Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Gazdálkodási Kar - Kari Tanács

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Kari Tanács a karok javaslattevő, véleményező és döntéshozó testülete. 

A Kari Tanács:

 • a) előzetesen javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat a Szenátus hatáskörébe tartozó valamennyi, közvetlenül a kar működését érintő kérdésben, 
 • b) eldönti a kar képzési és tudományos tevékenységével kapcsolatos elvi kérdéseket, 
 • c) megállapítja a tantárgyi programok és a szabadon választható tantárgyak körét, 
 • d) megvitatja és eldönti a képzési tevékenység aktuális feladatait, 
 • e) elfogadja a szak és a szakirány indítási kérelmek Szenátus elé történő beterjesztését,
 • f) kizárólag az adott kar szakmai tevékenységével kapcsolatos feladatot ellátó tanszéki csoportot, tudásközpontok hozhat létre, szüntethet meg, vonhat össze, nevét megváltoztatja,
 • g) véleményezi a karra kiírt vezetői pályázatokat, 
 • h) meghatározza a záróvizsga- és a felvételi bizottságok elnökeit, 
 • i) meghatározza a tudományos és művészeti diákköri tevékenység kari feltételeit, 
 • j) elfogadja a jegyzetkiadási terveket, 
 • k) meghatározza a szakirodalmi információs igények kielégítési módját, 
 • l) felosztja a kar költségvetési kereteit, illetve meghatározza a keretekkel való gazdálkodás elveit a kancellár egyetértési joga mellett, 
 • m) elfogadja a kari fejlesztési javaslatokat, 
 • n) meghatározza a kari létszám- és bérgazdálkodási elveket, valamint a képzési és utánpótlási elveket, 
 • o) beszámoltatja a karhoz tartozó szervezeti egységeket az évi munkájáról és a következő évi tervéről,
 • p) elfogadja a kari ügyrendet, 
 • q) létrehozza a kari testületeket, az e szabályzatban nevesített kari testületeken kívül, 
 • r)  odaítéli az arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplomákat, 
 • s) odaítéli a kari szintű kitüntetéseket.

A Kari Tanács működése és ülései az Egyetem közalkalmazottai és hallgatói számára nyilvánosak.


Kari Tanács tagjai és elérhetőségei

Gazdálkodási Kar Tanácsának választási rendje

Kari szervezeti egységek

Partnereink