Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Távoktatás előnyei

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Távoktatás előnyei

A tananyag elsajátítása döntően egyéni tanulással, önképzéssel valósul meg, így nem jelent állandó, kötött időráfordítást, utazást és akár otthonról, külföldről is folytathatja tanulmányait. A tanulás beilleszthető a családja életébe, nem zavarja munkahelyi elfoglaltságait.

Elektronikus formában, CD-n átadjuk azokat az útmutatókat (kalauzokat), amelyek segítségével irányítottan, - rendszeres tanulással - sikeresen zárhatja a tanulmányait.

Előre megtervezheti az Önnek megfelelő tanulási ütemtervet. A kalauzok leckéről leckére haladva minden alkalommal megfogalmazzák az elérendő célokat és azt az időt, melyre az adott anyagrész elsajátításához szüksége lesz.

Tanulása során, segítséget nyújtanak Önnek szaktanáraink (szaktutoraink) csoportos- és egyéni konzultációkon, ill. on-line, off-line módon az ILIAS tanulást támogató keretrendszerben.

A félév sikeres zárásához tantárgyanként mindössze egy-két feladatot kell beküldenie, és a tantárgytól függő félévzáró vizsgát kell teljesítenie. A konzultációkon való részvétel nem kötelező.

A képzésszervezői rendszer erősíti a személyes kapcsolattartást, így képzésszervezőink folyamatosan elérhetőek, személyre szabott támogatást nyújtanak. Kezelik a hallgatók valamennyi, a képzéssel összefüggő problémáját, követik a tanulási folyamatot a beiratkozástól a diploma megszerzéséig.

Life long learning. Egy életen át történő tanulás, olvassuk és halljuk ma egyre gyakrabban, ha a tanulás formájáról, módszereiről van szó, ha a képzés és továbbképzés problémái kerülnek napirendre. A távoktatás, távtanulás a hagyományos képzéstől sok tekintetben különbözik. Olyan komplex rendszer, amely a hallgatók, és a piac szükségleteire alapozva irányított tanulási folyamatot eredményez. A követelmények teljesítése érdekében a tananyag feldolgozását meghatározott eszközökkel vezérli.

Az ICDE (International Council for Distance Education - Nemzetközi Távoktatási Tanács) adatai szerint ma a világon több mint 11 millió ember vesz részt távoktatásos képzésben. A távoktatási formában működő intézmények átfogják a világot, lehetőséget adva a változó igények kielégítésének, kihasználva az oktatásban a műszaki fejlődés adta lehetőségeket.

A távoktatás jelentős múltra tekint vissza, fejlődését több szakaszra lehet osztani. Az első szakasz a XIX. század közepén Nagy-Britanniában az első, levelező oktatást folytató képzés indításával kezdődött, amely a posta közreműködésével a képzést folytató intézmény és a hallgatók közötti levelezéssel valósult meg. A technikai fejlődéssel, a telefon és a rádió elterjedésével a kommunikáció formái bővültek, ezzel megteremtve a nagy távolságok áthidalásának lehetőségét. Ausztráliában és Kanadában a nagy földrajzi távolságok miatt a távtanulási forma nagyon kedveltté vált. A fejlődés következő fázisa a televízió megjelenésével kezdődött, mivel lehetővé vált a távoktatásban tanulók számára az előadások televízión keresztül történő sugárzása, didaktikai szempontból fontos volt, hogy a szemléltetés új formáját lehetett alkalmazni. A számítógép és az Internet megjelenésével, fejlődésével és elterjedésével a kommunikáció eddigi formái mellett új, szinte teljes körű kapcsolattartás valósulhat meg. Fontos, hogy a tananyag írott formája mellett az információtárolás más formái is lehetővé váltak.

Ma a világon számos távoktatási formában működő oktatási intézmény működik, Európában az egyik leghíresebb az angol Open University, amelynek képzéseit a BBC rendszeres sugárzással és video anyagokkal segíti. Magyarországon a távoktatást 1973-ban alkalmazták először a Pécsi Tanárképző Főiskolán. A távoktatás hazai koordinálásának legfontosabb szervezete a Nemzeti Távoktatási Tanács.

Az utóbbi években a szélessávú Internet elérhetőség egyre általánosabbá válásával a távoktatásban mind nagyobb szerep jut az elektronikus formában megjelenő tananyagoknak és az Internetes csatornákon történő tanulástámogatásnak. E két tényező együttes előfordulását és integrált rendszerként való felhasználását e-learningnek is szokták nevezni.

Partnereink