Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Térségfejlesztő és Innovációs Tudásközpont

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Térségfejlesztő és Innovációs TudásközpontA Neumann János Egyetem Gazdálkodási karán Térségfejlesztő és Innovációs Tudásközpontja 1987. november 15-én alakult meg - akkori nevén – Kutató - Fejlesztő Osztályként, majd a jogelőd intézmény Szolnoki Főiskolába integrálódásával - 2006. január 1-t követően -  Kutatási és Szaktanácsadási Osztályként, 2010. január 1-től Ökológiai Fejlesztő Központ néven folytatta a gyakorlati működését.

2010. október 1-én a Szolnoki Főiskola új Szervezeti és Működési Rendjének megfelelően felvette a Vidékfejlesztési és Innovációs Kutató Központ elnevezést, majd feladatai kibővülését és rendszerbeli pontos szerepét és helyét felismerve a szenátus támogatta a központ munkatársainak törekvését és Regionális Fejlesztési, Szaktanácsadó Kutató Központ  elnevezéssel 2012. július 1-vel jóváhagyta  a Működési Rendjét.

A Központ tevékenysége – mint az előbbiekből is kitűnt - több évtizedes múltra tekint vissza, mindig rugalmasan és gyorsan alkalmazkodva a vidékfejlesztés lehetőségeihez, így a profiljában szerepelt és szerepel egyedi kialakítású mezőgazdasági munkagépek fejlesztése és vizsgálata, mezőgazdasági melléktermékek, hulladékok energetikai kutatása, fenntartható mezőgazdasági technológiák elterjesztése, biogáz előállítása és hasznosítása, egészséges élelmiszer előállítási technológiák fejlesztése, valamint időszakos rendezvények szervezése a vidékfejlesztés és az innováció területén.

Időközben a Központ szolgáltatási szerepköre is folyamatosan erősödött. Pályázati koordinációs tevékenységét az intézmény kutatási – fejlesztési - innovációs stratégiájával összhangban végzi. Célja a sikeres intézményi innovációs tevékenység megalapozása, segítve ezáltal, hogy a Szolnoki Főiskola az országos, a regionális, a megyei és a helyi igényekhez alkalmazkodó oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési szolgáltatási jellegű kínálatot nyújtó innovatív felsőoktatási intézménnyé válhasson, amely hagyományaira építve komplex tevékenységével és a minőség iránti elkötelezettségével részt vállal az Észak-alföld gazdasági-társadalmi felemelkedésében.

A Központ K+F+I tevékenységébe más intézményi és intézményen kívüli tudományos műhelyeket is bevon, valamint – támaszkodva a Főiskola kapcsolatrendszerére –  szorosan együttműködik a piaci szereplőkkel.

Tudományos élet a Karon

Partnereink