Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Szolnoki Gazdasági-Műszaki Iroda - HR és Bérügyi Csoport

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail
Név Bárány Márta
Beosztás személyügyi ügyintéző
Szobaszám B épület 129-as iroda
Telefonszám +36 56/511-750 3320. mellék
E-mail cím baranym@szolf.hu
Farkas Gézáné Név Farkas Gézáné
Beosztás munkaügyi főelőadó
Szobaszám B épület 128-as iroda
Telefonszám +36 56/511-750 3322. mellék
E-mail cím farkasgne@szolf.hu

A HR csoport az irodavezetőnek alárendelten a pénzügyi és számviteli igazgató szakmai iránymutatásával a Munka- és Bérügyi Irodával szorosan együttműködve végzi tevékenységét.

A HR és Bérügyi csoport feladatai:

 1. részt vesz az Egyetem szolnoki telephelyén közalkalmazotti jogviszonyban és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókkal kapcsolatos bérszámfejtés-előkészítési, munkaügyi, emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartási, szabályozási, adatszolgáltatási feladatok ellátásában,
 2. részt vesz a közalkalmazotti jogviszonnyal és a foglalkoztatási jellegű megbízási jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartások elkészítésében,
 3. munkaügyi adatokat továbbít a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság Munka- és Bérügyi Irodája részére,
 4. részt vesz az Egyetem humánpolitikai tevékenységével kapcsolatos feladatokban,
 5. a szolnoki telephely vonatkozásában előkészíti a rektor és a kancellár munkáltatói jogkörébe tartozó iratokat, azokat helyben iktatja, irattárazza,
 6. elősegíti a munkaadó és munkavállalók közötti kommunikációt,
 7. naprakészen nyilvántartja és vezeti a személyi anyagokat,
 8. előkészíti és nyilvántartja a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, megszüntetésével, munkaerő felvétellel, kinevezéssel, kinevezés módosítással, jogviszony megszüntetésével, jubileumi jutalmakkal kapcsolatos dokumentumokat,
 9. vezeti a humánerőforrás adatbázist,
 10. karbantartja a FIR rendszer oktatói/nem oktatói adatbázist, ehhez kapcsolódó adatszolgáltatást,
 11. részt vesz a foglalkoztatási követelményrendszerhez tartozó szabályzatok aktualizálásában,
 12. adatokkal, elemzésekkel segíti a HR stratégia kialakítását, megvalósítását, részt vesz az Egyetem humánpolitikai tevékenységével kapcsolatos feladatokban,
 13. munkáltatói igazolásokat ad ki,
 14. naprakészen vezeti a KIRA rendszerben rögzített alkalmazotti adatokat,
 15. teljes körűen kezeli a vagyonnyilatkozatokat,
 16. elkészíti az éves szabadságolási ütemtervet,
 17. javítja és határidőre továbbítja a JNSZMKH Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya felé a NYENYI nyilvántartó lapokat,
 18. a 2013. 01. 01. előtti nyugdíj ügyekkel kapcsolatban adatot szolgáltat,
 19. az intézményi költségvetés és beszámoló elkészítéséhez adatot szolgáltat,
 20. rögzíti és ellenőrzi a távolléteket,
 21. megállapítja és feldolgozza a szabadságokat,
 22. kezeli a levonásokat, letiltásokat,
 23. rögzíti a táppénzes állományokat és továbbítja azokat a Magyar Államkincstár felé,
 24. végzi a megbízási díjak, nem rendszeres juttatások, munkába járás és egyéb utiköltségek számfejtését,
 25. gondoskodik a kilépő dolgozók HR és bérszámfejtési anyagának továbbításáról a kincstárba és a visszakapott anyag elküldéséről a dolgozók részére,
 26. intézi a TGYS, CSED, GYED-del kapcsolatos ügyeket,
 27. ellenőrzi és a dolgozók felé továbbítja a bérlapokat,
 28. kiadja a közalkalmazotti utazási kedvezményre jogosító utalványokat és azokról nyilvántartást vezet,
 29. aktualizálja az állománytáblát és a személyi változásokról rendszeresen tájékoztatást ad,
 30.  folyamatosan kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral,

Partnereink