Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Nyelvoktatás - Felsőoktatási Szakképzés tárgyai

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Idegen nyelvi alapszintű ismeretek (minden szak)
Az „Idegen nyelvi alapszintű ismeretek” tantárgy felfrissíti a már meglévő alapfokú nyelvtudást (szókincset és nyelvtant) rendszerezéssel illetve gyakorlással. Cél a hallgatók nyelvi ismereteire építve az általános nyelvi ismeretanyag bővítése és a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése idegen nyelven, valamint a nyelvhasználati képességek, készségek (beszéd- és íráskészség, hallás utáni értés, írott szöveg értése és fordítása anyanyelvre, közvetítő készség) fejlesztése, azok általános és szakmai kontextusokban, szituációkban, témákban, szövegtípusokban és feladatokban való alkalmazása.

Szakmai idegen nyelv (kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel szak)
A „Szakmai idegen nyelv” tantárgy felfrissíti a már meglévő alapfokú nyelvtudást (szókincset és nyelvtant) rendszerezéssel, illetve gyakorlással. Célja az egyszerűbb üzleti szövegek megértéséhez és írásához szükséges szakmai szókincs elsajátíttatása, a beszédértés és beszédkészség fejlesztése. A hallgató képes legyen írásban és szóban alapfokon kommunikálni az üzleti élettel kapcsolatos mindennapi tevékenységek során a szakmájához szükséges nélkülözhetetlen szaknyelvi elemek felhasználásával.

Szakmai idegen nyelvi alapszintű ismeretek (nemzetközi gazdálkodás, turizmus-vendéglátás szak)
A „Szakmai idegen nyelvi alapszintű ismeretek” tantárgy felfrissíti a már meglévő alapfokú nyelvtudást (szókincset és nyelvtant) rendszerezéssel, illetve gyakorlással. Célja az egyszerűbb üzleti szövegek megértéséhez és írásához szükséges szakmai szókincs elsajátíttatása, a beszédértés és beszédkészség fejlesztése. A hallgató képes legyen írásban és szóban alapfokon kommunikálni az üzleti élettel kapcsolatos mindennapi tevékenységek során a szakmájához szükséges nélkülözhetetlen szaknyelvi elemek felhasználásával.

Szakmai idegen nyelvi ismeretek 1. (nemzetközi gazdálkodás, turizmus-vendéglátás szak)
A „Szakmai idegen nyelvi ismeretek 1” tantárgy célja, hogy a hallgató rendelkezzen a KER B1 szintjének megfelelő nyelvi készségekkel. A tárgy tematikája szorosan épül a „Szakmai idegen nyelvi alapszintű ismeretek” kurzus anyagára, elmélyíti, illetve továbbfejleszti az ott megszerzett nyelvhasználati ismereteket.
A tárgy célja a hallgatók már meglévő szakmai és idegen nyelvi ismereteire építve a leendő pályájuk során szükséges készségek és képességek fejlesztése, valamint az üzleti életben használatos fogalmak és a szakmai kommunikációra jellemző színtereken előforduló nyelvi eszközök alkalmazásának elsajátíttatása.

Szakmai idegen nyelvi ismeretek 2. (turizmus-vendéglátás szak)
A tantárgy célja, hogy a kurzus elvégzésekor a hallgató rendelkezzen a KER B2 szintjének megfelelő vagy azt megközelítő szintű nyelvi készségekkel. Mivel a munkaerőpiac igényli az idegen nyelvi kommunikációt szóban és írásban, ezért cél olyan készségek kialakítása, amelyek segítségével a hallgató ezeknek az igényeknek megfelelően kompetens és hatékony módon tud a mindennapi szakmai tevékenységének megfelelő helyzetekben kommunikálni idegen nyelven. A hallgató ismerje meg és sajátítsa el a nemzetközi munkakörnyezetre jellemző kommunikáció alapvető formáit és szabályait, valamint tegyen szert a kultúrák közti sikeres kommunikációhoz szükséges szociokulturális kompetenciára.

Partnereink