Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Szakdolgozati információk Műszaki és Agrár szakos hallgatóknak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Tisztelt Hallgató!

Annak érdekében, hogy szakdolgozatát rendben és pontosan a kívánalmaknak megfelelően tudja elkészíteni és leadni, a következő útmutatóval szeretnénk segíteni.

 1. A szakdolgozat leadásának határideje és módja

Ön tanulmányai sikeres lezárásának nagyon fontos állomásához érkezett, szakdolgozatát megfelelő tartalommal és formában, a megadott határidőig le kell adnia annak érdekében, hogy novemberben/ januárban/vagy júniusban államvizsgát tehessen. Azért, hogy az Ön részéről ez rendben és pontosan megtörténjen, valamint összhangban legyen a tanszékre háruló feladatokkal és határidőkkel, az alábbi tennivalókra szeretném felhívni a figyelmét.

Információk szakdolgozat leadásról (Szakdolgozat leadásának határideje és módja ; A szakdolgozatok könyvtári archiválása.)

Leadás határideje: adott év április 20. vagy október 31./ november 30.

Leadás helye: Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar
                         5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
                         Főépület Campus, fsz. 11. iroda Juhász Margit tanulmányi előadó
                         /Elérhetőségei: 56/510-300/5761. mellék; juhaszm@szolf.hu /
Nyomtatott példány leadási ideje munkanapokon: Hétfőtől- csütörtökig 15.30 óráig, Pénteken: 13 óráig!

2. A kívánt leadandó dokumentáció

 • szakdolgozat (a megkívánt terjedelemben, tartalommal és formátumban, a szakdolgozat részét képező műszaki dokumentáció a szakdolgozat mellékleteként tüntetendő fel) – 2 példány
 • haladási napló (a szakdolgozattal együtt, de nem belekötve kell leadni – minimum 4 konzultációt a belső konzulenssel igazoltatni kell)
 • annotáció kinyomtatva - 2 példány 
 • 2. számú Nyilatkozat Ezen nyilatkozat egy-egy kitöltött, aláírt példányát a kinyomtatott szakdolgozatba kell beköttetni a Mellékletek utolsó lapjaként. Egy további kitöltött, aláírt példánya a szakdolgozattal együtt, de nem belekötve – beadandó. – 3 példány
 • 3. számú Nyilatkozat  a szakdolgozat bekötött és digitális példányának megegyezőségéről - 1 példány
 • titkosítási kérelem – bizalmasan kezelendő szakdolgozat esetén (A dolgozat külső borító lapjának jobb felső részén szerepeljen a „Bizalmas” felirat.) – 1 példány

A leadni kívánt dokumentumokat a biztonságos kezelés érdekében talpas borítékban kérjük elhelyezni. A borítékon az alábbi információkat kérjük feltüntetni:

 • vezetéknév, keresztnév
 • NEPTUN - azonosító
 • szak, szakirány
 • tagozat
 • elérhetőség (aktuális levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)
 • a szakdolgozat címe
 • belső konzulens neve
 • külső konzulens neve

Hiányos, vagy nem megfelelő dokumentációt nem fogadunk el!


3. A szakdolgozat készítésére vonatkozó FONTOS INFORMÁCIÓK

A szakdolgozatok könyvtári archiválása
A NJE KIK Gazdálkodási Szakkönyvtára az elkészített diplomamunkákat archiválja/megőrzi, katalógusban annak rövid leírását szerepelteti, teljes szövegét pedig – kutatási célra – olvasótermi gépein teszi elérhetővé.

A végzős Hallgatóknak a szakdolgozatokat elektronikus formában is továbbítaniuk kell a könyvtár számára. A beküldés 1 db pdf típusú állomány formájában kell, hogy történjen a gk.szakdolgozat@uni-neumann.hu e-mail címre.

Részletes információk a Segédlet a szakdolgozatok elektronikus küldéséhez című tájékoztatóban

A dolgozat elektronikus feltöltése 2018. április 20  13:00-ig lehetséges.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az elektronikus dolgozata nem felel meg a könyvtári archiválás kritériumainak és visszajelzést követően a hiánypótlás 2017. április 20-án 16.00 óráig nem teljesül, Általános kérvényt kell beadnia, s különeljárási díj kiszabására is sor kerül.
Kérjük, ennek megfelelően, körültekintően járjanak el a dolgozat leadásával kapcsolatos kötelezettségeik területén!


 • szakdolgozat készítése előtt feltétlenül tanulmányozza át a SEGÍTSÉG A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ című dokumentumot!
 • Mielőtt szakdolgozatát véglegesíti és bekötteti illetve az adathordozón rögzítitanulmányozza át a Szakdolgozati útmutatót!  - /Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez / [összeáll. Fülöp Tamás] ; [konzulens Kóródi Márta] ; [közread. a] Szolnoki Főiskola. - Szolnok : Alumni Kiadó Kft., 2011. - 43 p. : ill. ; 21 cm
  Figyelem a 8. pontban leírtak módosultak!!! 
  azaz: a leírtaktól eltérően a szakdolgozatot nem elektronikus adathordozón (CD/DVD) kell benyújtani, hanem egy db pdf típusú állomány formájában szükséges a könyvtár részére elküldeni./

 • Az utolsó ellenőrzéssel elkerülheti a tájékozatlanságból vagy figyelmetlenségből eredő esetleges hiányosságokat.
 • Fokozottan ügyeljen a helyesírás szabályaira, használjon helyesírás – ellenőrző programot!
 • A szakdolgozatához a témához illő műszaki dokumentációt készítsen, ennek részleteiről egyeztessen belső illetve külső konzulensével!
 • A témához közvetlenül kapcsolódó háttéranyagokat célszerűen mellékletbe, a kevésbé szorosan kapcsolódó háttéranyagokat függelékbe kell tenni. Ezek a háttéranyagok sorszámmal ellátva, külön oldalakon kezdve a szakdolgozat végén kerüljenek feltüntetésre.
 • Szakdolgozat külső borító és belső címoldal minta

 

4. A Tanszéken választható szakdolgozati és TDK témák listája

A Műszaki és Gépészeti Tanszéken választható szakdolgozati és TDK témák nappali és levelező tagozat - mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, műszaki menedzser szakos hallgatók részére

Ajánlott szakdolgozati és TDK témák Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakos hallgatók részére nappali és levelező tagozat

 

5. A szakdolgozat értékelésének kritériumrendszere

Tisztelt Hallgatók, a szakdolgozatok értékelésének kritériumrendszere itt érhető el.

Műszaki-Agrár képzés információi

Partnereink