Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

TÁJÉKOZTATÓ OKJ BIZONYÍTVÁNY MÁSODLAT KIÁLLÍTÁSÁRÓL

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Tájékoztató OKJ bizonyítvány másodlat kiállításáról

A 2010.01.29-ét megelőző időszakban kiállított szakképesítő bizonyítványokról kérelemre - a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.
2010.01.29-ét követően az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról a Hivatal állít ki bizonyítványmásodlatot.

A hatósági eljárás 2000 forintos illeték kötelezettségét a kérelem benyújtásakor illetékbélyeggel, vagy utalással is teljesíthetik.

A kérelem beérkezését követően tértivevényes levélben tájékoztatjuk a kérelmezőt a további teendőkről.

Partnereink