Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Felsőoktatási szakképzés: Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A képzési idő nappali és levelező tagozaton is 4 félév.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

       felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens

       felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens A szak képzési célja – elsajátítható ismeretek

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethossziglan tanulást is.

A pénzintézeti szakirányon továbbá olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag oktatása, amely a pénzügyi szolgáltató szektorban működő szervezetekre vonatkozó piacképes, az élethosszig tartó tanulást megalapozó tudást nyújt.

A vállalkozási szakirányon továbbá, akik a vállalati – kiemelten a kis- és középvállalati – szektorban képesek általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések előkészítésében, a napi likviditáskezelésben, az adóbevallások és a különböző időtávú pénzügyi tervek készítésében való részvételre.

Fontosabb tárgyak:

Felsőoktatási alapozó modul: Munkaerő-piaci ismeretek, Idegen nyelvi alapszintű ismeretek, Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek, Üzleti kommunikáció

Gazdaságtudományok modul: Közgazdaságtani alapok, Vállalatgazdaságtani ismeretek, Marketing, Jogi alapok, EU tanulmányok

Képzési ág szerinti közös és szakmai törzsmodul: Pénzügy, Menedzsment, Számvitel, Biztosítás/társadalombiztosítás, Adók és támogatások, Controlling, Statisztikai módszerek és számítások, Szakmai idegen nyelv

Szakirány-specifikus modulok

Pénzintézeti szakirány: Vállalkozások pénzügyi alapjai, Banküzemtan, Kis- és középvállalkozások üzleti finanszírozása, Elemzés és ellenőrzés módszertana, Pénzügyi jog, Pénz- és tőkepiacok, Nemzetközi fizetések, Hitelintézeti számvitel, Hitelügyletek és kockázatkezelés, Személyes pénzügyi tervezés gyakorlata

Vállalkozási szakirány: Üzemszervezés, Ágazati controlling, Vállalkozások működésének jogi keretei, Vezetői számvitel, Üzleti tervezés, Elemzés és ellenőrzés módszertana, Befektetések kontrollingja, Éves beszámoló összeállítása, Pénzügyi controlling, Vállalkozások menedzsmentje és finanszírozása, Számvitelszervezés

A Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szakot Neked ajánljuk:

  • ha érdekelnek a közgazdasági alapösszefüggések, a gazdasági folyamatokra ható tényezők,
  • ha szeretnéd megismerni mindazon folyamatokat, amelyek a kis-, közepes- és nagyvállalkozások, a pénzintézetek, valamint az állami intézmények működését biztosítják,
  • ha közreműködőként szervezni kívánod a gazdasági folyamatok pénzügyi-számviteli kimutatását, elemzését,
  • ha érdekel a pénzintézetek működése, az államháztartás, valamint a vállalkozások tervezési, elemzési és pénzügyi-számviteli információkat biztosító folyamatai.

Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett szakképzettséggel?

KKV-k, pénzintézetek, illetve állami szervezetek pénzügyi és számviteli szakterületein asszisztensi munkakörökben (pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője, adó- és illetékhivatali ügyintéző, Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző, könyvelő (analitikus))


 További információ

            Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék
            5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
            Főépület I. emelet, 138. iroda

            Horváthné Dr. Kökény Annamária főiskolai docens

            5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
            Főépület I. emelet, 135. iroda
            E-mail: kokeny.annamaria@gk.uni-neumann.hu

        

Lovasné Keczán Katalin tanszéki ügyintéző
Tel.: 06-56/510-300 /5759. mellék/
E-mail: keczan.katalin@gk.uni-neumann.hu


Partnereink