Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Nemzetközi hatások kutatóműhely (NHM)

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A nemzetközi hatásokkal foglalkozó kutatóműhely a Nemzetközi gazdálkodási alapszakhoz kapcsolódóan, az ottani oktatói erőforrásokra alapozva vizsgálja a globalizáció, válságkezelés és hatását Magyarországra és az észak-alföldi régióra vonatkoztatva az agrártermelés, feldolgozás és értékesítés területén, a KKV szektorra. A kutatás célkitűzése, hogy a globalizáció és a 2008-ban indult gazdasági válság közötti összefüggéseket feltárja, és a válság hatásainak vizsgálata mellett, megvizsgálja az észak-alföldi régióban alkalmazott válságkezelési módszereket. A kutatás várható eredményeinek ismeretében jobban megismerhetővé válik a nemzetközi kereskedelempolitika fejleményei, a multilaterális szabályozás, megismerhetjük a protekcionizmus új jelenségeit, a WTO tárgyalások kilátásait. A észak-alföldi régió KKV-inak segítséget tudunk adni a válság kezeléséhez, azon belül is a régió agrárgazdasági területén tevékenykedő vállalkozásai számára elősegítve a nemzetközi kereskedelemben való részvételt. Az eredményeket szaktanulmányok készítésével, publikációk megjelenítésével és az oktatásban is használatos segédanyagok előállításával kívánjuk megjeleníteni.

Kutatóműhely vezető: Dr. Máté Zoltán 

 


„A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Pallasz Athéné  Egyetemen” EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Partnereink