszeg

 

Németh Miklós (2009): Egészségorientált élelmezés – Tantárgyi kalauz.  Szolnoki Főiskola, Szolnok

 

Németh Miklós (2003): Útmutató a Táplálkozás- és élelmezéstan c. tantárgyhoz. Távoktatási segédlet. Szolnok, Szolnoki Főiskola.

 

Kádas Lajos – Németh Miklós (2003): Táplálkozástan. Budapest, 1999. Duál Budapest Bt. (A Magyar Táplálkozástudományi Társaság Tudományos Díját kapta főiskolai jegyzet kategóriában,)

 

Németh Miklós) (2001): Higiénia és biztonság a vendéglátóiparban I. Élelmiszerhigiéniai és mikrobiológiai alapismeretek. Szolnok, Szolnoki Főiskola, 330 p.

 

Németh Miklós (1998): Higiéné és biztonság a vendéglátóiparban. Gyakorlatok. Főiskolai jegyzet. Szolnok, Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola.

 

Németh Miklós (1996): Tápanyagszükséglet és energiaforgalom. Az élelmezés megvalósításának kérdései. In Kádas Lajos (szerk.): Táplálkozástan. Tankönyvpótló jegyzet. 2. kiad. Budapest, Kereskedelmi, Vendéglátóipar és Idegenforgalmi Főiskola, 55-183. p.

 

Németh Miklós (1990): Tápanyagszükséglet és energiaforgalom. Az élelmezés megvalósításának kérdései. In Kádas Lajos (szerk.): Táplálkozástan. Tankönyvpótló jegyzet.  Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 55-183. p.

 

Németh Miklós (1990): Mikrobiológiai és higiénés gyakorlatok. Tankönyvpótló főiskolai jegyzet. Budapest, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola. 217 p.

5.1       Pszichológiai tudományok

 

Boros Sz., Kalmárné Rimóczi Cs. (2012): A szabadidő-eltöltési szokások testi énképre gyakorolt hatásai, Kalokagathia XLIX évf. 2011.2-4sz.118-129.

 

Boros Sz, Halmy L. (2009) Trait depression, physical self-concept and readiness for phyisical activity at grade I-II and grade III obese patients. CECON, Budapest, 2009. 10.03.

 

Boros, Sz.(2010) Táplálkozás, testmozgás, testi énkép, szorongás: van összefüggés? „A lélek ökológiája avagy Tegyünk együtt a Földünkért!” Nemzetközi konferenciáján plenáris ülés

 

Boros, Sz.(2010) Táplálkozás, testi énkép, depresszió-hajlam összefüggéseinek vizsgálata főiskolások körében, Táplálkozástudományi kutatások a Semmelweis Egyetemen

 

Boros, Sz., Halmy, L. (2010) Testi énkép, depresszió-hajlam és fizikai aktivitás iránti készenlét elhízott betegek körében, Magyar Elhízástudományi Társaság X. Kongresszusa, Budapest

 

Boros Sz. (2009) Dietary habits and physical self concept of elite rhythmic gymnasts, Physical Education and Sport Issue 1, 1-2

 

Boros Sz, Halmy L.(2009) Physical self-concept, trait depression and readiness for physical activity of obese patients, Physical Education and Sport, vol. 53 Issue 3.137-139.

5.2       Közgazdaság- és gazdálkodástudományok

 

Horváth Pál (2009): Intézményi kapcsolatrendszer tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola, Szolnok, távoktatási jegyzet

 

Horváth Pál (2009): Művészettörténet tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola, Szolnok, távoktatási jegyzet

 

Horváth Pál (2006): Gazdaságföldrajz tantárgyi kalauzSzolnoki Főiskola, Szolnok, távoktatási jegyzet

 

Pénzes Erzsébet – Kalmárné Rimóczi Csilla - Horváth Pál (2011): Ökoturizmus in Turisztikai terméktervezés és fejlesztés, „Komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz” Pécsi Tudományegyetem (szerk. Michalkó Gábor) ISBN: 978-963-642-435-0

 

Hering Krisztina – Kalmárné Rimóczi Csilla – Lengyel Attila (2012): Turisztikai információforrások és motivációk szerepe az utazási döntésekben, Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében konferencia, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda, Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében konferencia

 

Kalmárné Rimóczi Csilla – Hering Krisztina –Lengyel Attila (2012): Information sources and motivations influencing travel decisions in tourism, 7th International Conference for young researches, Szent István Egyetem, Gödöllő ISBN: 978-963-269-319-4, pp 106-110

Kalmárné Rimóczi Csilla (2011): Turisztikai motiváció változása a belföldi turizmusban, Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja, 17. országos konferencia, Pécs - konferenciakötet

 

Kalmárné Rimóczi Csilla – Horváth Pál (2011): Az ökoturisztikai motiváció megjelenése a hazai turizmusban, p. 43 XVII. Nemzetközi Tehetséggondozási – Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia, Szolnok ISBN 978-963-87874-9-1

 

Savella Orsolya – Kalmárné Rimóczi Csilla (2011): Health awareness, physical activity, stress management. 7th International Scientific Day of Land Management  in the Great Hungarian Plain, Szolnoki Főiskola, ISBN 978-963-89339-1-1

 

Dr. Boros Szilvia – Kalmárné Rimóczi Csilla (2010): Leisure activities among college students. Event Attending Habits of Szolnok Residents. In.: „Tudomány határok nélkül - Válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban” konferencia konferenciakiadványa ISBN 978 963 87874 6 0

 

Savella Orsolya – Kalmárné Rimóczi Csilla (2010): Effect of economic crisis for performance of commercial accomodation. Event Attending Habits of Szolnok Residents. In.: „Tudomány határok nélkül - Válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban” konferencia konferenciakiadványa ISBN 978 963 87874 6 0

 

Savella Orsolya – Kalmárné Rimóczi Csilla (2010): Aktív szabadidő eltöltés és a 
táplálkozási szokások összefüggéseinek vizsgálata a Szolnoki Főiskola hallgatói körében, II. Gasztroökonómiai Szimpózium, Szolnoki Főiskola

 

Savella Orsolya – Kalmárné Rimóczi Csilla (2010): Health awareness of college students. International Conference on Tourism and Sport Management, Debreceni Egyetem ISBN 978-963-473-378-2

 

Savella Orsolya – Kalmárné Rimóczi Csilla (2009): Palinka tourism as a new opportunity for fruit growing regions. In: Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, III. kötet pp. 1392-1396 ISBN 978-963-7294-79-2

 

Savella Orsolya – Kalmárné Rimóczi Csilla (2008): A wellness turizmus kínálati elemeinek élettani hatásai.  VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr ISBN:978-963-87874-2-2

 

Bakos Róbertné- Kalmárné Rimóczi Csilla - Savella Orsolya – Kóródi Márta (2012): Contexts of Touristical Experience Management 
and Sustainability, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”, Sucha Beskidzka

 

Dr. Pintér István – Kalmárné Rimóczi Csilla (2012): Racionalitás vagy érzelem a tudásmenedzsment mechanizmusában. Tudásmenedzsment, XIII. évf 1. szám, Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, pp. 11-18. ISSN: 1586-0698

 

Dr. Boros Szilvia - Kalmárné Rimóczi Csilla (2011): A szabadidő-eltöltési szokások testi énképre gyakorolt hatásai, Kalokagathia XLIX évf. 2-4sz.118-129. ISSN 1218-1498

 

Savella Orsolya – Kalmárné Rimóczi Csilla (2010): Táplálkozás, fizikai aktivitás, egészségtudatosság. Economica, Szolnoki Főiskola, 2010/4. szám, 54-59. p., ISSN 1586-6216

 

Savella Orsolya – Kalmárné Rimóczi Csilla (2009): A pálinka, mint turisztikai vonzerő. In,: Economica, 2009/1. szám. 56-64.p., ISSN 1585-6216

 

Savella Orsolya – Kalmárné Rimóczi Csilla (2009): A bor példájára jöhet a pálinkaturizmus. Economica, 2009./1. szám 69-74. p., ISSN 1585-6216

 

Horváth Pál – Kalmárné Rimóczi Csilla (2011) (szerk.): A természet közeli élmények esszenciái – Avagy a természet és ember kapcsolata az Észak-alföldi régióban. Tájékoztató kiadvány, Innovatív Turizmus Klaszter, Szolnok

 

Dr. Boros Szilvia – Kalmárné Rimóczi Csilla (2011): Az internetezés és televíziózás hatása a lelki egészségre. Szolnoki Tudományos Közlemények XV., Szolnok, ISSN 1419-256X

 

Dr. Pintér István – Kalmárné Rimóczi Csilla (2011): Érzelmek és döntéshozatal. Szolnoki Tudományos Közlemények XV., Szolnok, ISSN 1419-256X

 

Savella Orsolya – Kalmárné Rimóczi Csilla (2011): Egészségtudatosság, stresszkezelés, fizikai aktivitás. Szolnoki Tudományos Közlemények XV., Szolnok, ISSN 1419-256X

 

Dr. Boros Szilvia – Kalmárné Rimóczi Csilla (2010): Szabadidő eltöltési szokások vizsgálata főiskolai hallgatók körében, Szolnoki Tudományos Közlemények XV., Szolnok, ISSN 1419-256X

 

Kóródi Márta- Fehér István (2012): A vidéki turizmus illúziói és realitásai. In.: Agrár-vidékfejlesztési és élelmiszer-marketing trendek (Szerk.: Csete László-Fehér István) SZIE Kiadó, 152-160.p.

 

Kóródi Márta- Bakos Róbertné – Lázárné Fodor Ibolya (2011): Langalló-slambuc, vízen kullogó, avagy gasztroturisztikai termékek az Észak-Alföld régióban, Innovatív Turizmus Klaszter, Szolnok, 2011. 43.p.

 

Kóródi Márta - Füle István (2009): Izland turizmusának főbb jellemzői. In.: Falusi turizmus Norvégiában és Izlandon (Szerk: Bodnár K.- Horváth J.) SZTE-MGK, Hódmezővásárhely. 16-29.p.

 

Kóródi Márta (2009): Izland és Norvégia szálláshelyei. In.: Falusi turizmus Norvégiában és Izlandon (Szerk: Bodnár K.- Horváth J.) SZTE-MGK, Hódmezővásárhely. 29-28.p.

 

Kóródi Márta (2008): A családbarát turisztikai termékfejlesztés. NFÜ-HEFOP-EQUAL KKIH, Budapest, 33 p.

 

Fehér István- Kóródi Márta (2008): A vidéki turizmus fejlesztése. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest 196.p.

 

Kóródi Márta- Horváth Pál (2012) A zöld ötven árnyalata – avagy a szálláshelyszolgáltatás környezetvédelmi összefüggései. In.: Szolnoki Tudományos Közlemények XVI., Szolnok: MTESZ, elektronikus kiadvány 7.p., ISSN 2060-3002

 

Kóródi Márta (2011) A turisztikai piac trendetlenségei – szálláshelyszolgáltatás, In.: Szolnoki Tudományos Közlemények XV., Szolnok: MTESZ, elektronikus kiadvány 10.p., ISSN 2060-3002

 

Kóródi Márta (2010) Ujjé a ligetben…, avagy Szolnok lakosságának rendezvénylátogatási szokásai, In.: Szolnoki Tudományos Közlemények XIV., Szolnok: MTESZ, elektronikus kiadvány 10.p.

 

Dávid Lóránt – Kóródi Márta – Puczkó László – Vasvári Mária (2010): A Tisza-tó imázsa és márkázottsága, In.: Turizmus Bulletin  XIV (1-2) 85-92.p. ISSN 1416-9967

 

Kóródi Márta – László Éva – Dudás Péter (2010): Turisztikai kutatások az Észak-alföldi régióban 2001-2010, In.: Turizmus Bulletin  XIV (1-2) 53-59.p. ISSN 1416-9967

 

Kóródi Márta (2010) Инновативное развитие туризма   In.: Туризм в меняющeмcя мирe Моско́вский госуда́рственный университе́т и́мени М.В. Ломоно́сова, Mocквa, 87-95.p. ISBN 978-5-904855-04-8

 

Kóródi Márta – Várhelyi Tamás – Mondok Anita (2010): A nem formális képzések rendszerének kialakítási lehetőségei a turisztikai szolgáltatók számára. In.: Economica 2009. különszám 05-11.p. (ISBN 1585-6216)

 

Kóródi Márta (2009): Az ígéret szép szó…, avagy az élménymenedzsment sajátosságai a turizmus egyes formáiban. In.: Szolnoki Tudományos Közlemények XIII., Szolnok: MTESZ, elektronikus kiadvány 12.p.

 

Kóródi Márta (2009): Új korszak a vidék turizmusában? In.: Agrárium. 19. évfolyam. 2009/10. 26. p.

 

Kóródi Márta (2009): Kikerülve a kedvezményezettségből – pánik helyett előremenekülés. In Agrárium. 19. évfolyam. 2009/9. 30-31.p.

 

Kóródi Márta (2009): A gasztronómia, mint attrakció megjelenése a szállodai kínálatban In.: Economica 2009/1. 18-24.p.

 

Dudás Péter - László Éva - Kóródi Márta (2008): Jász-Nagykun Szolnok megye turisztikai szempontú versenyképességének vizsgálata többváltozós statisztikai módszerekkel. In.: Szolnoki Tudományos Közlemények XII., Szolnok: MTESZ, CD kiadvány 10.p

 

Kóródi, Márta - Dudás, Péter – László, Éva (2008): Tourism locating procedures through the examples of Jász-Nagykun-Szolnok county subregions. In: Journal on agricultural policy and business, Gazdálkodás, 52. évf. 22. különszám pp. 76-86.

 

Kóródi, Márta - Dudás, Péter – László, Éva (2007): Turisztikai pozicionálási eljárások Jász-Nagykun-Szolnok megye kistérségeinek példáin keresztül. In.: Jászkunság L. évf. 3-4. szám. pp. 159-169.

 

Kóródi M. – Bakos R (2007): A vendéglátás kínálatának jellegzetességei a magyarországi bevásárlóközpontokban. In.: A bevásárlóközpontok jelene és jövője (Szerk.: Sikos T. Tamás), Sellye János Egyetem Kutatóintézete, Révkomárom, pp.147-159

 

Kóródi Márta - László Éva- Dudás Péter (2007): Jász-Nagykun Szolnok megye kistérségeinek turisztikai pozícionálása kvantitatív módszerekkel In.: Szolnoki Tudományos Közlemények XI., Szolnok: MTESZ, CD kiadvány 10.p

 

Fehér István – Kóródi Márta (2007): A vidéki turizmus sajátosságai. In.: Agroinform XVI. évf. 3. különszám pp. 17-19. ISSN: 1786-6219

 

Fehér István – Kóródi Márta (2006): A vidéki turizmus diverzifikációs sajátosságai. In.: A Falu, 2006. tél. ISSN 02374323

 

Kóródi Márta (2006): Characteristics of rural sub-regions by their attractions, hosting capacity and touristic performance in Hungary. Marketing & Menedzsment. 10. sz. pp. 45-49.

 

Kóródi Márta (2006): Characteristics of tourism in hungarian rural sub-regions, Journal on agricultural policy and business, Gazdálkodás, 50. évf. 17. különszám pp. 63-71.

 

Kóródi Márta (2006): Vonzerő és fogadóképesség – avagy a vidéki turizmus fejlesztésének összefüggései. In.: Szolnoki Tudományos Közlemények X., Szolnok: MTESZ, CD kiadvány 10.p.

 

Kóródi Márta – Dudás Péter (2005): A gazdaság és a turizmus kapcsolata a rurális kistérségekben Területi statisztika 8 (5) 462-475.p.

 

Kóródi Márta (2005): A rurálturisztikai terméktípusok feltételrendszerének sajátosságai a vidéki kistréségekben. Turizmus BulletinIX. (2). 23-27.p.

 

Kóródi Márta (2004): A rurálturisztikai terméktípusok feltételrendszerének sajátosságai a vidéki kistérségekben – az atelier-turizmus. In.:Szolnoki Tudományos Közlemények VIII. Szolnok: MTESZ, CD kiadvány 8.p.

 

Kóródi Márta – Dudás Péter (2004): A rurális kistérségek turisztikai pozícióját meghatározó tényezők összefüggései, Turizmus Bulletin VII (4) 32-38.p.

 

Kóródi Márta (2003): A szomszéd kertje…, avagy rurálturisztikai termékfejlesztés az Európai Unióban Szolnoki Tudományos Közlemények VII., Szolnok: MTESZ, CD kiadvány 10.p.

 

Kóródi Márta (2002): A rurális kistérségek turizmusa, különös tekintettel a termáladottságokra és lehetőségekre. In.: Szolnoki Tudományos Közlemények VI., Szolnok: MTESZ, CD kiadvány 12.p.

 

Kóródi Márta (2000): A turizmus szerepe az EU-konform vidékfejlesztésben, In.: Economica, Szolnok: Szolnoki Főiskola, 207-214.p. ISSN 1585-6216

 

Kóródi Márta (2012): A vidéki turizmus „szoftver-fejlesztése” – szemléletformálás és vendégközpontú attitűd kialakításának módszertana egy pályázat megvalósítása kapcsán. 18. Nemzetközi Tehetséggondozási Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia. 2012. szeptember 28-29. Szolnoki Főiskola. CD kiadvány ISBN 978-963-89339-6-6

 

Kóródi Márta (2012): Success of Rural Tourism Development Based on Performance in Hungarian Subregions. LIV.Georgikon Napok, A mezőgazdaságtól a vidékgazdaságig nemzetközi tudományos konferencia, 2012. október 11-12. Kivonatkötet 72.p. ISBN 978-963-9639-48-5

 

Kóródi Márta (2012): A vidéki turizmusfejlesztés sikeressége a kistérségi teljesítmények alapján. Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda. 2012. április 20-22.

 

Kóródi Márta-Bakos Róbertné (2011): A kitepülések fogyasztó oldali motivációinak elemzése. In.: Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. ISBN 978-963-89339-1-1

 

Kóródi Márta (2010): Event Attending Habits of Szolnok Residents. In.: „Tudomány határok nélkül - Válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban” konferencia konferenciakiadványa ISBN 978 963 87874 6 0

 

Kóródi Márta (2010): Hagyományápolás vagy divat- motivációk a gasztroturizmusban In. II. Gasztroökonómiai Szimpózium. Szolnoki Főiskola, 2010. május 12.

 

Kóródi, Márta (2010): Properties of Experience Management in Certain Tourism Products. International Conference on Tourism, and Sports Management, Debrecen, 27-28 May 2010. ISBN 978-963-473-378-2

 

Kóródi Márta – Pénzes Ibolya – Bakos Róbertné (2010): A tudásformák szerepe a kereskedelmi- és turisztikai vállalkozások versenyképességében Intelektuálny Kapitál, Ako Konkurenčná Výhoda, „Úloha manažmentu znalostí z aspektu trhovej konkurencieschopnosti” Vedecká konferencia - Komárno, 19. júna 2010. ISBN 978-963-216-270-6a

 

Kóródi Márta – Mondok Anita (2009): A vidékiség élménye a turisztikai keresletben és kínálatban. In.: Erdei Ferenc V.Tudományos Konferencia, Kecskemét: 2009. szeptember 03. (megjelenés alatt)

 

Kóródi Márta - Bakos Róbertné (2009): Attractiveness of gastronomy, as the element of offer  in accommodation services In.: Erdei Ferenc V.Tudományos Konferencia, Kecskemét: 2009. szeptember 03.

 

László Éva - Kóródi Márta (2008): A desztinációmárka-építés, mint a turisztikai teljesítmény növelésének egyik lehetősége In.: VIII. Regionális Tanácsadási Konferencia, Miskolc:  8.p (ISBN 978-963-661-860-5)

 

Dudás Péter - Kóródi Márta – László Éva (2008): Characteristics of Tourism Potential and Performance of Jász-Nagykun Szolnok County Subregions 6th. International Scientific Days of Land Management int eh Great Hungarian Plain, Mezőtúr, 5.p.(ISBN 978-963-87874-2-2).

 

Kóródi Márta. – Bakos Róbertné (2008): A rurálturisztikai termékek sajátosságai a vidékies kistérségekben – a horgászturizmus, VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 5.p.(ISBN 978-963-87874-2-2).

 

Kóródi Márta - Dudás Péter - László Éva (2007): A turizmusfejlesztés kistérségi sajátosságainak elemzése diszkriminancia analízissel In.: VII. Regionális Tanácsadási Konferencia, Miskolc:  7.p ( ISBN 963 661 786 8)

 

Kóródi Márta (2007): A vidéki turisztikai fejlesztések jellemző módszerei – a vidékfejlesztés modellje, In.: Erdei Ferenc IV.Tudományos Konferencia, Kecskemét: 609-612.p.

 

Kóródi Márta - Bakos Róbertné (2006): A szálláshely-szolgáltató vállalkozások fejlődésének regionális sajátosságai  In.: VI. Regionális Tanácsadási Konferencia, Miskolc:  7.p ( ISBN 978 963 661 737 0)

 

Kóródi Márta – Bakos Róbertné (2006): A rurálturisztikai termékek sajátosságai a vidéki kistérségekben – a vadászturizmus, V. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 5. p. (ISBN 963 06 0816 2).

 

Kóródi Márta – Bakos Róbertné (2006): A rurálturisztikai terméktípusok feltételrendszerének sajátosságai a vidéki kistérségekben – az ökoturizmus, X. NATN. Gyöngyös, (ISBN 963 229 623 0) krf.29.

 

Kóródi Márta (2005): A vidéki kistérségek fogadókapacitásának jellegzetességei. In.: V. Regionális Tanácsadási Konferencia, Miskolc:  8.p ( ISBN 963 661 694 9 )

 

László Éva - Kóródi Márta (2005): A márkák vonzereje, a vonzerő márkái. In.:Marketingoktatás és kutatás a változó Európai Unióban. Széchenyi István Egyetem, Győr: 397-402. p. ISBN 963 7175 25 3 2005

 

Kóródi Márta (2005): A rurálturisztikai terméktípusok feltételrendszerének sajátosságai a vidéki kistérségekben – a lovasturizmus. In.: Erdei Ferenc Tudományos Konferencia, Kecskemét: 383-387.p.

 

Kóródi Márta (2005): A turisztikai termékfejlesztés jellemzői a magyarországi vidéki kistérségekben. In.: Agrárgazdaság, vidékfejlesztés, agrárinformatika Nemzetközi konferencia, Debrecen :  95. p. resumé, CD kiadvány

 

László Éva - Kóródi Márta (2005): A térségmárkázás, mint a vidéki turizmus fejlesztésének módszere. In.: Tavaszi szél Debrecen: 252-254.p.(ISBN 963 218 368 1)

 

Kóródi Márta (2004): „Ott vagyon honn, ott az én világom” - avagy a rurálturisztikai termékfejlesztés sajátosságai. In.: IV. Regionális Tanácsadási Konferencia, Miskolc: 7p. (CD kiadvány)

 

Kóródi Márta (2004): Az integrált vidékfejlesztés és a vidéki turizmus kapcsolata. In.: IV. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr: 48.p (abstract), (CD kiadvány)

 

Kóródi Márta (2004): A rurálturisztikai terméktípusok feltételrendszerének sajátosságai a vidéki kistérségekben – a kastélyturizmus. In.: XLVI. Georgikon Napok „Új kihívások, új lehetőségek a mezőgazdaságban” tudományos konferencia, Keszthely: 162-169. p.

 

Kóródi Márta (2004): A turisztikai pozíciót meghatározó tényezők összefüggései a rurális kistérségekben In.: IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, „A mezőgazdasági termelés és erőforrás hasznosítás ökonómiája” konferencia. 4. kötet Gyöngyös: 224-229.p.

 

Kóródi Márta – Bakos Róbertné (2003): A gasztroturizmus megjelenése a rurálturisztikai termékfejlesztésben. In.: XLV. Georgikon Napok, Keszthely: 174.p.

 

Kóródi Márta (2003): A turisztikai termékfejlesztés és a vidékfejlesztés közös módszerei az Európai Unióban. Erdei Ferenc Tudományos Konferencia, Kecskemét: 6. p.

 

Kóródi Márta (2002): A rurális kistérségek kategorizálása a turizmus egyes jellemzői alapján. In.: Doktoranduszok I. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Konferenciája, Szolnok: CD kiadvány 10 p.

 

Kóródi Márta (2002): A termálturizmus termékeinek feltételrendszere a vidéki kistérségekben. Stabilitás és intézményrendszer az agrárgazdaságban. XLIV. Georgikon Napok, Keszthely: CD kiadvány 5. p.

 

Kóródi Márta (2002): A rurálturisztikai terméktípusok feltételrendszerének sajátosságai a vidéki kistérségekben- a termálturizmus. In.:III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr: 59-64.p.

 

Kóródi Márta (2002): A rurális turizmus kistérségi gazdasági összefüggései. In.:Tavaszi szél 2002. Fiatal Magyar Tudományos Kutatók és Doktoranduszok Hatodik Világtalálkozója, Gödöllő 6.p.

 

Kóródi Márta (2002): A gazdaság és a turizmus vélt és valós összefüggései a vidéki kistérségekben. In.:VIII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok „ A mezőgazdasági termelés és erőforrás hasznosítás ökonómiája” konferencia. 4. kötet Gyöngyös: 224-229.p.

 

Kóródi Márta (2002): A vidéki kistérségek gazdasági és turisztikai potenciáljának fejlettségi és fejlődési összefüggései. In: Kutatás a turizmusban „A Turizmus aktuális kérdései Magyarországon” Pécs: PTE-MT RT, 426-435.p.

 

Kóródi Márta – László Éva (2005): Regional branding, a method for the development of rural tourism. 5th  international conference of phd students, Miskolc: 329-334.p.

 

Kóródi Márta – DUDÁS, P. (2004): The correspondence between the determinative factors of the positions of tourism of rural small regions. 3rd International Conference for Young Researchers, Gödöllő: 345-349.p.

 

Kóródi Márta (2003): Characteristics of the Techniques of Print Advertisement of Rural Tourism. 4th International Conference of PhD Students, Miskolc: 363-368.p.

 

Kóródi Márta (2002): Characteristics of the Products of Hot Spring Tourism of Rural Regions. 2nd International Conference for Young Researchers, Gödöllő: 164-168.p.

 

Kóródi Márta (2001): The role of rural tourism in rural development – definitions of concepts, 1st International Conference for Young  Researchers, Gödöllő: 202-205.p.

 

Les aspects agraires et touristiques du développement rural à l’Union Européenne et en Hongrie,” Magyarország EU csatlakozási folyamata” szimpozium, SZIE-GTK Gödöllő, 2001. február

 

Kóródi Márta Szolnoki Gulyásfesztivál főiskolás palacsintaparádéval Bor és Étek 2009. szeptember

 

Kóródi Márta - A turisztikai szakmában mindenhol jelen vagyunk. Bor és Étek 2009. május

 

Kóródi Márta - A szakmai gyakorlat a harmadik évezredben: technika és technológia Bor és Étek 2009. február

 

Kóródi Márta - Gejzírek, fjordok, jávorszarvasok és tanulságok. Új Néplap. 2008. október 30.

 

Kóródi Márta - A gyakorlat teszi a vendéglátóst…. Bor és Étek. 2008. május

 

Kóródi Márta - Vendéglátós műhely a Tisza partján. Magyar Konyha 2005. június

 

Kóródi Márta-Túróczi Imre (2012): Parametrizáló módszerek. In.: Turisztikai kutatások módszertana. PTE, Pécs, ISBN: 978-963-642-431-2

 

Bakos Róbertné - Kalmárné Rimóczi Csilla - Kóródi Márta - Németh Miklós - Pichler József (2012): Vendéglátásmenedzsment. In.: Turizmus menedzsment. PTE, Pécs, ISBN: 978-963-642-433-6

 

Albert-Tóth Attila - Kóródi Márta - Kovács Tibor - Gyurácz-Németh Petra (2012): Szállodamenedzsment In.: Turizmus menedzsment. PTE, Pécs, ISBN: 978-963-642-433-6

 

Kóródi Márta. – Bakos R. (2004): Vendéglátóipari és szállodai alapismeretek. Szolnok: Szolnoki Főiskola 116. p.

 

Kóródi Márta. (2002): A szálláshely-szolgáltatás alapismeretei, Szolnok: Szolnoki Főiskola. 169.p.

 

Kóródi Ferenc (2001): Példatár a szállodai gazdálkodás elemzéséhez, SZF, Szolnok, 86.p.

 

Kóródi Ferencné (1990): A viszonyszámok tanítása a vendéglátóipari  szakközép iskolákban, KVF , Budapest, F-369, 187.p.

 

Kóródi Ferencné (2002): Az Európai Unió turizmuspolitikája. Szolnoki Főiskola, Szolnok, 65.p

 

Kóródi Ferencné (1998): A turisztikai termékfejlesztés In.: A Térségi Turizmus Fejlesztése távoktatási program. A turisztikai termékfejlesztés módszertana modul, Szolnok: DARTK-DATE-KLTE-KGF  67-142. p.

 

Kóródi Márta (2010): Esettanulmányok tantárgyi kalauz. Szolnoki Főiskola, Szolnok, 36. p.

 

Kóródi Márta (2009): Szálláshelyszolgáltatás tantárgyi kalauz. Szolnoki Főiskola, Szolnok, 36. p.

 

Kóródi Ferencné (2002): Útmutató az Üzleti levelezés elsajátításához, SZF, Szolnok,  58.p.

 

Kóródi Ferencné (2001): Útmutató a Szállodavezetés és gazdálkodás tantárgy elsajátításához, SZF, Szolnok, 32.p.

 

Kóródi Ferencné (2002): Esettanulmányok a szálláshelyszolgáltatás témaköréhez, Szolnok: Szolnoki Főiskola 60.p.

 

Kóródi Ferencné (2002): Esettanulmányok a vidéki turizmus tanulmányozásához, Szolnok: Szolnoki Főiskola 49. p.

 

Mondok Anita (2012): Desired skills and competences in event management – do they have marketing focus? in Marketing & Menedzsment, XLVI. évf. 4. szám, pp. 80-89. ISSN: 1219-03-49

 

Mondok Anita (2012): Event management activity in SMEs – Do they need educated personnel? - Does the supply and demand meet in case of event management education in Hungary? in European Scientific Journal Vol. 8, No. 4, p. 127-151., ISSN: 1857 - 7881

 

Dr. Boros Szilvia – Dr. Várhelyi Tamás – Mondok Anita (2012): Egészségturizmus szolgáltatásai és menedzsmentje elektronikus jegyzet, Spa létesítmények üzemeltetése fejezet, Szolnoki Főiskola, Szolnok, ISBN: 978-963-89339-4-2

 

Mondok Anita (2010): Образование кластеров компаний в сфере венгерского туризма in ТУРИЗМ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ, Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова Экономический Факультет - Lomonoszov Egyetem, Moszkva, p. 63-68. ISBN: 978-5-904855-04-8

 

Dr. Kóródi Márta – Dr. Várhelyi Tamás – Mondok Anita (2009): A nem formális képzések rendszerének kialakítási lehetőségei a turisztikai szolgáltatók számára in Economica 2009 Különszám p. 5-11. ISSN 1585-6216

 

Mondok Anita (2009): Kulturális turizmus Norvégiában és Izlandon in Falusi Turizmus Norvégiában és Izlandon (szerk.: Dr. Bodnár Károly – Dr. Horváth József), SZTE-MGK, Hódmezővásárhely, p. 48-54. ISBN: 978 962 482 921 8

 

Mondok Anita (2009): Természeti túravezetés és túravezető-képzés Evenstadban in Falusi Turizmus Norvégiában és Izlandon (szerk.: Dr. Bodnár Károly – Dr. Horváth József), SZTE-MGK, Hódmezővásárhely, p. 48-54. ISBN: 978 962 482 921 8

 

Müller Anetta – Dr. Könyves Erika – Dr. Várhelyi Tamás – Mondok Anita (2008): Új utakon a testnevelőtanár-képzés Egerben in Economica 200/1 p. 85-95. ISSN 1585-6216

 

Dr. habil Árva László – Dr. Könyves Erika PhD – Mondok Anita – Csizmár József (2008): Turizmus gazdaságtana, Szolnoki Főiskola, ISBN 978 96306 44587

 

Dr. Müller Anetta PhD – Dr. Könyves Erika PhD – Dr. Várhelyi Tamás PhD – Mondok Anita (2008): A sítáborok animációs oktatásban betöltött szerepe in Economica 2008/1 p. 85-95. ISSN 1585-6216

 

Mondok Anita (2012): Az agrárképzés vagy a közgazdasági képzés szülötte a vidéki turizmus? A magyarországi gyakorlat elemzése in Vállalkozói és Gazdasági trendek a Kárpát-medencében, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gazdaság- és Humántudományok Kar, 2012. április 20-21., Csíkszereda, Románia

 

Mondok Anita (2012): Rural tourism is the child of agricultural or economic education? - Assessment of the Hungarian system in XVIII. Ifjúsági Tudományos Fórum, Pannon Egyetem, Georgikon kar, 2012. április 19., Keszthely, ISBN 978-963-9639-45-4

 

Mondok Anita (2011): A vidéki turizmus képzésének sajátosságai, a hallgatói kompetenciák értékelése in Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Nap, Szolnoki Főiskola, 2011. november 17.

 

Dr. Várhelyi Tamás – Mondok Anita (2010): Innovation and crisis-management in the world spa industry in „Tudomány határok nélkül – válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban”, Szolnoki Főiskola, 2010. november 16., ISBN 978 963 87874 7 7, p. 254-258.

 

Mondok Anita (2010): Practice-orientated tourism education on the basis of international best practices – the integration of institutions into the regions in International Conference on Tourism & Sport Management, Debrecen 2010. május 27-28.

 

Kóródi Márta – Mondok Anita (2009): A vidékiség élménye a turisztikai keresletben és kínálatban in V. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2009. szeptember 03.

 

Mondok Anita – Lázárné Fodor Ibolya (2009): Teljesítménymérés a vendéglátásban – a pénzügyi és nem pénzügyi mérőszámok szerepe in Economica 2009/1 p. 34-41.

 

Mondok Anita – Szívós László (2007): Balanced Scorecard – a vállalati sikeresség eszköze in XI. Tudomány Napi Tudományos Konferencia, Szolnok, 2007. november 8.

 

Mondok Anita – Szívós László (2007): Installing and implementing Yield Management Systems in II. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia, Veszprém, 2007. június 7.

 

Mondok Anita – Szívós László (2006): Revenue Management – mennyi az annyi? in X. Tudomány Napi Tudományos Konferencia, Szolnok, 2006. november 9.

 

Mondok Anita – Szívós László (2006): Revenue Management – dióhéjban in V. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2006. október 26.

 

Dr. Müller Anetta – Dr. Könyves Erika – Mondok Anita – Szabó Róbert (2005): Opportunity of Health Tourism in the Tisza-Lake Region in Hungary in IASK Konferencia, 2005. szeptember, Rimini, Olaszország

 

Szívós László – Mondok Anita (2005): Az innováció diffúziója a Szolnoki Kistérségben – újabb eredmények in IX. Szolnoki Tudomány Napja, Szolnok, 2005. november 10.

 

Szívós László – Mondok Anita (2005): Az innováció diffúziója és az innovációs potenciál a Szolnoki Kistérségben in XLVII. Georgikon Konferencia, Keszthely, 2005. szeptember 29-30.

 

Dr. Könyves Erika - Dr. Müller Anetta - Mondok Anita (2004): Az egészségturizmus lehetőségei Hajdúszoboszló példáján in VIII. Szolnoki Tudomány Napja, Szolnok, 2004. november 09

 

Várhelyi T. (2012): Hungary & Central-Eastern Europe, Global Spa & Wellness Industry Briefing Papers, Global Spa Summit

 

Várhelyi T.(2012): Világtrendek az egészségturizmusban – a sikeres szolgáltatók földrajzi eloszlásának változásai. VI. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged, 2012. (in: Geodraphy.hu, 941-948. o.)

 

Várhelyi T(2011): Traditions and evidence based wellness - what is the future looking like for spa and wellness in Central-Eastern European countries? IV. Global Healthcare congress, Chicago

 

Várhelyi T. (2011): Világtrendek és hazai alkalmazásuk az egészségturizmus menedzsmentjében. Economica IV. Évfolyam 12. szám, Szolnok

 

Várhelyi T. (2011): Hungary & Central-Eastern Europe, Global Spa & Wellness Industry Briefing Papers, Global Spa Summit

 

Michalkó G, Várhelyi T, Kovács B. (2010): A turizmusorientált kiskereskedelem fejlesztése Eger történelmi belvárosában: az életminőség fenntartását szolgáló útkeresés. In: Fenntartható fogyasztás és növekedés határai, Selye János Egyetem Kutatóintézete

 

Várhelyi T, Torday J. (2010): A Stategy Based on Traditional Health Tourism in Central-Europe and New Spa and Wellness Trends. TTRA, Budapest

 

Várhelyi T. (2010): Hungary & Central-Eastern Europe, Global Spa & Wellness Industry Briefing Papers, Global Spa Summit

 

Varga D, Várhelyi T. (2009): Összefogás a turizmusban: klaszterek, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek, turisztikai tudásközpont. Economica 2009-Különszám /1.

 

Várhelyi T. (2009): A borturizmus lehetőségei, gasztronómia a borturizmusban. Economica 2009-Különszám /1.

 

Kóródi M, Várhelyi T, Mondok (2009) A: A nem formális képzések rendszerének kialakítási lehetőségei a turisztikai szolgáltatók számára. Economica 2009-Különszám /1.

 

Várhelyi T. (2009): Hungary & Central-Eastern Europe, Global Spa & Wellness Industry Briefing Papers, Global Spa Summit

 

Várhelyi, T (2009): The importance of brands and marketing in spas, medical, golf and wine tourism. AVE konferencia 2009, Debrecen (in proceedings: 1417-1424)

 

Várhelyi T. (2009), Kovács B, Torday J, Müller A: Világtrendek a turizmus-iparban, Szolnoki Főiskola

 

Várhelyi T, Könyves E.(2008):A területfejlesztést segítő informatikai lehetőségek (online turizmus szoftverek). Jászkunság, 2008. 1-2. 87-100. p

 

Várhelyi T, Tóth I.(2008): A tudásközpontokkal segített felsőoktatás. Informatika a felsőoktatásban, Frey Tamás vándorgyűlés, Debrecen, (in CD ROM, ISBN 978-963-473-129-0)

 

Várhelyi T.(2008): Vidékfejlesztés – EU-s konvergencia és a konvergencia-program. VIII. Regionális. Tanácsadói Konferencia, Miskolc, 2008. (CD-ROM, ISBN 978-963-661-860-5)

 

Várhelyi T, Müller A.(2008): Spa tourism and regional development: it can be more successful with cross-border cooperation.  Neighbours and Partners: On the Two Sides of the Border (ed: I. Süli-Zakar) Debreceni Egyetemi Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 309-314. p.

 

Várhelyi T.(2008): Traditional thermal tourism in Central-Europe and new medical wellness trends. Thermal World Forum, Abano Terme, Italy, 2008. nov. 14. (in: conference CD)

 

Várhelyi. T(2008): Innovatív Turisztikai Tudásközpont alapítása: a világ trendjei, a régió lehetőségei. MTesz konferencia, Szolnok, 2008. nov 6. (CD: Szolnoki Tudományos Közlemények XII, HU ISSN 2060-3002)

 

Müller A, Könyves E, Várhelyi T, Mondok A.(2008): A sítáborok animációs oktatásban betöltött szerepe. Economica, 2008. 1. szám

 

Várhelyi T. (2007) (szerk): Az információs társadalom fejlődése és a munkaerőpiac ISBN 978-963-06-2980-5 Debreceni Egyetem TEK, DLE

 

Várhelyi T.(2007): Régiós fejlesztés az EU-ra és az információs társadalomra támaszkodva. in: A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján, szerk: dr. Süli-Zakar István, 295-307. o. Debrecen

 

Várhelyi T, Könyves E.(2007): A síturizmus és a wellness konvergenciája. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, nova series tom. XXXIV. Eger, 149.-158. o.

 

Talyigás Judit (2000) (szerk), Várhelyi Tamás et al: Tézisek az információs társadalomról. Miniszterelnöki Hivatal, ISBN: 9639284335

5.3       Neveléstudományok

 

Boros Szilvia – Kalmárné Rimóczi Csilla (2010) Szabadidő eltöltési szokások vizsgálata főiskolai hallgatók körében, Tudomány Napja, Szolnok

Partnereink