Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Testnevelés kurzus tájékoztatója

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A KURZUS CÉLJA:   A testnevelés, mint az általános nevelés egy része, sajátos eszközeivel járuljon hozzá a fizikai terhek elviseléséhez, az egészség megőrzéséhez, a környezethez való alkalmazkodás kialakításához, a jövendő értelmiség szemléletének formálásához.

TEMATIKÁJA:   /KÖTELEZŐ TESTNEVELÉS ÓRÁK, MELYEKÉRT ALÁÍRÁS JÁR/

-Általános testnevelés óra  (kondícionálás): A kondicionálás arra szolgál, hogy a kondizni vágyó hallgatókat fizikailag és szellemileg felkészítse a súlyzós edzésre. A cél  kezdetben az átmozgatás, az ízületek, izmok hozzászoktatása ehhez a fajta mozgáshoz, az izmok izolált működtetésének elsajátítása, helyes mozgási technika elsajátítása, a helyes légzéstechnika és egyebek megtanulása. Későbbiekben a különböző képességek és igények (izomtömeg növelés, zsírégetés, általános képesség fejlesztés stb.) szerinti speciális gyakorlatok alkalmazása.

- Általános  testnevelés óra: (íjászat): A sport sajátos eszközeivel járuljon hozzá ahhoz, hogy a hallgatók az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Olyan felnőttekké, akik ismerik képességeiket, azok fejlesztésének, fenntartásának módját, felismerik a sport egészségügyi, prevenciós értékeit, és a rendszeres fizikai aktivitás életmódjuk részévé válik. Fejlődjön tovább, de legalábbis maradjon szinten keringési-, légzési- és mozgatórendszerük. Aktív és tudatos testmozgással előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását. Szeressék meg a választott sportágat, kultúráltan töltsék el szabadidejüket. Az oktatott gyakorlati és elméleti ismeretek jelentős plusz lehetőséget biztosítsanak számukra az üzleti életben a társadalmi, gazdasági kapcsolatok kiépítése és megtartása folyamán.

- Általános  testnevelés óra (úszás):  Kezdők (úszni nem tudók ) számára legalább két úszásnem –mell, hát- megtanulása.

Haladók (úszni tudók) számára három úszásnem –mell,hát, gyors- elsajátítása úgy hogy a hallgató mind a három úszásnemben képes legyen 50m leúszására.

Mindkét csoport számára maximális vízbiztonság megszerzése a cél különböző mozgáskoordinációs és állóképesség fejlesztő gyakorlatokkal.

- Általános  testnevelés óra (fitnes-softball): A fitness, mint zenés mozgásforma lehetőséget arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek  a pulzusszám emelés és ez által a keringésfokozás és tüdőkapacitás növelésének lehetőségeivel. A változatos formában vezetett fitness foglalkozások során a hallgatókban kialakul a mozgás iránti igényt. Különböző egyszerű és összetett kar-, láb- és törzsgyakorlatokkal, azok rendszeres és tudatos alkalmazásával  fejlődik az egyén kondícionális képessége. A órák hangulata, a megszerzett erőnlét, a nyújtó, relaxáló gyakorlatok hozzájárulnak a hallgatók testi, lelki egyensúlyának kialakításához, a jó közérzetéhez.

A  FÉLÉV TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: A  testnevelés gyakorlati tantárgy, a félév aláírással zárul.Az elfogadás feltétele  9 aktív órai részvétel.

FÉLÉV VÉGI SZÁMONKÉRÉS: 9 órán való aktív részvétel.

SZABADON VÁLASZTHATÓ KURZUSOK /MELYEKÉRT 2 KREDIT PONT JÁR/

  • futsal:  főleg azoknak a hallgatóknak, akik a Kecskeméti Főiskola házibajnokságában indulni akarnak, a mérkőzések heti két alkalommal az esti órákban lesznek megrendezve. Aki kimarad a bajnokságból futsal órán vesz részt.
  • mix röplabda: alap érintések, nyitás- fogadás, játék

A FÉLÉV TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE A FENTI SZABADON VÁLASZTHATÓ ÓRÁKON:  Aktív részvétel  min. 9 órán. Futsal bajnokságban aktív  részvétel. A szabadon választott testnevelés órák teljesítéséért 2 kreditet kapnak a hallgatók.

Partnereink