Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Minőség- és Környezet politika

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Gazdálkodási KarNeumann János Egyetem, Gazdálkodási Kar minőség és környezet politikája

A Neumann János Egyetem, Gazdálkodási Kar az Alföld térségének gazdaság-, agrár-, műszaki tudományok képzési területen alapokleveleket kibocsátó, szakirányú továbbképzést, felsőfokú szakképzést, felsőoktatási szakképzést, iskolarendszeren kívüli felnőttképzést, tudományos kutatást és szolgáltatást nyújtó, térségfejlesztési feladatokat ellátó felsőfokú intézménye.

A Kar minőség és környezet politikájával biztosítékot teremt arra, hogy a lehető legmagasabb színvonalon elégítse ki partnereinek, elsődlegesen a hallgatóinak, valamint a külső partnereinek, így a munkaerő-piac szereplőinek igényeit, elvárásait, elnyerje és megtartsa azok elégedettségét. Környezetvédelmi elkötelezettsége tükrében ennek alárendelten határozza meg minőségcéljait és ebből adódó fejlesztési feladatait.

A munkatársak a hallgatók és a társadalom igényei a minőségkultúra megvalósulásán túl szükségessé teszik a környezettudatos gondolkodást és tevékenységet. Ezért kötelességünknek érezzük, hogy az érdekelt felek elvárásait a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelően a törvények, rendeletek, a hatósági előírások, illetve a vonatkozó nemzeti szabványok és Európai Uniós elvárások maradéktalan betartásával, valamint a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszerek, eljárások alkalmazásával elégítsük ki. Mindezeket figyelembe véve, a folyamatainkat az ismétlődő felülvizsgálatok során a változó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően folyamatosan és következetesen aktualizáljuk, különös tekintettel arra, hogy:

 • biztosítsuk a jogszabályi előírások folyamatos figyelését, a megfelelések értékelését,
 • tevékenységünk részévé tegyük a környezettudatos gondolkodás fejlesztését, melyet a hallgatóink számára a képzési rendszerbe építünk, a munkatársaink számára pedig folyamatos oktatással, képzéssel valósítunk meg,
 • környezetvédelmi példát mutatunk a hallgatók és a partnereink számára,
 • a hallgatókat - intézményi, testületi szinten is - bevonjuk a környezet- és minőségfejlesztési programjainkba, minőségfejlesztési tevékenységünkbe,
 • folyamatosan végezzük az intézményben és ahhoz kötődően a hulladékkeletkezés és gazdálkodás átvizsgálását és optimalizálását, melyen belül különös figyelmet fordítunk a vízbázis védelmére, a szelektív hulladékgyűjtésre, a veszélyes hulladék kezelésére és a hulladék újrahasznosít­hatóságára.

Minőség és környezetpolitikai céljaink

 • Célunk, hogy a gazdasági, az agrár és a műszaki szakemberképzésben térségfejlesztő intézménnyé és teljes körű regionális tudásközponttá, komplex felnőttképzést nyújtó központtá fejlesszük Főiskolánkat, amely felvállalja a nálunk képzett és a környezetünkben működő gazdasági és egyéb szolgáltató szervezetek szakembereinek továbbképzését, a szakmai területeinkhez tartozó vállalkozások szakmai tanácsadással történő segítését, valamint a környezetünkben működő és a szakmakörünkbe tartozó középfokú oktatási intézmények oktatóinak szakmai segítését.
 • Célunk, hogy a fenntartható fejlődés megvalósulását szolgálva, képzési programjainkkal és kapcsolódó korszerű technológiák meghonosításával valamint infrastruktúránk környezetbarát üzemeltetésével elősegítsük az oktatói, dolgozói, hallgatói szemléletformálást, és szakmailag felkészült, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberállományt bocsássunk ki.
 • Célunk, hogy korszerű tanulást támogató módszerek alkalmazását teljessé tegyük intézményünkben.
 • Célunk, hogy a nemzeti feladatainkban való gondolkodás kialakítása mellett, a nemzetköziesített intézmény karakterjegyei is meghatározóvá váljanak működésünkben.

Céljaink elérése érdekében

 • Integrált Környezet- és Minőségirányítási Rendszerünket évenként felülvizsgáljuk, illetve szükség szerint aktualizáljuk,
 • tudományos tevékenységünkkel kapcsolódunk a terület- és vidékfejlesztés nemzeti, regionális, és kistérségi programjaiban meghatározott célokhoz,
 • folyamatosan fejlesztjük hallgatói szolgáltatásainkat, kiemelt figyelemmel a tehetséggondozásra, Diplomás Pályakövető Rendszerre és az ALUMNI szervezetre,
 • az általános kompetenciaként érvényesítjük az innovativitást és az együttműködési képességet,
 • olyan együttműködési intézménypolitikát alakítunk ki, amely hosszabb távon biztosítja stabil helyünket a felsőoktatás rendszerében,
 • olyan hatékonyan működő gazdálkodási rendszert működtetünk, amely forrásokat biztosít a céljainknak megfelelő innovációhoz,
 • fejlesztjük forrásszerző tevékenységünket, dinamikusabbá tesszük marketing munkánkat,
 • a projektalapú feladatellátás meghonosításával folyamatosan fejlesztjük szervezetünket és működésünket,
 • fejlesztjük felnőttképzési tevékenységünket,
 • megteremtjük a folyamatos benchmarking feltételeit,
 • a változó felsőoktatási és felnőttképzési környezetre gyorsan reagálva, alkalmazkodva ahhoz, biztosítjuk a szakmai színvonalat és fenntartjuk kiválósági törekvéseket, eredményeket.

Partnereink