Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

NJE Gazdálkodási Kar története

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Szolnok CampusSzolnok, a Neumann János Egyetem, Gazdálkodási Karának (volt Szolnoki Főiskola) otthont adó település a fővárostól 100 km-re, a Tisza és a Zagyva folyó találkozásánál, az Alföld kapujában fekszik. A több mint 900 éves múlttal rendelkező város nem pusztán Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelye. 
A 18. századi híres költő, Verseghy Ferenc egykori szülővárosában nagyon sokáig nem létezett felsőfokú oktatás. A 20. század közepén a Műszaki Egyetem helyezte ide vízügyi, majd közlekedési tagozatát, de az egyetemi oktatás a településen nem tudott hosszú távra gyökeret ereszteni. A század utolsó évtizedeiben a helyzet szerencsére alapvetően megváltozott.

Szolnok ma olyan iskolaváros, ahol közel 20 ezer diák folytatja közép- és felsőfokú tanulmányait. A város több, országosan is elismert középiskolával és két felsőoktatási intézménnyel büszkélkedhet. Mára a NJE Gazdálkodási Kara mintegy 4000 hallgatójával nem csak a település, de a térség legnagyobb felsőoktatási intézményévé vált. 

Neumann János Egyetem, Gazdálkodási Kar (volt Szolnoki Főiskola) több szempontból is fiatal intézmény. Mint önálló főiskola, csupán 1993 óta létezett, ekkor egyesítették a budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola és a szintén fővárosi székhelyű Külkereskedelmi Főiskola addig kihelyezett tagozataként működő részlegeit, Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola néven. Az intézmény hivatalos elnevezése 2000-től Szolnoki Főiskola. 2016 július 1-től pedig Neumann János Egyetem, Gazdálkodási Kar.  Az ezredforduló előtti években intézményünk még egy nagy hallgatói létszámmal rendelkező, de kicsi, infrastrukturálisan széttagolt vidéki felsőoktatási intézmény benyomását keltette. Jóllehet intézményünk már másfél évtizeddel ezelőtt is mindent megtett azért, hogy más városokba kihelyezett konzultációs központjaival, népszerű és piacképes kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátó és külgazdasági szakjaival átlépje regionális korlátjait. 

Csakúgy, mint a város életében, a Kar történetében is meghatározó változásokat hozott az elmúlt háromnegyed évtized. Az ezredforduló táján megkezdődött a magyar felsőoktatás máig tartó gyökeres átalakulása, intézményünkben, az európai uniós elvárásoknak megfelelően, bevezetésre került a kreditrendszer és a többszintű képzés. 2006-ban megtörtént a régóta tervezett integráció, a Tessedik Sámuel Főiskola mezőtúri Mezőgazdasági Főiskolai Karával.  Az akkori integrációval tovább szélesedett az intézmény által kínált főiskolai szintű alapképzések skálája. Ma a gazdálkodási Kar hallgatói 4 alapszak (kereskedelem-marketing, turizmus-vendéglátás, pénzügy-számvitel, nemzetközi gazdálkodás) és nagyszámú felsőfokú szakképzés kínálatából választhatnak. A piaci igényeknek megfelelően főiskolai szinten is nagy hangsúlyt fordítunk a hallgatóin szakmai-gyakorlati és szaknyelvi képzésére.

Az integráció tovább folytatódott melynek lezárásaként 2016. július 1-től intézményünk Egyetemi karrá vált.

A külső környezet változásából eredő kihívásoknak megfelelően az intézmény az utóbbi években a teljes körű belső és külső megújulást útjára lépett. Ezt a megújulási szándékot rögzítette az intézmény küldetésnyilatkozata, amely szerint küldetésünk, hogy a magyar vidék felemelkedését segítő az országos és kiemelten a térségi adottságokra építő é nemzetközi piacokon is versenyképes szakembereket képző, közvetlen környezete gazdasági és szellemi gyarapodását segítő felsőoktatási intézménnyé váljon. A kar ennek tükrében a jövőben is stabil, versenyképes, a partnerek elégedettségét kiváltó, a gazdasági szolgálatában álló rangos, együttműködő felsőoktatási intézményként kíván működni.

A külső megújulás jegyében sokat tettünk azért, hogy a intézményünk hallgatói európai körülmények között tölthessék el Szolnokon ifjúságuk talán legszebb éveit. 2009 decemberében végre való vált főiskolánk régóta dédelgette álma, elkészült a főiskolai Campus új főépülete. A 9 000 m2-es új oktatási komplexum, mely 21. századi színvonalon tudja biztosítani az oktatók és hallgatók elhelyezését, a modern és minőségi felsőoktatás, a tudományos munka és szolgáltatás feltételeit, a város talán legszebb részén a Tiszaligetben fekszik.

Partnereink