Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

A képzési idő: nappali és levelező tagozaton is 4 félév

választható szakirányok: turizmus, vendéglátás (csak nappali tagozaton)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

  • felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon
  • felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátás szakirányon

A szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga szükséges.

A szakképzés célja:

A képzés célja olyan,az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk során hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre, a szakterületen működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.

Oktatott tantárgyak:

Alapozó modul tantárgyak pl.: Idegen nyelvi alapszintű ismeretek, Üzleti kommunikáció

Gazdaságtudományok modul tantárgyai pl.: EU tanulmányok , Jogi alapok , Marketing, Vállalatgazdaságtani ismeretek , Közgazdaságtani alapok

Képzési terület szerinti közös modul: Menedzsment , Pénzügy

Szakmai törzsmodul tantárgyak szintén mindkét szakirányon: Turisztikai alapok , Szálláshelyszolgáltatási alapismeretek , Vendéglátás alapjai , Szakmai idegen nyelvi ismeretek

Turizmus szakirány specifikus modul tárgyai pl.: Desztinációföldrajz , Idegenvezetési alapok, Szabadidőmenedzsment, Turisztikai rendezvényszervezés , Turisztikai szakmai informatika

Vendéglátás szakirány specifikus modul tárgyai:pl.: Élelmezéstan, Melegkonyhai ételismeret , Hidegkonyhai és cukrászismeret, Éttermi kultúra , Italismeret , Üzleti gazdálkodás, Gasztronómiai rendezvények szervezése

A szakképzés megfelelő tantárgyait beszámítjuk a Turizmus vendéglátás alapszakon.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

Turizmus szakirány elvégzése után:

Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője, Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője, Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője, Konferencia- és rendezvényszervező, Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző, Utazásszervező, tanácsadó, Recepciós

Vendéglátás szakirány elvégzése után:

Vendéglős, Pincér, Pultos, Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője, Konferencia- és rendezvényszervező

 


Információ

Bakos Róbertné mestertanár

Turizmus-Vendéglátás Tanszék

Telefon: +36 56/510-300/5715. mellék

E-mail:bakos.robertne@gk.uni-neumann.hu


Képzési program

Partnereink