Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

PAE Gazdálkodási Karának beszámolója a megyei közgyűlés számára

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

PAE Gazdálkodási KarA felsőoktatásban 2012-ben lezajlott finaszírozás-változás volt a legfőbb oka a hallgatói létszám változásának, derül ki a Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Karának beszámolójából, amely a megyei közgyűlés számára készült.

Mint a dokumentumból kiderült, a hallgatói arányok módosultak, az önköltséges közgazdász hallgatók száma és aránya is jelentősen csökkent, az angol nyelvű képzés a magas önköltség miatt különösen érintett volt. A csökkenés pedig a magasabb létszámú végzős évfolyamok miatt halmozott.
A gazdálkodási kar arra törekszik, hogy a tevékenysége révén jó szolgálatot tegyen Szolnok, a megye és a régió területén működő vállalkozásoknak és szervezeteknek is. Ezt a célt szolgálja az előző időszakokban a KKV-k körében történt fejlesztési igények felmérése, amelyek megvalósításában maga az intézmény is támogató partnerként közreműködhet.

A beszámolóból kiderül, hogy a karon a gazdálkodási tevékenység bevételi tételei elsősorban az alaptevékenységhez kapcsolódnak, azaz államilag finanszírozott hallgatók állami normatív támogatása, az önköltséges hallgatók költségtérítése, valamint intézmény fenntartási normatíva. A kiadási tételeket pedig elsődlegesen a személyi jellegű ráfordítások, valamint az anyag jellegű ráfordítások adják. Külön tételt jelentenek a kar épületének PPP konstrukcióból adódó bérleti és üzemeltetési költségei, amelyek idén július 1-től jövő június végéig a fenntartó által száz százalékban biztosítottak. Az intézmény reményei szerint ezt követően megtörténik a PPP-s épület állami-fenntartói kiváltása, így majd csak az épület üzemeltetési költségei jelentenek majd csak terhet a kar számára. A létesítmény jobb kihasználása érdekében egyébként a Szolnoki Tankerületi Központ beköltözik a kar épületébe.

A dokumentum az intézményfejlesztési tervről is áttekintést ad. Kiemeli a hallgatói teljesítmény növelését, a lemorzsolódás csökkentését, valamint a képzések tartalmi és módszertani megújítását. De a célok között szerepel a duális képzés fejlesztése és kiterjesztése, a nemzetköziesítés, a nemzetközi versenyképesség növelése, a doktori iskola létrehozásának megalapozása, valamint az oktatást segítő szolgáltatások folyamatos fejlesztése. Ugyancsak kiemelt szerepet és figyelmet kap az oktatói humán erőforrás-fejlesztés, az oktatói, kutatói utánpótlás biztosítása, de a marketing és a kommunikáció erősítésére is nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Karán.

Ahol a beiskolásázi folyamatok eredményességének támogatását várják attól, hogy a szolnoki közgyűlés elfogadta a Szolnok Város Ösztöndíja programot, amely komoly segítséget jelent a 2017/18-as tanévtől a karon tanuló önköltséges alapszakos hallgatók számára. Hasonló programot egyébként kezdeményeznek a megye többi kistérségéből származó hallgatók támogatására is.

forrás szövege: szoljon.hu - 2016. 11. 25.
fotó: Bugány János 

Partnereink