Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Kivonat a szabályzatból:

A tudományos diákköri tevékenység

1. §

1. A tudományos diákköri (TDK) tevékenység az oktató-nevelő munka szerves része. Tudományos diákköri munkának tekinthető a hallgatók által végzett minden olyan - a tantervben előírt tanulmányi, szakmai követelményeket meghaladó - rendszeres tevékenység, amely a jelen szabályzatban meghatározott keretek között folyik.

2. A Tudományos Diákkör célja:

  • tudományos igényű önképzés megvalósítása, amely kiterjed a hallgatók szakmai és nyelvi ismereteinek elmélyítésére,
  • a tudományos megismerés gyakorlatának és a kutatás módszertanának elsajátítása, 
    bekapcsolódás az elméleti és gyakorlati kutatómunkába,
  • a hazai és külföldi tudományos eredmények megismerése,
  • az oktatók és a hallgatók között kialakuló közvetlen munkakapcsolat révén a hallgatók szakmai és erkölcsi fejlődésének elősegítése,
  • a hallgatók bekapcsolódása a szakmai közéletbe, 
  • az elért egyéni és/vagy kollektív eredmények bemutatásának biztosítása és hasznosításának elősegítése.

A teljes Tudományos Diákköri Szabályzat pdf-ben

Partnereink