Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Oktatói publikációs kiadvány

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013Előszó
A kutatómunka jeles mérföldkövei a találmányok, felfedezések megszületése, közzétételük számít a tudomány ünnepnapjainak, melyekhez számos hosszú, elemzéssel, számolással, kísérlettel, gondolkodással töltött hétköznapon keresztül jut a kutató. Pheidiasz kijelentése alapján az ünnepnapok után ismét munkás hétköznapok következnek megszámlálhatatlan kutatással töltött órával.

A modern tudomány eredményei egyre ritkábban tudnak megjelenni felfedezésként, találmányként, új tudományos eredményre, törvényszerűség igazolására azonban különböző módszerek alkalmazásával ma is juthat egy kutató. Az eredmények közzététele a kutatások további eredményességének alakulása miatt is rendkívül fontos és halaszthatatlan, hiszen a tudományos viták lendíthetik tovább a vizsgálatokat, világíthatnak rá új szempontokra, figyelembe nem vett tényekre, jelenségekre.

Napjainkban, a virtuális írott tudomány világában is a publikációk jelentik a tudományos teljesítmény megítélésének alapját, már nem csak az öröknek hitt papírlapon megjelenítve, hanem elektronikus kiadványként, hozzáférhetővé és hivatkozhatóvá tenni korlátlanul széles körben a közleményt. Ez lehetőséget és veszélyt is jelent a kutató számára, lehetőséget az eredmények megismertetésére és veszélyt az eredmény vitatását tekintve, de egyben igazolását is az elfogadásának.

A tudományos teljesítményt időről-időre érdemes összegezni, nemcsak azért, mert mutatja a kutatások menetét, a gondolkodás alakulásának folyamatát, a főbb problémák megoldására adott válaszokat, hanem amiatt is, hogy a kutató a munkás hétköznapokról is elszámoljon, hiszen felfedezés, új tudományos eredmény ritkán adatik meg, s a mérföldkövek között is vannak útjelzők. Ilyen útjelzőnek szánjuk ezt a kiadványt, jelzi, hogy merre haladunk, hol tartunk az egyes tudományterületek kutatásait illetően.

A kiadvány által átfogott öt év önmagában sem volt változásoktól mentes. Az időszak utolsó felében kutatóműhelyek, kutatócsoportok alakulása, alakítása kezdődött meg az eredményesebb kutatómunka érdekében. Emiatt a publikációk rendszerezése a tanszékekre, mint kutatóegységekre koncentrál, megjelennek benne a közös és az egyéni kutatási projektek, az a tanszéki igény, hogy összehangolva a vizsgálatokat, kihasználva a szinergiát, a hatékonyság növelhető.

A kiadvány a képzési portfóliónak megfelelően mutatja a főiskola kutatási tevékenységének sokszínűségét és kiterjedtségét, a határterületi kutatások a kapcsolódási pontokat is jelzik, de mindenképpen igazolják a felsőoktatási tevékenység kutatási hátterének gazdagságát.

Dr. Kóródi Márta
oktatási és tudományos rektorhelyettes

A kiadvány megtekinthető pdf formátumban itt

Tudományos élet a Karon

Partnereink