Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

A képzési idő: nappali és levelező tagozaton is 4 félév

Választható szakirányok: turizmus, vendéglátás (csak nappali tagozaton)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

       felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon

       felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátás szakirányon

A szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga szükséges.

A szakképzés célja:

A képzés célja olyan,az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk során hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre, a szakterületen működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.

Oktatott tantárgyak:

Alapozó modul tantárgyak pl.: Idegen nyelvi alapszintű ismeretek, Üzleti kommunikáció

Gazdaságtudományok modul tantárgyai pl.: EU tanulmányok , Jogi alapok , Marketing, Vállalatgazdaságtani ismeretek , Közgazdaságtani alapok

Képzési terület szerinti közös modul: Menedzsment , Pénzügy

Szakmai törzsmodul tantárgyak szintén mindkét szakirányon: Turisztikai alapok, Szálláshelyszolgáltatási alapismeretek, Vendéglátás alapjai, Szakmai idegen nyelvi ismeretek

Turizmus szakirány specifikus modul tárgyai: pl. Desztinációföldrajz, Idegenvezetési alapok, Szabadidőmenedzsment, Turisztikai rendezvényszervezés, Turisztikai szakmai informatika

Vendéglátás szakirány specifikus modul tárgyai: pl. Élelmezéstan, Melegkonyhai ételismeret , Hidegkonyhai és cukrászismeret, Éttermi kultúra, Italismeret, Üzleti gazdálkodás, Gasztronómiai rendezvények szervezése

A szakképzés megfelelő tantárgyait beszámítjuk a Turizmus vendéglátás alapszakon.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

Turizmus szakirány elvégzése után:

Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője, Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője, Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője, Konferencia- és rendezvényszervező, Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző, Utazásszervező, tanácsadó, Recepciós

Vendéglátás szakirány elvégzése után:

Vendéglős, Pincér, Pultos, Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője, Konferencia- és rendezvényszervező

 


További információ

 

            Turizmus-Vendéglátás Tanszék
            5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
            Főépület I. emelet, 107. iroda

            Bakos Róbertné mestertanár

            5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
            Főépület I. emelet, 104. iroda
            E-mail: bakos.robertne@gk.uni-neumann.hu

        

Kálmán Éva tanszéki ügyintéző
Tel.: +36 56/516-066; illetve 06-56/510-300 /5715. mellék/
E-mail: kalman.eva@gk.uni-neumann.hu

      

 

Képzési program

Partnereink