Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Pénzügy és számvitel (BSc) szak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Pénzügy és számvitel (BA) szak

Képzési idő: 7 félév.

Duális típusú képzési formában is! A duális képzésről bővebben

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon

 • A szak képzési célja

  A képzési cél olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi, szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

  Választható specializációk:

  • banki
  • controlling

  Fontosabb tárgyak:

  Közgazdaságtani, módszertani alapozó ismeretek: matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan, pénzügy, nemzetközi gazdaságtan.

  Üzleti alapozó ismeretek: vállalatgazdaságtan, marketing, környezetgazdaságtan, gazdasági jog, számvitel, vállalati pénzügyek és adózási alapok, menedzsment, üzleti kommunikáció, tanulás és kutatásmódszertan, szaknyelv (1+3 féléven keresztül)

  Társadalomtudományi alapismeretek: EU ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia

  Szakmai törzsanyag: pénzügyek, pénzügyi jog, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi számvitel, vezetői számvitel alapjai, elemzés-ellenőrzés módszertana, üzleti tervezés, a pénzügyi és számviteli informatika, sajátos számviteli esetek elszámolására vonatkozó ismeretek

  Differenciált szakmai ismeretek

  Banki specializáció: EU pénzügyek, Személyes pénzügyi tervezés, Banküzemtan, Értékpapír ügyletek, Hitelügyletek és kockázatkezelés, Számviteli esettanulmányok, pénzintézetek

  Controlling specializáció: Üzemszervezés, Költségszámítás, árképzés, Pénzügyi controlling, Stratégiai és project controlling, Ágazati controlling és controlling esettanulmány, Számviteli esettanulmányok, controlling

  Szabadon választható tárgyak: a fentieken túl minden hallgató érdeklődési körének megfelelően – kreditértéktől függően – három-öt tárgyat választhat az egyetem összes oktatott tantárgyából.

  A Pénzügy és számvitel szakot Neked ajánljuk:

  • ha érdekelnek a közgazdasági alapösszefüggések, a gazdasági folyamatokra ható tényezők,
  • ha szeretnéd megismerni mindazon folyamatokat, amelyek mind a vállalkozások, mind az intézmények működését biztosítják,
  • ha közreműködőként vagy vezetőként szervezni kívánod a gazdasági folyamatok pénzügyi-számviteli kimutatását, elemzését,
  • ha érdekel a pénzintézetek működése, a vállalkozások tervezési, elemzési és pénzügyi-számviteli információkat biztosító folyamatai

  Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett diplomával?

  • gazdálkodó-, pénzügyi szervezetekben szakképzettségednek megfelelő munkakörökben, legyen szó üzleti vagy állami szféráról;
  • idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben egyaránt dolgozhatsz;
  • a duális képzési partnereknél hallgatóink gyakran kapnak a diploma után álláslehetőséget;
  • alkalmassá válsz a családi vállalkozásba való bekapcsolódásra vagy saját vállalkozás indítására.

  Továbbtanulás: A Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara a Vállalkozásfejlesztés mesterszakán várja a Pénzügy és számvitel alapszakon végzetteket levelező tagozaton akár államilag finanszírozott formában is!

  Képzési program - Tantervi háló


  További információ

         Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék
  5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
  Főépület I. emelet, 138. iroda

  Dr. Gáspár Andrea, mb. dékánhelyettes, mb. tanszékvezető, főiskolai adjunktus

         5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
  Főépület I. emelet, 153. iroda
  E-mail: gaspar.andrea@gk.uni-neumann.hu

          

  Lovasné Keczán Katalin tanszéki ügyintéző
  Tel.: 06-56/510-300 /5759. mellék/
  E-mail: keczan.katalin@gk.uni-neumann.hu

Képzéseink

Partnereink