Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Pénzügy és számvitel (BSc) szak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Pénzügy és számvitel (BA) szak

képzési idő nappali és levelező tagozaton is 7 félév

Duális típusú képzési formában is! A duális képzésről bővebben

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon

A szak képzési célja

A képzési cél olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi, szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

Választható specializációk:

  • banki
  • controlling

Fontosabb tárgyak:

Közgazdaságtani, módszertani alapozó ismeretek: matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan, pénzügy, nemzetközi gazdaságtan.

Üzleti alapozó ismeretek: vállalatgazdaságtan, marketing, környezetgazdaságtan, gazdasági jog, számvitel, vállalati pénzügyek és adózási alapok, menedzsment, üzleti kommunikáció, tanulás és kutatásmódszertan, szaknyelv (1+3 féléven keresztül)

Társadalomtudományi alapismeretek: EU ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia

Szakmai törzsanyag: pénzügyek, pénzügyi jog, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi számvitel, vezetői számvitel alapjai, elemzés-ellenőrzés módszertana, üzleti tervezés, a pénzügyi és számviteli informatika, sajátos számviteli esetek elszámolására vonatkozó ismeretek

Differencialt szakmai ismeretek

Banki specilaizáció: EU pénzügyek, Személyes pénzügyi tervezés, Banküzemtan, Értékpapír ügyletek, Hitelügyletek és kockázatkezelés, Számviteli esettanulmányok, pénzintézetek

Controlling specializáció: Üzemszervezés, Költségszámítás, árképzés, Pénzügyi controlling, Stratégiai és project controlling, Ágazati controlling és controlling esettanulmány, Számviteli esettanulmányok, controlling

Szabadon választható tárgyak: a fentieken túl minden hallgató érdeklődési körének megfelelően – kreditértéktől függően – három-öt tárgyat választhat az egyetem összes oktatott tantárgyából.

Testnevelés

A Pénzügy és számvitel szakot Neked ajánljuk:

  • ha érdekelnek a közgazdasági alapösszefüggések, a gazdasági folyamatokra ható tényezők,
  • ha szeretnéd megismerni mindazon folyamatokat, amelyek mind a vállalkozások, mind az intézmények működését biztosítják,
  • ha közreműködőként vagy vezetőként szervezni kívánod a gazdasági folyamatok pénzügyi-számviteli kimutatását, elemzését,
  • ha érdekel a pénzintézetek működése, a vállalkozások tervezési, elemzési és pénzügyi-számviteli információkat biztosító folyamatai

Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett diplomával?

  • gazdálkodó-, pénzügyi szervezetekben szakképzettségednek megfelelő munkakörökben, legyen szó üzleti vagy állami szféráról;
  • idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben egyaránt dolgozhatsz;
  • a duális képzési partnereknél hallgatóink gyakran kapnak a diploma után álláslehetőséget;
  • alkalmassá válsz a családi vállalkozásba való bekapcsolódásra vagy saját vállalkozás indítására.

Továbbtanulás: A Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara a Vállalkozásfejlesztés mesterszakán várja a Pénzügy és számvitel alapszakon végzetteket mind nappali, mind levelező tagozaton akár államilag finanszírozott formában is!

Képzési program - Tantervi háló


További információ

Információ:

Képzéseink

Partnereink