Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

SZAKDOLGOZAT LEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Kedves Hallgató!

Ön tanulmányai sikeres lezárásának nagyon fontos állomásához érkezett, szakdolgozatát megfelelő tartalommal és formában, a megadott határidőig le kell adnia annak érdekében, hogy novemberben/ januárban/vagy júniusban államvizsgát tehessen. Azért, hogy az Ön részéről ez rendben és pontosan megtörténjen, valamint összhangban legyen a tanszékre háruló feladatokkal és határidőkkel, az alábbi tennivalókra szeretném felhívni a figyelmét.

1. Leadási határidő:

 • az 1. félévben: október 31. (mesterképzésre jelentkezők számára)
 • az 1. félévben: november 30.
 • a 2. félévben: április 20.

 Figyelem! A határidő nem hosszabbítható meg kérvénnyel sem!

Leadás módja:

 • személyesen Szolnokon: hétfőtől-csütörtökig:  8 – 15.30 óra, pénteken: 8 – 13.00 óra
     • Lovasné Keczán Katalin tanszéki ügyintéző- Campus 138. iroda (Pénzügy és számvitel szak)
     • Romanekné Gór Csilla tanszéki ügyintéző- Campus 130. iroda (Kereskedelem és Marketing szak)
     • Kálmán Éva tanszéki ügyintéző- Campus 107. iroda (Turizmus-vendéglátás szak)
 • postai úton ajánlott levélként.  Utolsó elfogadható időpont postai feladás esetén: október 31-i/ november 30-i/április 20-i dátumbélyegző.

A címzés:

Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar
5000 Szolnok
Tiszaligeti sétány 14.


A határidőn túl leadott szakdolgozatokat nem tudjuk elfogadni, ez esetben csak a következő záróvizsga időszak előtt lesz lehetősége a dolgozatot leadni!

2. Szakdolgozati dokumentáció

 • 2 pld. szakdolgozat (az útmutató előírása szerint megfelelő terjedelemben, tartalommal és formátumban, minimum nettó 50 oldal, FOKSZ képzéseken 30 oldal szakmai terjedelemben, címoldal, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, mellékletek, stb.-t bele nem számítva)
 • 1 pld. Haladási napló (csak a konzulens által aláírt haladási naplóval lehet befogadni a dolgozatot)
 • 2 pld.     Annotáció (rövid, 1 - 1,5 oldalas összefoglaló a dolgozat tartalmáról)
 • 1 pld.     1. sz. Nyilatkozat (Ha nincs, akkor is nyilatkozni kell!)
 • 3 pld.     2. sz. Nyilatkozat (1-1 a szakdolgozatokba köttetve, 1külön leadva)
 • 1 pld.     3. sz. Nyilatkozat
 • 1 pld.     Kérvény, ha a szakdolgozatának bizalmas kezelését kéri.

Az Ön által előkészített dokumentumokat a biztonságos kezelés érdekében műanyag átlátszó irattartóban (genotherm) kérjük leadni.

Felhívom a figyelmét arra, hogy hiányos, vagy nem megfelelő dokumentációt nem áll módunkban elfogadni!

3.  A szakdolgozatok könyvtári archiválása

A Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ Gazdálkodási Szakkönyvtár az elkészített diplomamunkákat archiválja/megőrzi, katalógusban annak rövid leírását szerepelteti, teljes szövegét pedig – kutatási célra – olvasótermi gépein teszi elérhetővé.

A végzős Hallgatóknak a szakdolgozatokat elektronikus formában is továbbítaniuk kell a Segédlet a szakdolgozatok elektronikus küldéséhezcímű dokumentumban leírt módon, amelyben az adott beadási időszakra vonatkozó határidőket is megtalálja.

A dolgozat továbbításával egyidejűleg ki kell töltenie a Neptun rendszerben található „Kérvény a szakdolgozat könyvtári archiválási szempontjainak elfogadásához” című kérvényt.

A diplomamunkák archiválási megfelelőségének elfogadásáról/elutasításáról a Neptun rendszerben kapnak határozatot.

Az elektronikus, az archiválás szempontjából jóváhagyott továbbítás feltétele a záróvizsgán való részvételnek.

Amennyiben a könyvtári archiválással kapcsolatos kérdése van, forduljon bizalommal:

Teleki Józsefné
teleki.jozsefne@uni-neumann.hu
56/510-972 |  20/204-4860

 

4. Egyéb információk

Mielőtt a szakdolgozatát bekötteti, újra tanulmányozza át alaposan a Szakdolgozati útmutatót, ezzel elkerülheti a tájékozatlanságból, vagy figyelmetlenségből eredő hiányosságokat. A többi dokumentumról a tanszékek honlapján tájékozódhat.

A dolgozat leadásával kapcsolatos esetlegesen felmerülő kérdéseire az alábbi elérhetőségeken kaphat választ:

Lovasné Keczán Katalin (Pénzügy és számvitel szak)
keczan.katalin@gk.uni-neumann.hu
56/510-300/5759-es mellék

Romanekné Gór Csilla (Kereskedelem és marketing szak)
romanekne.csilla@gk.uni-neumann.hu
56/510-300/5301-es mellék

Kálmán Éva (Turizmus és vendéglátás szak)
kalman.eva@gk.uni-neumann.hu
56/510-300/5715-ös mellék

Szakdolgozatának befejezéséhez további eredményes munkát kívánunk.

Szakdolgozat

Partnereink