Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Nyelvoktatás - BSc képzés tantárgyai

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Idegen nyelv 1.
Az „Idegen nyelv 1.” tárgy oktatásának célja, hogy hallgatóink olyan használható nyelvtudáshoz jussanak, amely segítségével a mindennapi szakmai tevékenységük során megállják helyüket mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban. Az „Idegen nyelv 1.” tantárgy felfrissíti a már meglévő alapfokú nyelvtudást (szókincset és nyelvtant) rendszerezéssel, illetve gyakorlással. Cél a hallgatók alapszintű nyelvi ismereteire építve az általános nyelvi ismeretanyag bővítése és a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése. A tantárgy fejleszti a nyelvhasználati képességeket (beszéd- és íráskészség, hallás utáni értés, írott szöveg értése, közvetítő készség) általános és szakmai szituációkban, szövegtípusokban.

Idegen nyelv 2.
Az „Idegen nyelv 2.” tárgy oktatásának célja, hogy hallgatóink olyan használható nyelvtudáshoz jussanak, amely segítségével a mindennapi szakmai tevékenységük során megállják helyüket mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban. Az „Idegen nyelv 2.” tantárgy az előző félévben elsajátított szaknyelvi szókincset bővíti, a szakmai kommunikációhoz szükséges nyelvtani ismereteket elmélyíti. A nyelvi készségek (hallás utáni értés, írott szöveg értése, beszéd- és íráskészség, közvetítő készség) kiegyensúlyozott fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kap a hatékony kommunikációs készség folyamatos fejlesztése, valamint az önálló ismeretszerzés és - bővítés igényének fejlesztése.

Idegen nyelv 3.
Az „Idegen nyelv 3.” a munkahelyi kommunikációhoz szükséges írásbeli és szóbeli beszédszándékok megfogalmazásának variációit konkrét szituációs helyzetekbe ágyazottan gyakoroltatja, az írásbeli és szóbeli üzleti kommunikáció legfontosabb területeivel foglalkozik. Jellegzetes üzleti élethelyzetekből kiindulva, a beszélgetés lehetséges irányait követve látja el a hallgatót a megfelelő nyelvi eszközökkel. A tantárgy további célja a szaknyelvi szókincsbővítés, a beszédkészség fejlesztése, az önálló vélemény kifejezéséhez szükséges beszélt nyelvi, szaknyelvi és idiomatikus kifejezések elsajátítása, a szerepjáték és a szituációs feladatok megoldási készségének, illetve az autentikus szakszövegek produkciójának középfokú szintre emelése.

Partnereink