Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Nyelvoktatás - Komplex igazolás kiadása

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail
OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ
Oktatási Hivatal
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefon: 374-2133, 374-2132
Fax: 374-2497
E-mail: info@nyak.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

A komplex igazolás kiadása

Szóbeli + írásbeli részvizsga-bizonyítványok megfelelése a komplex vizsga-bizonyítvánnyal

A 137/2008 (V. 16.) Korm. rendelet szerint:
2. § (5) Bizonyítvány szóbeli vizsga, vagy írásbeli vizsga, valamint egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgaközpontnál tett írásbeli és szóbeli vizsga sikeres letétele esetén adható ki. A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól. 

Ugyanazon nyelvből tett részvizsga-bizonyítványok egyesíthetők. Az egyesíthető részvizsgák típusait az 1. számú melléklet tartalmazza.
A különböző szintű részvizsgák az egyesíteni kívánt részvizsgák közül az alacsonyabb szintűvel egyenértékű komplex vizsgává egyesíthetők.

Szaknyelvi részvizsgák csak azonos szakmai tartalom, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott képzési területen belül egyesíthetők. Részvizsgák egyesítéséről, kérelemre, az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítvány csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt hatályos.

Részvizsga-bizonyítványok egyesítése kérelmezhető az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál (1054 Budapest, Báthory u. 10., 1-374-2132, info@nyak.hu). Amennyiben az adott írásbeli és szóbeli részvizsga együttesen komplex vizsgának felel meg, az OH-NYAK erről díj ellenében hatósági bizonyítványt állít ki a kérelmező részére.

Az eljárás megkezdésekor együttesen benyújtandók

 • Az államilag elismert szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-bizonyítványok, illetve a honosítási Határozat egy-egy fénymásolata;
 • A kitöltött „Kérelem" c. űrlap 1 példányban;
 • Az igazgatási díj befizethető csekken, illetve utalható a 10032000-00282637-00000000 számlaszámra
  „OH-NYAK - eljárási díj" megjegyzéssel.
  Mindkét esetben kérjük a befizetést igazoló bizonylatot megküldeni.

A benyújtandók beszerzése

 • az OH-NYAK-nál személyesen hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00, pénteken 8:30-12:00 óráig;
 • a kérelem és a tájékoztató a http://www.nyak.hu honlapról is letölthető.

A benyújtás módja

 • személyesen a fenti címen, hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00, pénteken 8:30-12:00 óráig, vagy
 • postai úton, az OH-NYAK címére küldve: 1054 Budapest, Báthory utca 10.

Az eljárás díja
Jelenleg 3 000,- Ft igazgatási díj, amely befizethető csekken, illetve utalható a 10032000-00282637-00000000 számlaszámra „OH-NYAK - eljárási díj" megjegyzéssel.
Mindkét esetben kérjük a befizetést igazoló bizonylatot megküldeni.

Külföldről történő utalásnál
Kedvezményezett neve, címe: Oktatási Hivatal 1054 Budapest, Báthory u. 10.
IBAN: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
SWIFT-BIC: MANEHUHB
Közlemény: OH-NYAK - eljárási díj.

Az eljárás menete
Az eljárás maximális időtartama 22 munkanap. A hatósági bizonyítványokat postázza az OH-NYAK.
Benyújtott kérelem utólagos módosítására, befizetett igazgatási díj visszatérítésére nincs lehetőség.

1. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez 

Egyesíthető részvizsgák típusai Egyenértékű vizsgatípus
Általános egynyelvű szóbeli és Általános egynyelvű írásbeli Általános egynyelvű komplex
Általános kétnyelvű szóbeli és Általános kétnyelvű írásbeli Általános kétnyelvű komplex
Általános egynyelvű szóbeli és Általános kétnyelvű írásbeli Általános egynyelvű komplex
Általános egynyelvű írásbeli és Általános kétnyelvű szóbeli Általános egynyelvű komplex
Általános egynyelvű szóbeli és Szaknyelvi egynyelvű írásbeli Általános egynyelvű komplex
Általános egynyelvű írásbeli és Szaknyelvi egynyelvű szóbeli Általános egynyelvű komplex
Általános kétnyelvű szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli Általános kétnyelvű komplex
Általános kétnyelvű írásbeli és Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli Általános kétnyelvű komplex
Általános egynyelvű szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli Általános egynyelvű komplex
Általános egynyelvű írásbeli és Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli Általános egynyelvű komplex
Általános kétnyelvű szóbeli és Szaknyelvi egynyelvű írásbeli Általános egynyelvű komplex
Általános kétnyelvű írásbeli és Szaknyelvi egynyelvű szóbeli Általános egynyelvű komplex
Szaknyelvi egynyelvű szóbeli és Szaknyelvi egynyelvű írásbeli Szaknyelvi egynyelvű komplex
Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli Szaknyelvi kétnyelvű komplex
Szaknyelvi egynyelvű szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli Szaknyelvi egynyelvű komplex
Szaknyelvi egynyelvű írásbeli és Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli Szaknyelvi egynyelvű komplex


Gazdasági szaknyelvi nyelvvizsgák komplex típusú igazolása


A mellékelt gazdasági és üzleti szaknyelvi vizsgákról szóló táblázatban szereplő minden vizsga írásbeli bizonyítványa minden vizsga szóbeli bizonyítványával gazdasági szaknyelvi komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek minősül.
A részvizsgák egyesítéséről - kérelemre - az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ igazolást ad ki.

A komplex igazolások kiállításáról és díjairól lásd az általános részt.

Akkreditált gazdasági nyelvvizsgarendszerek

Vizsgarendszer neve Fajtája és
típusa
Nyelvei Vizsgaközpont
BME nyelvvizsgák gazdasági  szaknyelvi vizsga  szóbeli,
írásbeli,
komplex
Kétnyelvű:
angol, francia, német
BME Nyelvvizsgaközpont »

BGF

 • idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi vizsga
 • pénzügyi szaknyelvi vizsga
 • üzleti szaknyelvi vizsga
szóbeli,
írásbeli,
komplex
Kétnyelvű:
angol, francia, japán, német, olasz, orosz, spanyol
Budapesti Gazdasági Főiskola »
KITEX idegenforgalmi,  kereskedelmi szaknyelvi vizsga szóbeli,
írásbeli,
komplex
Egynyelvű:
angol, néme
KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont »
OECONOM közgazdasági  szaknyelvi vizsga szóbeli,
írásbeli,
komplex
Egynyelvű: magyar

Kétnyelvű:
angol, arab, francia, német, olasz, orosz, portugál, spanyol
Budapesti Corvinus Egyetem »
gazdálKODÓ gazdasági szaknyelvi vizsga szóbeli,
írásbeli,
komplex
Kétnyelvű:
angol, német
KJF Nyelvvizsgaközpont »
LCCIEB EFB angol üzleti  szaknyelvi vizsga szóbeli,
írásbeli,
komplex
Egynyelvű: angol GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. »
EuroPro üzleti szaknyelvi vizsga szóbeli,
írásbeli,
komplex
Egynyelvű: angol

Kétnyelvű:
 angol
Euro Nyelvvizsga Kft. »

Partnereink