Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Turizmus - vendéglátás (BA) szak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Turizmus - vendéglátás (BA) szak

A képzési idő nappali, levelező tagozaton is 7 félév

Nappali tagozaton duális képzési formában is folyik a képzés

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon

A szak képzési célja:

A gyakorlatorientált képzés célja olyan, a turizmus és vendéglátás feladatait ellátó, idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket. Valamint felkészültek lesznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Választható specializációk

Egészségturizmus (2019/20. tanévtől szünetel)  

Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, mely hozzásegíti a hallgatókat az egészséges életmód megszervezéséhez, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló fizikai aktivitások, programok, túrák, egészséges táplálkozás, wellness animáció program-csomagjainak összeállításához, megszervezéséhez, menedzseléséhez. A fenti célok akkor valósulhatnak meg, ha a hallgatók alkalmazni tudják a tanult ismereteket, melyek segítségével képessé válnak az eltérő célcsoportok egészségturisztikai szolgáltatások iránti igényeinek felmérésére és ezen igények kielégítésére.

Szállodamenedzsment

A specializáció indításának célja a speciális szakmai ismeretek bővítése, az általános szállodai képzésen túl olyan menedzsment-technikák elsajátítása, amelyek kipróbálásával, megtapasztalásával a szállodaipart hivatásul választani tervezők felkészültebbekké, a problémák iránt érzékenyebbekké válnak és megoldási készségük fejlődik. Kiemelten foglalkozik a különleges adottságú, tevékenységű szállodákkal, amelyek esetében az általános szervezési, gazdálkodási eljárások csak egyedileg leképezve a sajátosságokra alkalmazhatók. Tanulmányozásra kerülnek a szállodaipar aktualitásai, olyan tevékenységek, prioritások, a szállodaiparral összefüggő szervezési vagy gazdálkodási döntéselőkészítő munka eljárásainak és módszereinek elméleti áttekintése olyannyira gyakorlatorientáltan, hogy hozzá tudjon járulni a gyakorlati munkakörökben ellátandó feladatok sikeres megoldásához.

Vendéglátás menedzsment

A Vendéglátás menedzsment specializáció célja, olyan speciális ismeretek nyújtása, amely segíti az ezen a területen dolgozó hallgatók szakmai ismereteinek elmélyítését. Foglalkozik a rendezvényszervezés menedzsmentjével, annak alapvető szervezési lépéseivel. Magában foglalja a különböző diéták, betegségben szenvedők élelmezési ismereteit, annak speciális megtervezését, a borok jellemzőit, ajánlását. Tanulmányozásra kerülnek a minőségbiztosítás legfontosabb elvei, azok kivitelezése és ellenőrzése. A napi üzletmenet problémáival, kezelésükkel részletesen foglalkozik a specilaizáció.

Sportturizmus (2019/20. tanévtől meghirdetésre kerül)

A sportturisztikai specializáció célja a sportturizmus sajátos feladatait ellátó szakemberek képzése, akik szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni, irányítani és szervezni a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó, élményszerű és sportszakmailag helytálló sportturisztikai kínálatot alakítanak ki.

A specializációs program magában foglal olyan elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását, mely által a hallgatók a sportturizmus területének átfogó megismerésével képessé válnak az ágazat kínálati elemeinek menedzselésére, igény szerinti fejlesztésére. A képzés célja az általános tantárgyakon túl, kiemelten foglalkozni olyan ismeretekkel is – rekreáció, egészségfejlesztés, sportturizmus marketing, eseményszervezés -, amelyek birtokában a hallgatók a különböző munkakörök feladatait, a társadalmi elvárásokra adott adekvát megoldásokkal úgy látják el/oldják meg, hogy általa az aktív szabadidő eltöltést egyúttal a célszegmens egészségtudatosságának minden irányú fejlesztése is áthassa.

 

Fontosabb tantárgyak

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, vállalati pénzügyek és adózási alapok)

Társadalomtudományi alapismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia)

Turizmus és vendéglátás szakmai ismeretei (turizmus rendszere, vendéglátás, szállásadás, utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai, turizmus marketing, turisztikai termékek, turisztikai vállalkozások, vendéglátás szervezés, vezetés, nemzetközi gazdasági kapcsolatok)

Egészségturizmus specializáción: Egészségorientált élelmezés, Rekreáció, Wellness, Selfness, Rekreációs élménytervezés, Egészségturisztikai menedzsment, Spa- és wellness létesítmények üzemeltetése

Szállodamenedzsment specializáción: Szállodai funkcionális menedzsment, Szállodai stratégiai menedzsment, gyógy- és wellness szolgáltatások menedzsmentje, Business és konferencia szolgáltatás menedzsment, A szállodai sales gyakorlata, Élménymenedzselés és termékfejlesztés

Vendéglátás menedzsment specializáción: Élelmianyag-ismeret, Élelmezési ismeretek, Higiénia és biztonság, Gasztronómiai menedzsment, Üzletvezetés, Étel-és italismeret           

Hol helyezkedhetsz  el a szakon szerzett diplomával?

Végzettséged jól tudod hasznosítani az utazásszervezésben, az utazási irodákban, idegenvezetésben, a vendéglátó egységek értékesítési és termelési részlegeit vezetve, a szállodák recepcióján, szolgáltató és értékesítési egységeiben, az önkormányzatoknál, a fejlesztéssel, pályázatokkal foglalkozó szervezeteknél, a turisztikai desztinációmenedzsmentben, az egészség-turisztikai szolgáltatóknál, a szállodákban, éttermekben, rendezvényszervező cégeknél, a fogyasztóvédelem egyes területein, de közgazdászként a gazdaság bármely részén a döntéselőkészítésben már kezdőként is jól megállod a helyed.

A képzés olyan kreatív gondolkodásra ösztönöz, annyi szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít, melynek segítségével a „mélyvíz” nem akadály.

Top 10 munkakör: szállodaigazgató, étteremvezető, utazási iroda vezető, Sales manager, Front Office manager, Housekeeping manager, Hotel marketing manager, turisztikai pályázati menedzser, spa sales manager, wellness részlegvezető

A Turizmus-vendéglátás alapképzési szakot Neked ajánljuk, mert:

A Turizmus-vendéglátás szak országosan az egyik legnépszerűbb képzés a jelentkezők körében. A szakon folyó képzés a turisztikai vállalkozások által elismert. Keresik és szeretik a szállodák, turisztikai szolgáltatók, rendezvényszervezők a Szolnoki Főiskolán tanuló gyakornokokat. Hogyne szeretnék, hisz térségünk legtöbb turisztikai vezetője is a Szolnoki Főiskolán végzett. Számukra nem kell referencia, tudják, hogy szakmailag jól felkészített gyakornokokat fogadnak és szinte azonnal teljes munkaerőként számíthatnak a hallgatókra. Kreativitásuk, problémaérzékenységük és a kommunikációs készségük is kiváló. Értékes tapasztalatokat szerezhetnek a külföldi gyakorlatokon is. Kell más egy sikeres turisztikai szakemberhez? Igen, a nyelvismeret, ezért lehet a teljes képzést, de akár egy-egy tantárgyat is angolul elvégezni.

Halál Noémi- Turizmus-vendéglátás alapképzési szakos közgazdászhallgató

Halál Noémi„Szeretem, ha egy rendezvény ’háziasszonya’ lehetek, ha levezényelhetek hostessként egy konferenciát, vagy éppen egy díszétkezés moderálhatok, esetleg egy kiállításon a standon informálhatom az érdeklődőket, csoportot vezethetek. Már általános iskolás koromban eldöntöttem, hogy a turizmusban szeretnék majd dolgozni. A gimnáziumban is idegenforgalmi szakos voltam és egyértelmű volt, hogy a felsőoktatásban is ezt fogom tanulni. Biztos vagyok benne, hogy jó döntés volt, hogy a Gazdálkodási karra (akkor még Szolnoki Főiskolára) jöttem, hiszen már most, tanulmányaim alatt több állásajánlatot is kaptam. A tökéletes választást mi sem bizonyítja jobban, minthogy már a második szakot végzem, két specializációval, immár egyetemistaként. Jelenleg a Turizmus-vendéglátás szak Szállodamenedzsment és Vendéglátás szervezése specializációin folytatom tanulmányaimat. Az eltöltött évek alatt nagyon sok gyakorlati kurzus során tanultuk meg ennek a szakmának a csínját-bínját, számos rendezvényen, szakmai eseményen vehettünk részt, szerezhettünk szakmai tapasztalatot. Egyre izgalmasabb feladatokat bíznak rám, amelyeket már szinte teljesen önállóan meg tudok oldani.”

Képzési program - Tantervi háló


 

További információ

 

            Turizmus-Vendéglátás Tanszék
            5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
            Főépület I. emelet, 107. iroda

            Dr. Kóródi Márta tanszékvezető, szakfelelős, főiskolai tanár

            5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
            Főépület I. emelet, 108. iroda
            E-mail: korodi.marta@gk.uni-neumann.hu

        

Kálmán Éva tanszéki ügyintéző
Tel.: +36 56/516-066; illetve 06-56/510-300 /5715. mellék/
E-mail: kalman.eva@gk.uni-neumann.hu

Képzéseink

Partnereink