Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Szakmai gyakorlat dokumentumai - Nemzetközi Gazdálkodás szak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Szakmai gyakorlat - tájékozató - Alapképzés nappali, levelező és távoktatás tagozaton

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók a fogadó vállalat munkatársai mellett foglalkoztatva megismerjék a gyakorlati hellyel összefüggő lényegi szakmai és gazdasági tevékenységet, valamint a szakirányhoz kapcsolódó különböző szintű vezetői munka gyakorlati kérdéseit, betekintést kapjanak a különböző munkaterületek vezetési és irányítási feladataiba, és aktívan vegyenek részt az adott terület munkájában.

A szakmai gyakorlat két részből áll: évközi (nappali tagozaton 3*40 óra, levelező és távoktatás tagozaton 3*6 óra) és féléves (600 óra) szakmai gyakorlatból. Az évközi szakmai gyakorlatok szaklaborban, míg a féléves gyakorlat külső gazdálkodó szervezetnél töltendő le.

Évközi szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat célja, hogy Ön a tanulmányai alatt megtanultakat a gyakorlatban is megfigyelhesse, ezáltal a diploma megszerzésekor Ön nemcsak elméleti tudással, hanem gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezik már. Ez fontos, mert a leendő munkáltatójuk szívesebben alkalmaz olyan munkatársakat, akik frissdiplomásként már szakmai jártassággal is rendelkeznek, így lerövidül a betanítási idő, és az új munkatárs hamarabb hoz „hasznot" a vállalat számára. Követelmény a félév végi aláírás megszerzése.

Féléves szakmai gyakorlat (15 hét 600 óra)

A tanulmányok végén, az összes tanulmányi kredit megszerzését követően kezdhetik meg a hallgatók. A gyakorló helyet célszerű a diplomadolgozat témájához kapcsolódva megválasztani. Külföldön és belföldön egyaránt teljesíthető a gyakorlat. A hallgató joga, hogy egyénileg keressen olyan megfelelő színvonalú helyet, ahol a szakmai gyakorlat teljesítésének lehetőségei, illetve feltételei adottak. Az egyéni gyakorlati hely ügyintézésének segítéséhez a Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék - mint szaktanszék - a hallgató rendelkezésére bocsátja a gyakorlat szakmai követelményeiről szóló tájékoztatót tartalmazó szabályzatot, nyomtatványokat (Szakmai gyakorlat / Letölthető dokumentumok). Levelező és távoktatás tagozatokon a megfelelő munkatapasztalat beszámítható.

Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat

Évközi szakmai gyakorlat

Féléves szakmai gyakorlat (15 hét 600 óra)

Kifutó szakok esetén:


Nemzetközi gazdálkodási szak Levelező és Távoktatás tagozat

Szakmai gyakorlat szabályzata a tanulmányaikat 2011/2012. tanévben kezdő hallgatók részére

Féléves szakmai gyakorlat (30 kredit):


Felsőoktatási szakképzések (FOKSZ)

A szakmai gyakorlati oktatás során a cég/munkahely vezető beosztású munkatársa, mint gyakorlatvezető irányításával kell kifejleszteni mindazon képességeket, amelyekkel a hallgató piacelemzéseket végez, meghatározza a saját és versenytársai piaci helyzetét, részt vesz a vállalkozás, működtetésében, kapcsolatot tart az ügyfelekkel, előkészíti és lebonyolítja a bel- és külkereskedelmi szerződéseket és a szerződéseknek megfelelően ellátja az esetleges fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai feladatokat is.

Ezen célok elérése érdekében a hallgatók a III. szemeszter előtt 7 hetes (270 óra) szakmai gyakorlaton vesznek részt.

A gyakorlati hely ügyintézésének segítéséhez a Főiskola Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszéke - mint szaktanszék - a hallgató rendelkezésére bocsátja a gyakorlat szakmai követelményeiről szóló tájékoztatót tartalmazó szabályzatot, nyomtatványokat (Szakmai gyakorlat / Letölthető dokumentumok).

Nyomtatványok

Szakmai Gyakorlat

Partnereink