Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Szakmai gyakorlat dokumentumai - Kereskedelem és Marketing szak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Szakmai gyakorlat - tájékoztató - Alapképzés nappali, levelező és távoktatás tagozaton

 

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók a fogadó vállalat munkatársai mellett foglalkoztatva megismerjék a gyakorlati hellyel összefüggő lényegi szakmai és gazdasági tevékenységet, valamint a szakirányhoz kapcsolódó különböző szintű vezetői munka gyakorlati kérdéseit, betekintést kapjanak a különböző munkaterületek vezetési és irányítási feladataiba, és aktívan vegyenek részt az adott terület munkájában.

 

Tájékoztató Kereskedelem és Marketing szak nappali, levelező és távoktatás tagozat 2017/2018 után iratkozók számára 

 

Féléves szakmai gyakorlat (12 hét 400 óra)

A tanulmányok végén, az összes tanulmányi kredit megszerzését követően kezdhetik meg a hallgatók. A gyakorló helyet célszerű a diplomadolgozat témájához kapcsolódva megválasztani. Külföldön és belföldön egyaránt teljesíthető a gyakorlat. A hallgató joga és felelőssége, hogy egyénileg keressen olyan megfelelő színvonalú helyet, ahol a szakmai gyakorlat teljesítésének lehetőségei, illetve feltételei adottak. Az egyéni gyakorlati hely ügyintézésének segítéséhez az egyetem Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék - mint szaktanszék - a hallgató rendelkezésére bocsátja a gyakorlat szakmai követelményeiről szóló tájékoztatót tartalmazó szabályzatot, nyomtatványokat. Levelező és távoktatás tagozatokon a megfelelő munkatapasztalat beszámítható, de nem mentesít a követelmények teljesítése alól.

Letölthető dokumentumok

 

Tájékoztató Kereskedelem és Marketing szak nappali, levelező és távoktatás tagozat 2011/2012. és 2016/2017 között iratkozók számára

A szakmai gyakorlat három részből áll: évközi (nappali tagozaton 6x15 óra, levelező és távoktatás tagozaton 6x5 óra), vállalati (2x80 óra) és féléves (600 óra) szakmai gyakorlatból. Az évközi szakmai gyakorlatok szaklaborban, míg a vállalati és féléves gyakorlatok külső gazdálkodó szervezetnél töltendőek le.

Szakmai gyakorlatok rendszere

Évközi szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat célja, hogy Ön a főiskolai tanulmányai alatt megtanultakat a gyakorlatban is megfigyelhesse, ezáltal a diploma megszerzésekor Ön nemcsak elméleti tudással, hanem gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezik már. Ez fontos, mert a leendő munkáltatójuk szívesebben alkalmaz olyan munkatársakat, akik frissdiplomásként már szakmai jártassággal is rendelkeznek, így lerövidül a betanítási idő, és az új munkatárs hamarabb hoz „hasznot" a vállalat számára. Követelmény a félév végi aláírás megszerzése.

Vállalati gyakorlatok (2 hét, 80 óra)

Hallgatóink tanulmányaik alatt két alkalommal vállalati gyakorlatot kell, hogy teljesítsenek külső gazdálkodó szervezetnél. Vállalati gyakorlat 1 tárgy keretében Kereskedelmi tevékenység vállalati gyakorlata (2 hét, 2-3. szemeszter között) Vállalati gyakorlat 2. tárgy esetében Marketing tevékenység vállalati gyakorlata (2 hét, 4-5. szemeszter között) teljesítendő. A gyakorlat megkezdéséhez fogadónyilatkozat szükséges a vállalat részéről, melynek szakfelelősi jóváhagyása után kezdhető meg a gyakorlat. Hiányosan kitöltött fogadónyilatkozatok esetén automatikusan elutasításra kerül a hallgató. Aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlat letöltése, releváns szakmai beszámoló elkészítése, jelenléti ív csatolása.

Féléves szakmai gyakorlat (15 hét 600 óra)

A tanulmányok végén, az összes tanulmányi kredit megszerzését követően kezdhetik meg a hallgatók. A gyakorló helyet célszerű a diplomadolgozat témájához kapcsolódva megválasztani. Külföldön és belföldön egyaránt teljesíthető a gyakorlat. A hallgató joga és felelőssége, hogy egyénileg keressen olyan megfelelő színvonalú helyet, ahol a szakmai gyakorlat teljesítésének lehetőségei, illetve feltételei adottak. Az egyéni gyakorlati hely ügyintézésének segítéséhez az egyetem Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék - mint szaktanszék - a hallgató rendelkezésére bocsátja a gyakorlat szakmai követelményeiről szóló tájékoztatót tartalmazó szabályzatot, nyomtatványokat. Levelező és távoktatás tagozatokon a megfelelő munkatapasztalat beszámítható, de nem mentesít a követelmények teljesítése alól.

Letölthető dokumentumok

  • Vállalati gyakorlat 1. (Kereskedelmi tevékenység vállalati gyakorlata),
  • Vállalati gyakorlat 2. (Marketing tevékenység vállalati gyakorlata)
  1. Segédlet a beszámoló készítéséhez kereskedelmi tevékenység
  2. Segédlet a beszámoló készítéséhez marketing tevékenység
  3. Jelenléti ív
  4. Gyakorlati beszámoló minta vállalati gyakorlat I.
  5. Gyakorlati beszámoló minta vállalati gyakorlat II.
  6. Fogadónyilatkozat

Féléves, összefüggő, komplex szakmai gyakorlat

Kereskedelem és Marketing szak nappali tagozat 2011/2012. tanév előtt iratkozott hallgatók számára

Levelező és Távoktatás tagozat 2011/2012. tanév előtt iratkozott hallgatók számára

Féléves szakmai gyakorlat:Szakmai gyakorlat - tájékoztató - Felsőoktatási szakképzések

Felsőfokú szakképzés tagozaton

A Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék, mint szaktanszék gondozásába az alábbi felsőfokú szakképzési szakok tartoznak:

  • Kereskedelmi szakmenedzser
  • Reklámszervező szakmenedzser

A szakmai gyakorlati oktatás során a cég/munkahely vezető beosztású munkatársa, mint gyakorlatvezető irányításával kell kifejleszteni mindazon képességeket, amelyekkel a hallgató piacelemzéseket végez, meghatározza a saját és versenytársai piaci helyzetét, részt vesz a vállalkozás, működtetésében, kapcsolatot tart az ügyfelekkel, előkészíti és lebonyolítja a bel- és külkereskedelmi szerződéseket és a szerződéseknek megfelelően ellátja az esetleges fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai feladatokat is.

Ezen célok elérése érdekében a hallgatók a III. szemeszter előtt 7 hetes (270 óra) szakmai gyakorlaton vesznek részt.

A gyakorlati hely ügyintézésének segítéséhez a Főiskola Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszéke - mint szaktanszék - a hallgató rendelkezésére bocsátja a gyakorlat szakmai követelményeiről szóló tájékoztatót tartalmazó szabályzatot, nyomtatványokat Felsőfokú szakképzés tagozat (FSZ)


Nyomtatványok 

Partnereink