Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Ne tétovázz, jelentkezz hozzánk! - Ösztöndíjak, juttatások a Karon

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Ösztöndíjak, juttatások a KaronA Neumann János Egyetem Gazdálkodási Karán nyújtható ösztöndíjakról a Neumann János Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata rendelkezik. A Szenátus minden évben dönt a nappali-, levelező-, távoktatás tagozaton tanulmányaikat megkezdő hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról. Ezt a szabályzatot minden első évfolyamos hallgató az Intézményi Tájékoztató mellékleteként megkapja.

A hallgatói támogatások és térítések ügyében elsőfokon a Térítési és Juttatási Bizottság jár el, a szabályzatban rögzített hatáskörök szerint.


 

ÖSZTÖNDÍJAK

A továbbtanulással kapcsolatos döntésben fontos a tanulmányok finanszírozása.


Neumann János Egyetem szolnoki Gazdálkodási Karán számos támogatási és ösztöndíj lehetőség 

biztosított a hallgatók számára, amellyel

képzési költségek jelentősen, akár teljes egészében csökkenthetők.

Tanulmányi ösztöndíj az állam által finanszírozott (állami ösztöndíjas) hallgatókra vonatkozóan az első tanév II. félévétől kezdődően egy-egy tanulmányi félévre adható. A hallgatók tanulmányi ösztöndíját a Térítési és Juttatási Bizottság határozza meg, a szabályzatban rögzített elvek alapján.

Szociális ösztöndíjra, az arra szociálisan rászoruló, nappali tagozatos államilag támogatott, állami (rész) ösztöndíjas finanszírozású alapképzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak.

A rendszeres szociális ösztöndíj egy képzési időszakra biztosít havi járandóságot. A hallgatónak a szociális ösztöndíjat kérelmeznie, rászorultságát pedig igazolnia kell. A rendkívüli szociális ösztöndíj kérelem alapján megítélt egyszeri juttatás, mely a hallgató szociális helyzetében váratlanul bekövetkezett romlás enyhítésére szolgál.

Szolnok Város Ösztöndíja: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szolnok Városi Ösztöndíjprogram keretében 10 millió Ft értékben támogatja a Gazdálkodási Kar jelenlegi és jövőbeli hallgatóit a 2017/2018 tanévtől, amely minimum 75000 Ft/félév támogatást nyújt a szolnoki és szolnok kistérségi lakhellyel rendelkező hallgatóknak.

A PADMA a karon 2017 őszétől új támogatási elemként lehetővé teszi a Gazdálkodási Kar hallgatói számára is tanulmányi ösztöndíjra való pályázást, amely teljes mértékben fedezni tudja a képzés költségeit. 2017 őszén 26 hallgató nyerte el az ösztöndíjat! A PADMA ösztöndíjakat 2018-ban az alapítvány költslégvetésének függvényében továbbra is igényli a Gazdálkodási Kar.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program már a leendő első éves hallgatók számára is támogatási lehetőséget kínál a leendő kutatásaikhoz. 2017 őszétől öt hallgatónk nyerte el a 75000 Ft/hó összegű támogatást 5-10 hónap időtartamra.

MNB kiválósági ösztöndíjra való jogosultságot a szolnoki Gazdálkodási Kar Pénzügy és számvitel szakos hallgatói is megpályázhatták, a nyertesek havi 30 ezer forint támogatásban részesülnek 10 hónapon keresztül!

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban Köztársasági Ösztöndíj) pályázat útján nyerhető el egy teljes tanév időtartamára, melyet a nemzeti erőforrás miniszter adományoz a kiemelkedő tanulmányi eredményű, a tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók részére. A részletes pályázati kiírást minden év májusában teszi közzé a nemzeti erőforrás miniszter.

A „Bursa Hungarica” (Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj) ösztöndíjra – finanszírozási formától 

függetlenül - nappali tagozatos hallgatók az állandó lakóhelyük szerinti 

önkormányzatnál pályázhatnak. Az ösztöndíj pénzbeli támogatás, mely két részből áll: önkormányzati és intézményi ösztöndíjrészből. Az elbírálás szociális helyzet alapján történik. Az ösztöndíjról külön jogszabály rendelkezik.

A Korszerű Kereskedelemért Alapítvány évek óta támogatja, elismeri a hallgatók tudományos és közéleti tevékenységét.

Mindezek a tanulmányi költségeket finanszírozó pályázati források akár összessége is pályázható egy hallgató által és más vállalati és pénzügyi szervezetek által biztosított jelentős díjazású pályázatok mellett (duális képzés), kiváló lehetőségeket biztosítanak állami és költségtérítéses képzésre jelentkező leendő hallgatóinknak, a tanulmányaik kedvező anyagi feltételek mellett történő megkezdéséhez és folytatásához.

Ösztöndíjak, juttatások

Partnereink