Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Felsőoktatási szakképzés: Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

képzési idő nappali és levelező tagozaton is 4 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

  • felsőfokú államháztartási közgazdász-asszisztens
  • felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens
  • felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens 

A szak képzési célja – elsajátítható ismeretek

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethossziglan tanulást is.

Az államháztartási szakirányon továbbá a közfeladatokat ellátó államháztartási szervezetek számára képzett szakemberek képesek a vezetői döntések megalapozásához, végrehajtásuk ellenőrzéséhez szükséges pénzügyi-számviteli információs rendszer működtetéséhez, fejlesztéséhez rendszerszemléletű gondolkodással felelősen hozzájárulni.

A pénzintézeti szakirányon továbbá olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag oktatása, amely a pénzügyi szolgáltató szektorban működő szervezetekre vonatkozó piacképes, az élethosszig tartó tanulást megalapozó tudást nyújt.

A vállalkozási szakirányon továbbá, akik a vállalati – kiemelten a kis- és középvállalati – szektorban képesek általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések előkészítésében, a napi likviditáskezelésben, az adóbevallások és a különböző időtávú pénzügyi tervek készítésében való részvételre.

Fontosabb tárgyak:

Felsőoktatási alapozó modul: Munkaerő-piaci ismeretek, Idegen nyelvi alapszintű ismeretek, Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek, Üzleti kommunikáció

Gazdaságtudományok modul: Közgazdaságtani alapok, Vállalatgazdaságtani ismeretek, Marketing, Jogi alapok, EU tanulmányok

Képzési ág szerinti közös és szakmai törzsmodul: Pénzügy, Menedzsment, Számvitel, Biztosítás/társadalombiztosítás, Adók és támogatások, Controlling, Statisztikai módszerek és számítások, Szakmai idegen nyelv

Szakirány-specifikus modulok

Államháztartási szakirány: Közigazgatási eljárás, Ügyiratkezelés, Gazdasági jog, Közpénzügyi és közigazgatási alapok, Elemzés és ellenőrzés módszertana, Közfeladatok finanszírozása, Államháztartási számvitel, Államháztartás elszámolási rendszere, Adóigazgatás, adóellenőrzés, Államháztartás gazdálkodása, Pénzügyi és számviteli informatika

Pénzintézeti szakirány: Vállalkozások pénzügyi alapjai, Banküzemtan, Kis- és középvállalkozások üzleti finanszírozása, Elemzés és ellenőrzés módszertana, Pénzügyi jog, Pénz- és tőkepiacok, Nemzetközi fizetések, Hitelintézeti számvitel, Hitelügyletek és kockázatkezelés, Személyes pénzügyi tervezés gyakorlata

Vállalkozási szakirány: Üzemszervezés, Ágazati controlling, Vállalkozások működésének jogi keretei, Vezetői számvitel, Üzleti tervezés, Elemzés és ellenőrzés módszertana, Befektetések kontrollingja, Éves beszámoló összeállítása, Pénzügyi controlling, Vállalkozások menedzsmentje és finanszírozása, Számvitelszervezés

Testnevelés

A Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szakot Neked ajánljuk:

  • ha érdekelnek a közgazdasági alapösszefüggések, a gazdasági folyamatokra ható tényezők,
  • ha szeretnéd megismerni mindazon folyamatokat, amelyek a kis-, közepes- és nagyvállalkozások, a pénintézetek, valamint az állami intézmények működését biztosítják,
  • ha közreműködőként szervezni kívánod a gazdasági folyamatok pénzügyi-számviteli kimutatását, elemzését,
  • ha érdekel a pénzintézetek működése, az államháztartás, valamint a vállalkozások tervezési, elemzési és pénzügyi-számviteli információkat biztosító folyamatai.

Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett szakképzettségel?

KKV-k, pénzintézetek, illetve állami szervezetek pénzügyi és számviteli szakterületein asszisztensi munkakörökben (pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője, adó- és illetékhivatali ügyintéző, Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző, könyvelő (analitikus))


 

Információ:

Horváthné Dr. Kökény Annamária főiskolai docens
Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

Telefon: +36 56/510-300/5721. mellék

kokeny.annamaria@gk.uni-neumann.hu


Partnereink