Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

SZOLNOKI GAZDASÁGI-MŰSZAKI IRODA - irodavezető

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail
Varga Csaba Név Varga Csaba
Beosztás mb. irodavezető
Szobaszám B épület 049-ös iroda
Telefonszám +36 56/511-750 3704. mellék
E-mail cím vargacs@szolf.hu


Az irodavezető SZMR-ben meghatározott, általános feladatai


Az irodavezető

 1. képviseli a szervezeti egységet az Egyetem más szervezeti egységei és testületei előtt,
 2. vezeti, szervezi és ellenőrzi a szervezeti egység munkáját,
 3. gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állásáról,
 4. a rektortól és a kancellártól átruházott hatáskörben munkáltatói jogkört gyakorol a szervezeti egység alkalmazottjai felett a külön utasításban meghatározottak szerint,
 5. gondoskodik a szervezeti egység rendelkezésére bocsátott eszközök rendeltetésszerű használatáról, állaguk megóvásáról és biztonságos megőrzéséről,
 6. a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban foglaltak szerint átruházott hatáskörben kötelezettséget vállal és utalványoz,
 7. szakmailag együttműködik más szervezeti egységek és a testületek vezetőivel,
 8. ellátja, illetve végrehajtja az Egyetem szabályzataiban és a vezetői utasításokban, a szervezeti egység vezetőre meghatározott külön feladatokat.

 

Az irodavezető feladat- és általános jogköre

Az irodavezető vezeti és ellenőrzi a szervezeti egységet. Tevékenységét közvetlenül a pénzügyi és számviteli igazgató irányításával végzi.

Az irodavezető felett a munkáltatói jogokat a kancellár gyakorolja.

Az irodavezető feladatköre:

 1. szakmai vezetést, felügyeletet és ellenőrzést gyakorol az Iroda szervezetének munkája felett,
 2. szakmailag együttműködik az Egyetem valamennyi szervezeti egységével,
 3. az Egyetem kancellárjának folyamatos tájékoztatást nyújt a szolnoki telephely gazdálkodásának helyzetéről, a költségvetés végrehajtásáról,
 4. felügyeli a Student Kollégium működését,
 5. gazdasági ügyekben ellátja a Campus tanétterem, valamint a Liget Hotel és Tanszálloda felügyeletét,
 6. felügyeli az Egyetem tulajdonában lévő, a szolnoki telephelyen működő gazdasági társaságok tevékenységét,
 7. irányítja és ellenőrzi a szolnoki telephely gazdasági, műszaki, üzemeltetési és informatikai folyamatait,
 8. a hatáskörébe utalt feladatok tekintetében kiadmányozási, utalványozási jogkört gyakorol,
 9. javaslatot tesz a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, teljesítésigazolás rendjének szabályozása, illetve pénzügyi ellenjegyzés jogkörének delegálása tekintetében,
 10. gondoskodik a jogszabályok és belső szabályozások betartásáról és betartatásáról, a szabályozástól eltérő működés esetén a kancellárnál intézkedést kezdeményez,
 11. javaslatot tesz a kancellár részére a belső ellenőrzésekre vonatkozóan, biztosítja a külső és belső ellenőrzésekhez szükséges feltételeket, illetve intézkedést kezdeményez az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében,
 12. továbbá ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a Kancellár megbízza.

Az irodavezető felelős:

 1. az Egyetem szolnoki telephelyének gazdasági és műszaki feladatainak koordinálásáért,
 2. a szolnoki telephelyen rendelkezésére álló források és eszközök hatékony és célszerű felhasználásáért, a gazdálkodás megfelelő rendjének kialakításáért, folyamatos fejlesztéséért,
 3. a pályázati, pénzügyi, kontrolling, forrásszerző és beszerzési tevékenység összehangolásáért a szolnoki telephelyen,
 4. a költségvetési beszámolóhoz, statisztikai jelentésekhez, adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok biztosításáért a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság részére,
 5. a szolnoki telephely épületeinek állagmegóvásáért.

Az irodavezető jogköre:

 1. általános utasítási és ellenőrzési jogkörrel rendelkezik a szolnoki telephely működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása tekintetében,
 2. ellenőrzési jogkörrel rendelkezik az Iroda alkalmazottainak teljes munkavégzése, a minőségi követelmények és a határidők betartása felett,
 3. utasítási jogkörrel rendelkezik a gazdálkodási és pénzügyi intézkedések, utasítások meghozatala feladatkörében a szolnoki telephelyre kiterjedően.

Az irodavezetőt távollétében teljes jogkörrel a kancellár által kijelölt személy helyettesíti. 

Partnereink