Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Kari nemzetközi tevékenység

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Nemzetközi kapcsolatok

Magyarország kis nyitott ország. Mint ilyen, nagyon nagy mértékben összefonódott a nemzetközi környezetével és nagyon nagy mértékben függ attól - legyen a nemzetközi környezet akár az Európai Unió, akár a világ egésze. Különösen egy kis ország mindennapi életét szövi át a nemzetköziség: termékeket, szolgáltatásokat vásárolunk külföldről, partnereink és konkurenseink között sok a külföldi, külföldről szerzünk be munkánk számára nélkülözhetetlen információkat, tapasztalatot, külföldön adjuk el termékeinket és szolgáltatásainkat. Mind az ország, mind a vállalat, mind pedig az egyén számára létfontosságú, hogy ezt a nemzetközi környezetet ismerje, értse, s abban otthonosan mozogjon. Ennek számos aspektusa van - tételes tudás, nyelvismeret, tapasztalat, interkulturális kommunikáció, a partnerek ismerete, egyebek.

A Neumann János Egyetem, Gazdálkodási Kara feladatának tekinti, hogy hallgatóit felkészítse a nemzetközi környezetben való sikeres szereplésre. A szükséges tudás és a készségek egy részét az egyes tantárgyakba építve szerezheti meg; egy másik részükre azonban csak órán kívül tehet szert. Ezt a folyamatot segíti a Kat nemzetközi ügyekért felelős csapata. 
Karunk nemzetközi csapatának küldetése az intézmény internacionalizálása, azaz nemzetköziesítése, és integrálása az Európai Felsőoktatási Térbe. Milyen módon segíti ezt? Melyek az internacionalizálás legfontosabb területei? 

Neumann János Egyetem, Gazdálkodási Kara kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Partnereink között találhatók többek között angol, német, francia, portugál, görög, litván, lengyel, belga és finn iskolák és egyetemek. Az együttműködés számos területre terjed ki, többek között hallgató- és oktatócserére, kutatásra, képzési programfejlesztésre, nemzetközi szervezetekben és az európai oktatáspolitikában való részvételre, közös programokra.

Az Európai Unió Erasmus programjának keretében lehetőség nyílik arra, hogy hallgatóink tanulmányaik egy részét – általában egy szemesztert – külföldön, valamelyik európai egyetemen vagy főiskolán végezzék el.

Mit jelent ez? A Nemzetközi Iroda segítségével megkeresik partnereink közül azt a főiskolát vagy egyetemet, amely leginkább megfelel az Ön igényeinek, illetve amely olyan tantárgyakat kínál, amely megfelel az Ön szolnoki főiskolai tantervének.
Ez azért fontos, mert ily módon a külföldi tanulmányait a főiskola be tudja számítani, így azokat nem kell Szolnokon teljesítenie. Az intézményünk Erasmus kapcsolatai az elmúlt években mind a hallgatói, mind az oktatói mobilitás tekintetében jelentősen fejlődtek. A kar 45 európai partnerintézménnyel kötött kétoldalú szerződést, amelyek középpontjában szintén a hallgatói mobilitás áll. A megállapodások száma folyamatosan fejlődik.

Miért érdemes külföldön tanulni? Mert nemzetközi környezetben élhet egy fél évet, megismerhet más népeket és szokásokat, más gondolkodásmódot, mert idegen nyelven kommunikálhat, számos barátot szerezhet, és egy életre szóló élményben lehet része. Soroljuk még? :-)
A finanszírozás következtében a kiutazók száma korlátozott, így csak a legjobban teljesítők vehetnek részt a programban. A jó tanulmányi eredményen túl magas szinten kell nyelvet beszélniük, hiszen egy féléven keresztül idegen nyelven – általában angolul – kell tanulniuk a hazaival azonos vagy hasonló tárgyakat.

Angol nyelven szakmai tárgyat tanulni nemcsak külföldön áll módjában.
A karunk több tárgyat hirdet angol nyelven; ezek egy részével magyar nyelvű kötelező tárgyat válthat ki, a nagyobb részüket pedig választható tárgyként veheti fel. Érdemes angol nyelven tárgyat tanulni, mert fejleszti a szakmai nyelvtudást, lehetőséget biztosít angol nyelven való prezentációra, s a tárgyak egy részét a karon tanuló külföldi hallgatók is felveszik. Így lehetőség nyílik más nemzeti ségű emberekkel való megismerkedésre, együtt tanulásra, együtt gondolkodásra.
A kar több szakon működtet teljes angol nyelvű képzési programot

  • Nemzetközi gazdálkodási, illetve
  • Turizmus-vendéglátás BA szakokon.

A két szak alapképzése közösen történik, majd a negyedik félévtől válnak szét a szakok hallgatói.

Hallgatóink egy része számára biztosítani tudjuk, hogy az utolsó félév kötelező szakmai gyakorlatát külföldön teljesítse. Ez nagy előny a munkaerőpiaci versenyben, hiszen a gyakorlat során nemzetközi környezetben mozog, nemzetközi elvárásoknak kell megfelelni, nyelvet gyakorol.

Karunk tagja egy jelentős nemzetközi szervezetnek. A Businet az európai üzleti főiskolák szövetsége, (kb. 100 európai üzleti főiskolával tesz lehetővé kapcsolatot), s célja a tagok közötti együtt működés segítése- többek között a hallgatói mobilitás és közös programok ösztönzése.

Az intézmény nemzetköziesítése azonban nemcsak a külföldi kapcsolatok építésében és külföldi partnerekkel való együtt működésben merül ki. Nagyon fontos a belső nemzetköziesítés, internacionalizáció is. A belső nemzetköziesség lényege, hogy a karon belül igyekszik nemzetközi környezetet kialakítani. Ennek részét képezi a már fenn említett idegen nyelven folyó oktatás, külföldi hallgatók fogadása, de részét képezi olyan rendezvények, események és akár kurzusok szervezése, amely segíti az intézmény – hallgatóit és oktatóit is – a nemzetközi tapasztalat megszervezésében.

Kik vesznek részt ennek a munkának a szervezésében? 
A központi csapatot a következő munkatársak képezik:

dr. Mondok Anita, az angol nyelvű képzési programok koordinátora

Néhány program és lehetőség a teljesség igénye nélkül:

  • Erasmus+ hallgatói mobilitásban részvétel (részképzés és szakmai gyakorlat),
  • Erasmus cserediákokkal nemzetközi élmények szerzése, a nyelvtudás fejlesztése,
  • Erasmus vendégoktatók előadásai,
  • International Club keretében idegen nyelvű estek, nemzetközi hallgatói projektmunkák (intenzív programok, webkurzusok),
  • Szakmai kirándulások multinacionális vállalatokhoz és nemzetközi konferenciák

Bővebb információk az angol nyelvű információs portálunkon

Nemzetközi kapcsolatok

Partnereink