Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Közgazdaság, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék - Oktatói publikációk

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Oktatóink publikációi folyamatosan feltöltésre kerülnek a Magyar Tudományos Művek Tárába (www.mtmt.hu), ahonnan letölthetők.

 

1.1 Matematika- és statisztikatudományok
  Dr. Vizdák Károly
  Vizdák K.-Vizdák, K. jr.  (2009) :The analysis of the economical connections of machine operation. AVA 4 Aspects and Vision of Applied Economics and Informatics. International Congress Proceedings I. Debrecen, Hungary 26th-27th March 2009., pp.284-292.
  Vizdák K.-Vizdák, K. ifj.(2008): A gépesítés költségeinek vizsgálata. Műszaki fejlesztési támogatások közgazdasági hatékonyságának mérése (az OTKA K 63231 kutatás támogatásával megjelent könyv) Szerk.: Takács I., Szent István Egyetemi Kiadó.Gödöllő pp.155-163. ISBN 978-963-269-075-9
  Vizdák K.-Vizdák, K. ifj.(2008): A gépesítési költségek elemzése. VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Mezőtúr, 2008.október 16-17.konferencia kiadványa (CD-ROM pp.1-5.)
  Vizdák K.-Vizdák, K. ifj. (2008): A gépesítés néhány gazdasági összefüggésének vizsgálata XI. Nemzetközi Tudományos Napok. KRF Gyöngyös, 2008. március 27-28 kiadványa (szerk.: Magda S.- Dinya L.) pp.739-748.  ISBN 978-963-87831-2-7.
  Vizdák K. (2006):Mezőgazdasági statisztika és gazdaságelemzés II. Segédlet. Mezőtúr 15p.
  Vizdák K. (2005): A technikai erőforrás-ellátottság vizsgálata az észak-alföldi régió gazdaságaiban. Területi Statisztika. Budapest, KSH pp. 234-251
  Vizdák K. (2005): Eszközellátottsági vizsgálatok az Észak-Alföldi Régió kistérségeiben. In: A mezőgazdaság tőkeszükséglete és hatékonysága /(Szerk.: Jávor A.) Debrecen, 2005. május 26. pp.264-272.
  Vizdák K. (2004): The examination of the state of supply concerning technical resources at holdings in the region of the Northern Plain Problemi ekonomicsnogo ta szocialnogo rozvitku regionu i praktika naukovogo ekszperimentu. Naukovo-tehnicsnij zbirnik. Vipuszk No 20. Kiiv-Uzsgorod-Niredgaza, pp. 200-220.
  Vizdák K. (2004): Supply of technical resources at private farms in the region of the Northern Plain. Studies in Agricultural Economics 2004. No 101 pp.125-142.  Agricultural Economics Research Institute; Committee for Agricultural Economics, Hungarian Academy of Sciences. Budapest
  Vizdák K. (2004) : State of supply concerning technical resources of agricultural enterprises over the northern part of the Hungarian Great Plain. IV. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2004. október 21-22., Konf. kiadvány (CD) pp.1-6.
  Vizdák K. (2004): Egyéni gazdaságok erőforrás-ellátottságának elemzése az Észak-Alföldön. IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 2004. március 25-26., Konf. kiadvány (CD) pp.1-6.
  Vizdák K.(2004): Az egyéni gazdaságok technikai erőforrás-ellátottsága az Észak-Alföldi régió kistérségeiben. Gazdálkodás. XLVIII. évf. 2004. 3. szám. pp.33-47.
  Vizdák K. (2002): A diszkriminancia-analízis In: Alkalmazott statisztika (Szerk.: Szűcs I.), Agroinform Kiadó. Budapest, pp.477-495. ISBN 963 502 761 3
  Vizdák K. (2001) : Mezőgazdasági statisztika és gazdaságelemzés I. Jegyzet. Mezőtúr, 76 p.
  Vizdák K.-Lakatos V. (1996): Mezőgazdasági statisztika és gazdaságelemzés I. Jegyzet a GATE MFK, Mezőtúr hallgatói számára (Társszerző: Mezőtúr, 76 p.
  Vizdák K.-Lakatos V. (1996): Segédlet a "Mezőgazdasági statisztika és gazdaságelemzés I." c. tantárgyhoz. (Társszerző: Lakatos V.) Mezőtúr, 57p.
  Vizdák K.-Lakatos V. (1996): Segédlet a "Mezőgazdasági statisztika és gazdaságelemzés II." c. tantárgyhoz. (Társszerző: Lakatos V.) Mezőtúr, 41p.
  Vizdák K. (1990): Operációkutatási módszerek alkalmazása a műtrágyázási szolgáltatás gazdasági vizsgálatában. In: Operációkutatás és számítástechnika a mezőgazdaságban. XXXII. Georgikon Tudományos Napok. Keszthely, pp.148-151. (angol nyelvű összefoglalóval)
  Vizdák K. (1988): Számítógéppel támogatott tervezési, elemzési rendszer alkalmazása a műtrágyázási szolgáltatás ökonómiai vizsgálatában. Fórum '88. "Elektronika és számítástechnika gyakorlati alkalmazása az élelmiszergazdaság­ban" c. konferencia. Nyíregyháza, pp.20-21.
  Vizdák K. (1988): Mathematical programming in farm business decisions: case study of fertilizer supply and service. Operational Research and Computers in Farm Decision Making (ORCS' 88). The seventeenth seminar of the European Association of Agricultural Economists, (EAAE). Agricultural University Debrecen, Hungary, pp.379-387.
  Vizdák K. (1988): Modellrendszer alkalmazása a műtrágyázási szolgáltatás szervezési, ökonómiai összefüggéseinek vizsgálatában. Operációkutatás és számítástechnika a mezőgazdaságban. III. Országos Tudományos Konferencia. Debrecen, pp.59-60.
  Vizdák K. (1987): Számítógépes tervező-elemző rendszer az agrokémiai integrációs szervezetek és tevékenységük szervezésének szolgálatában. FÓRUM '87. "Elektronizáció az élelmiszergazdaságban" c. konferencia. Kaposvár, pp.17.
  Vizdák K. (1985): Lineáris programozási modell alkalmazása a kemizálás eszközrendszerének regionális tervezésében. FÓRUM '85. Számítástechnika a mezőgazdaságban. Szarvas, pp. 26-27.
  Vizdák K.-Király E. - Király E.-né (1984): Gazdaságmatematikai módszerek alkalmazása a kemizálás eszközrend-szerének regionális tervezésében. XIV. Magyar Operációkutatási Konferencia. Kaposvár, pp.28-29.
  Vizdák K. (1983):Műtrágyázás számítógépes tervezése. A DATE Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Karának Évkönyve és Tudományos Közleményei. Mezőtúr, pp.174-175.
  Vizdák K. (1982): A kemizálás géprendszerének és üzemeltetésének matematikai tervezése. Gazdálkodás, XXVI. évf. 4. sz. pp.29-35.
  Vizdák K. (1982): Az agrokémiai központok gépesítésének tervezése, szervezése matematikai módszerrel. DATE "Tessedik Sámuel" Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Nap. Debrecen, pp.30-31.
  Vizdák K. (1978): A szeparábilis függvények módszerének alkalmazása a műtrágyafelhasználás tervezésében. Operációkutatás és számítástechnika a mezőgazdaságban. II. Országos Tudományos Konferencia. Agrártudományi Egyetem, Debrecen, pp.86.
   
4.5 Egyéb agrártudományok
  Dr. Vizdák Károly
  Vizdák K.- Pongráczné Barancsi Á.(2010): Szántóföldi növénytermelő vállalkozások vizsgálata, különös tekintettel a gazdasági válság hatásaira. XXXIII. Óvári Tudományos Nap, 2010.október 7. NYME MÉK, Mosonmagyaróvár (CD-ROM 1-5.p.)
  Vizdák K. (2009): Agri benchmark Cash Crop Report’ 2009 (Szerk.: Zimmer et al.) FAL, Braunschweig, 91 p.
  Vizdák K. (2008): Agri benchmark Cash Crop Report’ 2008 (Szerk.: Zimmer et al.) FAL, Braunschweig, 70 p.
  Vizdák K. (2007): Agri benchmark Cash Crop Report’ 2007 (Szerk.: Zimmer et al.) FAL, Braunschweig, 66 p.
  Vizdák K.-Lakatos V. (2007): Comparative analysis of cash crops farms.  AVA-3. International Conference on Agricultural Economics, Rural Development and Informatics. Debrecen, 2007. március 20-21. CD-Rom 1-8. p.
  Vizdák K. (2006): Agri benchmark Cash Crop Report’ 2006 (Szerk.: Zimmer et al.)  FAL, Braunschweig, 85 p.
  Vizdák K.-Lakatos V. (2006): Analysis and planning of agricultural farms within the framework of. IFCN.  X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok Gyöngyös, 2006. március 30-31. CD kiadvány
  Vizdák K.-Lakatos V. (2006): Comparative analysis of plant production farms. V. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Mezőtúr, 2006. október 26-27. CD kiadvány
  Vizdák K. (2005): IFCN Cash Crop Report’ 2005 (szerk.: Plessmann et al.), FAL, Braunschweig, 90 p.
  Vizdák K. (2005): Az agrárökonómiai kutatások néhány metodológiai aspektusa. International Conference on Agricultural Economics, Rural Development and Informatics Debrecen, 2005. április 7-8. CD-ROM 1-8. p.
  Vizdák K. (2003): Műszaki fejlesztés. In: A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai (Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája I.). Szerk.: Magda S.). Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 143-147. p.
  Vizdák K. (2003): Stratégiai tervezés és az üzleti terv. In: A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai (Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája I.). (Szerk.: Magda S.). Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 140-142. p.
  Vizdák K. (2003): Pénzügyi tervezés. In: A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai (Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája I.). (Szerk.: Magda S.). Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 136-139. p.
  Vizdák K. (2003): Termelés szervezése. In: A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai (Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája I.). (Szerk.: Magda S.). Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 133-135. p.
  Vizdák K. (2003): Tervezési módszerek. In: A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai (Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája I.). (Szerk.: Magda S.). Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 129-132. p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. – Kis Z. (2002): Növénytermesztő mezőgazdasági családi vállalkozások gazdaságossági vizsgálata.  XXVI. MTA-AMB K+F Tanácskozás, Gödöllő, I. kötet. 184-186. p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. – Kis Z. (2002): Egyéni magángazdaságok tevékenységének elemzése. VIII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 2002. március 4. kötet. 115-119. p.
  Vizdák K.-Lakatos V. (2002): Családi gazdaságok gépesítettségi színvonalának elemzése Jász-Nagykun-Szolnok megyében.  JUTEKO 2002. Szarvas, Összefoglaló kiadvány: 163-194. p. + CD-ROM melléklet
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. – Kis Z. (2002): Mezőgazdasági családi vállalkozások elemzése. XXIX. Óvári Tudományos Napok. Mosonmagyaróvár 2002. október Összefoglaló kiadvány: 224. p. + CD_ROM melléklet
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. – Kis Z. (2002): Növénytermesztő magángazdaságok tevékenységének elemzése. III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2002. október 3. kötet 156-162. p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. – Kis Z. (2002):  Analysis of the agricultural family farms in Jász-Nagykun-Szolnok County Lucrari stiintifice, Timisoara. 2002. május
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (2001): Az egyéni magángazdaságok gépesítésének helyzete Jász-Nagykun-Szolnok megyében. (Társszerzők: Lakatos V. - Király J.) MTA-AMB XXV. K+F Tanácskozás, Gödöllő, I. 23-24.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (2001): Mezőgazdasági családi vállalkozások Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Gazdálkodás, XLV. évf. 2001. 3. sz. 25-32.p.
  Vizdák K. -Lakatos V. (2001): A gépesítettségi színvonal változásának vizsgálata diszkriminancia-analízissel néhány Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyéni magángazdaságban. Szolnoki Tudományos Közlemények V. Szolnok, 2001. 15-20. p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (2001): Mezőgazdasági családi vállalkozások jelenlegi helyzete és perspektívái Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Tessedik Sámuel Főiskola Tudományos Közlemények 2001. Tom. 1.  No. 1. Szarvas, 37-46. p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (2000): Mezőgazdasági családi vállalkozások jelenlegi helyzete és perspektívái Jász-Nagykun-Szolnok megyében. VII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 2000. március 28-29. 3. kötet 5-11.p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (2000): Mezőgazdasági családi vállalkozások termelési feltételeinek vizsgálata Jász-Nagykun-Szolnok megyében. XXVIII. Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár, 2000. október 5-6. II. kötet 89-95.p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (2000):  Agricultural private enterprises in the villages of Jász Nagykun-Szolnok county in the period of the join to EU. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara, Lucrari Stiintifice, Seria I. Vol. II. Management Agricol, (Facultatea de Management Agricol, Simpozion Stiintific International, Managementul dezvoltarii rurale sustenabile a Romaniei – etapa a integrarii in UE –), Timisoara, 9-10 octombrie 2000. 113-120.p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (2000): Mezőgazdasági családi vállalkozások jelenlegi helyzete és perspektívái Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Szolnoki Tudományos Közlemények IV. Szolnok, 31-36.p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (1999): Az alacsonyabb ráfordítási színvonal hatása a szántóföldi növénytermelés ökonómiai mutatóira.   MTA-AMB K+F Tanácskozás, Gödöllő, I. 19-20. 1. kötet 223-226. p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (1999): Az alacsonyabb ráfordítási színvonal hatása a szántóföldi növénytermelés ökonómiai mutatóira. Agrárfőiskolák Szövetségének Tudományos Közleményei 20/3, Szeged, 43-50.p.
  Vizdák K. –Husti I. (1999): A gépméret-üzemméret összefüggései. In: A mezőgazdasági gépesítés ökonómiája és menedzsmentje (Szerk.: Husti I.) Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest, 81-85. p.
  Vizdák K. –Kovács I. (1999): A gépesített technológiák tervezése, megvalósítása..In: A mezõgazdasági gépesítés ökonómiája és menedzsmentje (Szerk.: Husti I.) Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest, 86-92. p.
  Vizdák K. - Lengyel L.- Daróczi M. (1999): A gépberuházások gazdasági kalkulációja. In: A mezőgazdasági gépesítés ökonómiája és menedzsmentje (Szerk. Husti I.) Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest, 184-196. p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (1999):  Examining the Condition – System of the Production on Family Farms in Hungary. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara, Lucrari Stiintifice, Seria I. Vol. I. Management Agricol, (Facultatea de Management Agricol, Simpozion Stiintific International, Dezvoltarea integrata a spatiului rural in Románia), Timisoara, 4 iunie 1999. 331-336. p. 
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (1999): Az alacsonyabb ráfordítási színvonal hatása a szántóföldi növénytermelés ökonómiai mutatóira. II. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, (II. International Scientific Days of Land Management in the Great Hungarian Plain), 3. kötet (Volume 3) Ökonómia, szervezés (Economics, Organization) Mezőtúr, 1999. október 7-8. (October 7-8, 1999) 100-106. p
  Vizdák K. -Lakatos V. (1998): A szántóföldi termelés hatékonyság vizsgálata az üzemi méret és a gépesítettség függvényében. MTA-AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, 1998. január 20-21. 132-137. p. 
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (1998): Hatékonyság, méret és a gépesítettség összefüggése a szántóföldi növénytermelésben. VI. Agrárökonómiai Tudományos Napok, GATE MFK Gyöngyös, 1998. március 24-25. II. kötet 322-328. p.
  Vizdák K. -Lakatos V. (1998): Magyarországi és ausztriai családi vállalkozások összehasonlító vizsgálata.XXVII. Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár, 1998. szeptember 29. III. kötet 632-637. p.
  Vizdák K. -Lakatos V. (1997): Examination of technical equipment of private economies. Studiul echiparii tehnice in gospodariile particulare. Zilele Academice Timisene, Timisoara 22-24 mai 1997, 109-114. p.
  Vizdák K. -Lakatos V. (1997): Production conditions of small scale family farms in Hungary. Proceedings XXVII CIOSTA-CIGR V Congress. Labour and Working Conditions, Integrated Quality Management, Work Organization and Farm Planning. Kaposvár, Hungary August 25-27. 1997 88-94.p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (1997): Magyarországi családi vállalkozások munkaerõ-ellátottságának vizsgálata. I. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 1997. október 29-30. 207-217. p. (angol nyelvű összefoglalóval)
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (1997): Kistermelői gazdaságok munkaerő-ellátottsága Magyarországon. (Man-power management of the small scale family farms in Hungary.) Agrárfőiskolák Szövetségének Tudományos Közleményei, 20/1. sz. Szeged, 51-59. p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (1996): A magángazdaságok helyzete a dél-alföldi régióban. (The situation of the private family farms in the south region of the Great Hungarian Plain) Agrárfõiskolák Szövetségének Tudományos Közleményei 19/1.sz., Szeged 90-96.p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (1996):  Közelkép magángazdaságokról. V. Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 1996. március 22-23. II. kötet 430-431.p.
  Vizdák K. -Lakatos V. (1996): Gazdaságtan II. Jegyzet a GATE MFK, Mezőtúr hallgatói számára (Társ-szerző: Lakatos V.) Mezőtúr, 1996. 70 p.+ mellékletek
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (1996): Ausztriai családi gazdaságok ökonómiai, szervezési vizsgálata. V. Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 1996. március 22-23. II. kötet 432-433.p.
  Vizdák K.  (1995-1996): The situation and the possibilities of the private family farms in the south region of the Great Hungarian Plain. BULLETIN of the University of Agricultural Sciences. 75th Anniversary Edition. Volume II. Gödöllő 335-342. p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (1995): A magángazdaságok tevékenységének főbb sajátosságai (The main characteristics of the farming in the private family farms). Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. A Debreceni Agártudományi Egyetem a Tiszántúl Mezőgazdaságáért I. kötet. DATE Állattenyésztés Főiskolai Kar. Hódmezővásárhely, 1995. 51-52. p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (1995): Ausztriai magángazdaságok a számok tükrében (The Austrian private family farms in the projection of figures) Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl Mezőgazdaságáért II. kötet. DATE Állattenyésztési Főiskolai Kar. Hódmezővásárhely, 405-406. p.
  Vizdák K. (1995): The main characteristics of the private family farms in Hungary. Lucrarile Prezentate In Cadrul Sesiunii Internationale De Comunicari Stiintifice. "Cercetarea Stiintifica Si Tehnica In Sprijinul Dezvoltarii Si Restructurarii Agriculturii". Timisoara, 43-48. p.
  Vizdák K. -Lakatos V. (1995): Gazdaságtan I. Jegyzet a GATE MFK, Mezõtúr hallgatói számára Mezőtúr, 62 p.
  Vizdák K. -Lakatos V. – Király J. (1994): A kisgazdasági termelés főbb sajátosságai napjainkban. IV. Agrárökonómiai Tudományos Napok II. kötet. Gyöngyös, 379-382. p.  
  Vizdák K.  (1994): A stratégiai tervezés szerepe a mezőgazdasági vállalkozások jövőre történő felkészülé­sében. IV. Agrárökonómiai Tudományos Napok II. kötet. Gyöngyös, 1994. 645-647. p.
  Vizdák K. - Pásztrai I.– Király J. (1993): A magángazdaságok tevékenységének főbb jellemzői Ausztriában. Gazdálkodás XXXVII. évf., 1993. 1. sz. 39-43. p. (angol nyelvű összefoglaló­val)
  Vizdák K. (1993):  Átalakulóban a holland Mezőgazdasági Szaktanácsadási Szolgálat. Gazdálkodás, XXXVII. évf. 1993. 2. sz. 74-77. p.
  Vizdák K. –Juhász L.- Király J. (1992): A kisgazdasági termelés néhány ökonómiai, szervezési összefüggései. In: A munka a változó mezőgazdaságban. III. Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 112-115. p.
  Vizdák K. –Juhász L.- Király J. (1992): A kisgazdaságok helyzete és lehetőségei. (A számok tükrében) Kistermelők Lapja. 1992. 4. sz. 5. p.
  Vizdák K. –Juhász L.- Király J. (1992): A kisgazdasági termelés néhány ökonómiai, szervezési összefüggései. Gazdálkodás, XXXVI. évf. 1992. 6. sz. 29-35. p. (angol és német nyelvű összefoglalóval)
  Vizdák K. - Pásztrai I.– Király J. (1992): A kisgazdasági termelés gondjai és lehetőségei. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kiadványai. Élelmiszeripar, Élelmiszerökonómiai Szekció. Budapest, 149-152. p. (angol nyelvű összefoglalóval)
  Vizdák K. –Juhász L.- Király J. (1991): A mezőgazdaság felsőfokú végzettségű szakember-ellátottságának vizsgálata Jász-Nagykun-Szolnok megyében. GATE MGFK Kutatási-Fejlesztési Eredmények 2. sz. 1989-1990., Mezőtúr, 133-145. p. (angol, német és orosz nyelvű összefoglalóval)
  Vizdák K. –Nagy J. (1991): Ösztönzőbb érdekeltségi formák alkalmazásának főbb szervezési, ökonómiai összefüggései a gépesítésben. GATE MGFK Kutatási-Fejlesztési Eredmények. 2. sz. 1989-1990., Mezőtúr, 147-158. p. (angol, német és orosz nyelvű összefoglalóval)
  Vizdák K. (1991):  Economic estimation of running of agrichemical plants. In.: A talajtermékenység fenntartásának és fokozásának lehetőségei. II. kötet.  XXXIII. Georgikon Napok. Keszthely, 261-262. p.
  Vizdák K. (1990): Lehet takarékosan is műtrágyázni. Magyar Mezőgazdaság. 45. évf. 1990. 44. sz. 5. p.
  Vizdák K. –Juhász L.- Király J. (1990): A mezőgazdasági felsőfokú végzettségű szakember-ellátottságot és -szükségletet befolyásoló tényezők. In: Mezőgazdasági Felsőfokú Pedagógiai Tanulmányok. (Szerk.: Fehér Gy.). Budapest, 7-24. p.
  Vizdák K. –Nagy J. (1990): Ösztönző érdekeltségi formák alkalmazása a gépüzemeltetésben és - üzemfenntartásban. Gazdálkodás, XXXIV. évf. 1990. 8. sz. 31-36. p. (angol és orosz nyelvű összefoglalóval)
  Vizdák K. –Nagy J. (1990): A gépesítésben alkalmazott új érdekeltségi formák főbb vállalatgazdasági összefüggései. In: A reform és a mezőgazdaság. Vállalatgazdasági Tudományos Napok. Gyöngyös, 198-202. p.
  Vizdák K. –Nagy J. (1990): Új érdekeltségi formák főbb szervezési, ökonómiai összefüggései a gépesítési ágazatokban MTA-MÉM AMB K+F Tanácskozás. II. kötet. VIII. Szekció. Gépüzemeltetés, ökonómia. Gödöllő, 527-530. p.
  Vizdák K.  (1989): Die wichtigsten ökonomischen Verhältnisse der Realisierung und Inbetriebshaltung des Maschinensystems der Mineraldüngung. Esztonszkaja Szelszkohozjajsztvennaja Akademija. Eesti Pöllumajanduse Akadeemia. Problemü povüsennija effektivnoszti iszpolzovanyija masin v polevodsztve. Pöllundusmasinate Efektiivse Kasutamise Probleeme. Szbornyik naucsnüh trudov Esztonszkoj Szeljszkohozjajsztvennoj Akademii 165. Tartu, 101-103. p.
  Vizdák K.(1989): A műtrágyázási szolgáltatás költségének elemzése, különös tekintettel a befolyásoló tényezők összefüggésrendszerére. GATE MGFK Kutatási-Fejlesztési Eredmények 1. sz. 1987-1988., Mezőtúr, 85-95. p. (angol, német és orosz nyelvű összefoglalóval)
  Vizdák K. (1988): A műtrágyázási szolgáltatás különböző szervezési formáinak rendszerszemléletű vizsgálata. MTA-MÉM Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása. (Tárgykör: A mezőgazdaság gépesítése), VIII. Szekció. Gépüzemeltetés-ökonómia. 8. kötet. Gödöllő, 22-23. p.
  Vizdák K. (1988): Vállalatközi együttműködési formák a műtrágyázási szolgáltatásban. DATE Tessedik Sámuel Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. Szarvas, 213-214. p.
  Vizdák K. (1987): A kemizálás szervezésének újabb lehetőségei. Az Agrártudományi Egyetem (Gödöllő) Mezőgazdasági Gépészüzemmérnöki Főiskolai Kar Évkönyve és Tudományos Közleményei. Mezőtúr, 220-224. p.
  Vizdák K. (1987): Mezőgazdasági vállalati gazdaságtani gyakorlatok. (Átdolgozott kiadás.) Jegyzet mezőgazdasági gépész-üzemmérnök hallgatók részére. Mezőtúr, 128 p.
  Vizdák K. (1987): A kemizálás szervezésének újabb lehetőségei. II. Nemzetközi növény­termelési szimpózium. Debrecen-Nádudvar 1987. 239-240. p.
  Vizdák K. (1987): Nemzetközi és hazai körkép az agrokemizálást végző szervezetek tevékenységéről. Kézirat. (Tanulmány az Agrárgazdasági Kutató Intézet részére az ÁP.7. "Az agrártermelés közgazdasági és szervezési megalapo­zása" elnevezésű kutatási programhoz.) Mezőtúr, 56 p.
  Vizdák K. (1986): A műtrágyázás eszközrendszere kialakításának ökonómiai vizsgálati módszere. VI. "Tessedik Sámuel" Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. Debrecen, 1986. 41. p.
  Vizdák K. (1986): A műtrágyázás eszközrendszere kialakításának és működtetésének szervezési, ökonómiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés. Mezőtúr, 153 p. + melléklet.
  Vizdák K. (1986): A műtrágyázás eszközrendszere kialakításának és működtetésének szervezési, ökonómiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés tézisei. 23 p. + melléklet.
  Vizdák K. (1986): A műtrágyázás eszközrendszere kialakításának és működtetésének szervezési, ökonómiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés tézisei.  23 p. + melléklet.
  Vizdák K. (1984): Mezőgazdasági vállalati gazdaságtan I. Jegyzet a DATE Mg. Gépészeti Főiskolai Kar (Mezőtúr) és a Mezőgazdasági Főiskola (Nyíregyháza) hallgatói számára. Mezőtúr, 151 p.
  Vizdák K. (1984): A mezőgazdasági vállalatok szabályozó rendszere. Kari jegyzet a DATE Mg. Gépészeti Főiskolai Kar hallgatói számára. Mezőtúr, 31 p.
  Vizdák K. (1982): A kemizálás állóeszköz-használatának gazdasági optimumai. MTA-MÉM Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási Tanácskozás. (Tárgykör: A mezőgazdaság gépesítése.) III. Szekció. Szántóföldi növénytermesztés gépesítése. 4. kötet, Gödöllő, 45-48. p.
  Vizdák K. (1981): Adalékok az agrokémiai társulások szerepéhez, kialakításuk és tevékeny­ségük tervezéséhez. "Az agroökopotenciál kihasználásának fokozása a termés növelése és a minőség javítása érdekében" c. konferencia. Debrecen, 73-75. p.
  Vizdák K. (1981): Mezőgazdasági vállalati gazdaságtan gyakorlatok. Jegyzet mezőgazdasági gépész-üzemmérnök hallgatók részére. Mezőtúr, 1981. 118 p. + mellék­letek.
  Vizdák K. (1980): Az agrokémiai központok gépesítésének tervezése, szervezése matematikai módszerrel. Pályázat. (A számítástechnikai pályázat meghirdetői: a KISZ Szolnok Megyei Számítástechnikai Védnökségi Operatív Bizottsága és a Neumann János Számítógép­tudományi Társaság Szolnok Megyei Szervezete) Mezőtúr, 1980. 51 p. + melléklet)
  Vizdák K. (1980): "30 év" a szocialista mezőgazdasági termelés növeléséért Nádudvar körzetében. Tanulmány. (Szerkesztette: Varga K.). Mezőtúr, 136 p.
  Vizdák K. (1979): Gabonafélék szállítási-rakodási technológiáinak vizsgálata. Tanulmány a Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet részére. (Témavezető: Dávid A. - Galambos B.) Mezőtúr, 102 p.
  Vizdák K. (1979): Üzemszervezési és vezetési ismeretek I. Jegyzet (Összeállította: Lengyel L. - Galambos B.). Mezőtúr, 182 p.
  Vizdák K. (1979): A nagyüzemi és háztáji termelés technikai és technológiai fejlesztése I. Szakanyag az AGROTRÖSZT részére. (Témavezető: Galambos B. - Varga K.). Mezőtúr, 78 p.
  Vizdák K.-Kárpáti L.(1978): A kemizálás néhány vállalatgazdasági összefüggése. DATE "Tessedik Sámuel" Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. Debrecen, 64-65. p.
  Vizdák K. (1978): Az agráripari egyesülések szállítási feladatainak elemzése. A Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet részére készített tanulmány. (Témavezetők: Varga K. - Galambos B.). Mezőtúr, 62 p.
  Vizdák K. (1977): A műtrágya-felhasználás optimalizálásának ökonómiai kérdései. Alkotó Ifjúság Pályázat. Mezőtúr, 104 p. + melléklet.
  Vizdák K. (1977): A műtrágyázás ökonómiai kérdéseinek vizsgálata a szántóföldi növénytermelésben. Egyetemi doktori értekezés. DATE Üzemtani Tanszék. Debrecen, 106 p. + melléklet.
  Vizdák K. (1976): A tejhasznosítású szarvasmarhatartás géprendszere. Tanulmány az AGROTRÖSZT részére. (Összeállította: Dolina K.) Mezőtúr, 202 p.
  Vizdák K. (1976): Mezőgazdasági üzemszervezési gyakorlatok. Jegyzet. (Összeállította: Lengyel L. - Galambos B.) Mezőtúr, 1976. 121 p.
  Vizdák K. (1976): A mezőgazdasági tehergépkocsis szállítások helyzete, fejlesztési és gazdasági kérdései. Tanulmány a Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet részére. (Összeállította: Galambos B. - Lengyel L.) Mezőtúr, 199 p.
   
5.2 Közgazdaság- és gazdálkodástudományok
  Bischof Zsolt
  Bischof Zs. (2008) Közös cél – külön út? (posztszocialista átmenet Európában), In.: ECONOMICA, a Szolnoki Főiskola tudományos közleményei, 2008. 1. szám, ISSN 1585-6216
  Bischof Zs. (2007) Hatékonyság a fiskális és a monetáris politikában – fókuszban a magyar gazdaság, In: XXVIII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció, Doktorandusz Konferencia, Miskolc,  ISBN: 978-963-661-768-4
  Bischof Zs. (2007) Az adórendszer hatása a gazdasági növekedésre, In.: Tavaszi Szél Konferencia Kiadvány, Budapest,  ISBN 978-963-87569-0-9
  Bischof Zs. (2007) Növekedési potenciál és gazdaságpolitika, Erdős Tibor (2006) könyvének recenziója, In.: Külgazdaság, LI. évfolyam, 2007/5-6.
  Bischof Zs. - Detkiné Viola Erzsébet (2007) Mikroökonómia feladatgyűjtemény, (Bischof Zsolt - Detkiné Viola Erzsébet), Szolnoki Főiskola
  Bischof Zs. (2006) A nemzetközi tőkepiaci szabályozás hatása a gazdasági növekedésre, In: V. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr,  ISBN: 963 06 0817 0
  Bischof Zs. (2006) Divergencia a monetáris és a fiskális politikában? – elemzés a magyar gazdaságról, In.: Szolnoki Tudományos Közlemények, Szolnok, ISN1419-256-X
  Bischof Zs. (2005) A fenntartható gazdasági növekedés feltételei a transzformációs országokban, In: Gazdasági növekedés Magyarországon, BME Műegyetem Kiadó, ISBN 963 420 849 5
  Bischof Zs. (2005) A nemzetközi tőkepiaci szabályozás a globalizáció folyamatában, In.: Perspective, IX. évf., 10. szám, Békéscsaba
  Bischof Zs. (1996) Példatár a Mikroökonómia távoktatással című főiskolai jegyzethez, Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola Szolnok
  Bischof Zs. (1996) A foglalkoztatottság szerkezeti változásának jellemzői vállalati példákon keresztül, Doktori disszertáció
   
  Detkiné Viola Erzsébet
  Detkiné V. E. (2010): Közgazdaságtan I. tutori kalauz, Szolnoki Főiskola, ILIAS Távoktatási Információs Rendszer, Szolnok
  Detkiné V. E.  (2010): Közgazdaságtan I. tantárgyi kalauz, Szolnoki Főiskola, ILIAS Távoktatási Információs Rendszer, Szolnok
  Detkiné V. E. - Fazekas T.  (2010): Mikroökonómia példatár- és feladatgyűjtemény, Elektronikus jegyzet, Szolnoki Főiskola, Szolnok
  Bischof Zs. – Detkiné V. E. (2007): Mikroökonómiai feladatgyűjtemény. Elektronikus jegyzet, Szolnoki Főiskola, Szolnok
  Detkiné V. E.  (2005): Mikroökonómia tutori kalauz, Szolnoki Főiskola, ILIAS Távoktatási Információs Rendszer
  Detkiné V. E. (2005).: Mikroökonómia tantárgyi kalauz, Szolnoki Főiskola, ILIAS Távoktatási Információs Rendszer
  Czagány L. – Detkiné V. E. (1998): Mikroökonómiai feladatgyűjtemény 2. köt., JATE-KGF, Szeged- Szolnok, pp.98.[Távoktatás 21/1998]
  Czagány L. – Detkiné V. E. (1998): Mikroökonómiai feladatgyűjtemény 1. kötet, JATE-KGF, Szeged- Szolnok, pp. 123.[Távoktatás 13/1998]
  Detkiné V. E. (1993): Közgazdaságtan jegyzet katonai főiskolák számára M.H. In.:VIII. fejezet, Tanintézeti Főnökség Kiadványa, Budapest
   
  Dr. Barta Árpád
  Dr. Barta Á. (2012) Vállalati gazdaságtan- vázlatok, szemelvények és feladatok a szakosító képzésben résztvevő hallgatóknak 2012.
  Dr. Barta Á.(2011) Egy velencei kalmár pénzügyei, Előadás a Magyar- és Világtudomány napja XV. Szolnok megyei rendezvénynyitó plenáris ülésén. Szolnok, 2011.11.10.
  Dr. Barta Á. (2010) Vállalati létforma: szüntelen alkalmazkodás, Economica, Szolnok, 2010.4. szám 73-77. oldal
  Dr. Barta Á. (2010) A vállalati finanszírozás stratégiája, Economica, Szolnok, 2010. 2. szám29-33. oldal.
  Dr. Barta Á.(2010) Távoktatási útmutató és tutori kalauz: Pénzügyek 2010.
  Dr. Barta Á.(2010) Távoktatási útmutató és tutori kalauz: Személyes pénzügyi tervezés 2010.
  Dr. Barta Á.(2010) Távoktatási útmutató és tutori kalauz: EU pénzügyek 2010.
  Dr. Barta Á.(2010) Távoktatási útmutató és tutori kalauz: - Hitelügyletek 2010.
  Dr. Barta Á.(2009) Távoktatási útmutató és tutori kalauz: Értékpapír ügyletek 2009.
  Dr. Barta Á.(2008) A sumér csereforma, Perspektíve – Kitekintés, Békéscsaba, 2008. 11-16.oldal.
  Dr. Barta Á.(2008) Történetek a pénzről - József és kora, Perspektíve – Kitekintés, különszám, Békéscsaba,2008. 11-16.olddal.
  Dr. Barta Á.(2007) Az Euro rendszer és Magyarország monetáris politikájának néhány kérdése, Perspektíve – Kitekintés Békéscsaba, 2007. 32-35. oldal.
   Dr. Barta Á.(2006) Távoktatási útmutató és tutori kalauz: - Nemzetközi pénzügyek 2006.
  Dr. Barta Á.(2006) A „kis” és a”nagy „nyitott gazdaság néhány közgazdasági jellemzője, Perspektíve – Kitekintés Békéscsaba,2006. 54-60.oldal.
   
  Dr. Csendes István
  Csendes István- Racs Marianna: Fiatalok vállalkozásainak indítása. Elhangzott a „Tudatos jelen, fenntartható jövő” c. konferencián, HFF, Budapest, 2008. nov. 26.-án
  Dr. Csendes István – Dúl Imre: E-business - Tantárgyi kalauz, Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2008.
  Dr. Csendes István – Dúl Imre: Tutori kalauz, az E-business Tantárgyi kalauz tananyagához készült oktatói kalauz; Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2008.
  Buzás Gyula - Csendes István - Túróczi Imre: Feladatgyűjtemény Chikán Attila „Bevezetés a vállalatgazdaságtanba” című tankönyvéhez Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2007.
  Technológiai-vállalkozás oktatás - Egy nemzetközi kezdeményezés magyar vonatkozási címmel konferencia előadás. Elhangzott az „Egy nap a jövőnkért” konferencián, HFF, Budapest, 2007. nov. 28.-án
  Hazai vállalkozások elektronikus szolgáltatásainak üzleti lehetőségei az új mobil telefon technológiák megjelenésének tükrében, 2006 nov. 29.-i „Fenntartható jövő” c., HFF-án tartott konferencia kiadványa, HFGTSZF Tudományos Közlemények 2. sz. Budapest 2007.
  Vállalati gazdaságtan - Tutori kalauz, a Vállalati gazdaságtan Tantárgyi kalauz tananyagához készült oktatói kalauz; Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2006.
  Vállalati gazdaságtan - Tantárgyi kalauz, Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2006.
  Az innováció elméletei. A Magyar- és a Világ Tudomány Napja alkalmából „Innováció” címmel 2005. november 10.-én Szolnokon megrendezett konferencia kiadványa, SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Szolnok 2005. (CD változat, ISSN 1419-256-X)
  Starting Up and Operating Dotcom Firms - The Case of Hungarian Portal Service Providers. International Scientific Methodological Conference „Regional Problems: Economy, Management and Technology” West Lithuanian Business College, Klaipéda 2005. Journal of VADYBA 2005, Nr.1 (6) pp. 56-59.
  Strategic and Motivation Analysis of Internet Start Ups - The Case of Hungarian Portal Service Providers. PhD hallgatók V. Nemzetközi Konferenciájának, Economics II. szekciójának angol nyelvű kiadványa, 61-67. old. Miskolc-Egyetemváros 2005. augusztus 14-20.
  Magyar és spanyol állami szervek honlap-szolgáltatásainak összehasonlító elemzése. Társadalomkutatás 2004. 22/4. szám 469-482. old.
  Magyar internetes portálszolgáltató vállalkozások indítása és működtetése. Vezetéstudomány XXXV. Évf. 2004/5. szám 44-50. old.
  Magyar internetes portálszolgáltató vállalkozások stratégiai képességei - Elméleti megfontolások és empirikus eredmények tudás- és technológia-intenzív üzleti környezetben. Marketing és Menedzsment XXXVIII. Évf. 2004/2. szám 32-39. old.
  Új Internetes vállalkozások piacra-lépésének vizsgálata – az innováció értelmezése az Internetes tartalomszolgáltató vállalkozások megjelenésének esetében. II. Országos Közgazdaságtudományi Doktorandusz Konferencia kiadványa 68-75. old. Budapest- Lillafüred 2003.
  A tudás felhasználása vállalati környezetben – elméleti és gyakorlati kérdések a vállalati tudás felmérésével kapcsolatban, Informatika a Felsőoktatásban ’99 Konferencia kiadvány I. kötet 141-146. old. Debrecen 1999. augusztus 27-29. 
  „A tender” in Vállalati esettanulmányok (1. kötet) Szegedi Zoltán -Paul Marer - Phillipina Waiszvisz (szerk.), 31-40. old. Aula Kiadó 1999. ISBN 963921504x
  Tiszamenti Vegyiművek (esettanulmány). In: A környezeti szempontok érvényesülése a privatizációban és felszámolási eljárásokban. GKI Gazdaságkutató Rt. Budapest 1994. december
  Mátravidéki Fémművek (esettanulmány). In: A környezeti szempontok érvényesülése a privatizációban és felszámolási eljárásokban. GKI Gazdaságkutató Rt. Budapest 1994. december
   
  Dr. Csizmásné Tóth Judit
  Csizmásné Tóth Judit (2010): Stratégia és integráció kapcsolata az agrárvállalkozások körében Economica - A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei 2010/3. pp. 51-59. 
  Csizmás Artúr István – Csizmásné Tóth Judit (2009): Az üzleti tervezés gyakorlata a különböző méretű vállalkozásoknál, Economica – A Szolnoki Főiskola tudományos közleményei 2009/2. pp. 19-30.
  Dr. Csizmásné Tóth Judit (2009): Üzleti tervezés– Tantárgyi kalauz, Szolnoki Főiskola, Szolnok. (Távoktatási kalauz, tutori kalauz)
  Dr. Csizmás Artúr István – Dr. Csizmásné Tóth Judit (2008): Üzleti tervezés – hogyan érdemes elkezdeni? In: Globális Lendkerekek. Gazdasági-pénzügyi tanulmányok Báger Gusztáv 70. születésnapjára, Állami Számvevőszék-Tiszatáj Alapítvány, Budapest – Szeged, pp. 159-170 ISBN: 978-963-849-672-0
   
  Dr. Füle István
  Dr Füle I. (2010) Turizmus a változó világban, MGU, Moszkva, ISBN 978-5-904855-04-8
  Dr Füle I.(2009) Falusi Turizmus Norvégiában és Izlandon, Szegedi tudományegyetem, Szeged
  Dr Füle I.(2009) Nemzetközi Pénzügyek és finanszírozás Tantárgyi és Tutori kalauz, Szolnoki Főiskola, Szolnok
  Dr Füle I. (2008) Külgazdaságpolitika Tantárgyi és Tutori kalauz. Szolnoki Főiskola
  Dr Füle I. (2008) Gazdaságpolitika Tantárgyi és Tutori kalauz. Szolnoki Főiskola
  Dr Füle I. (2008) Nemzetközi pénzügyek Tantárgyi és Tutori kalauz. Szolnoki Főiskola
  Dr Füle I. (2000) Kelet-Közép-Európa és a globalizáció, Tudományos közlemények, ÁVF
  Dr Füle I. (1989) Kelet-Nyugati gazdasági együttműködés modern formái. Kandidátusi értekezés. Moszkva
  Dr Füle I. (1984) Gazdasági szervezetek működésének és felépítésének fejlesztése. Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság
  Dr Füle I.(1982) Társadalomtudományi Ismeretek. Katonai Főiskolai Jegyzet, KGYRMF, Szolnok
  Dr Füle I.(1979) Elmaradottság, fejlesztés, kiegyenlítődés. Egyetemi doktori disszertáció. MKKE, Bp.
  Dr Füle I.(1979) Politikai Gazdaságtan. Főiskolai jegyzet. KGYRMF, Szolnok
   
  Dr. Lakatos Vilmos
  Lakatos Vilmos A KKV-k kontrolling sajátosságai Kelet-MagyarországonIn: Micheller Magdolna (szerk.)Körös TanulmányokBékéscsaba: Szent István Egyetem Gazdasági Kar, 2011. pp. 17-22. ISBN:1589-908x
  Árpási Zoltán, Borzán Anita, Lakatos Vilmos, Szabóné Bohus Márta, Tóth János A vállalkozói ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságának a vizsgálata a Békés megyei fenntartású iskolákban PERSPECTIVE 2011:(17) pp. 14-21.
  Lakatos Vilmos Segédlet Minőségbiztosítás II - Minőségbiztosítás az oktatásban tantárgy oktatásához: Segédlet SZIE Gazdasági kar Andragógia szakos hallgatói számára Segédlet MS PowerPoint formátumban, diaszám 159 (2010)
  Lakatos Vilmos – Zéman Zoltán Segédlet a Vezetői-üzleti gazdaságtan és a Haladó Vezetői számvitel tantárgyak oktatásához: Segédlet SZIE Gazdaság és Társadalomtudományi Kar békéscsabai kihelyezett mesterképzéses hallgatói számára Segédlet MS PowerPoint formátumban, diaszám 155 (2010)
  Lakatos Vilmos Segédlet a Pénzügyi controlling tantárgy oktatásához: Segédlet SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar békéscsabai kihelyezett mesterképzéses hallgatói számára Segédlet MS PowerPoint formátumban, diaszám 229 (2010)
  Lakatos Vilmos Kutatás és fejlesztés Magyarországon és a Dél-Alföldi Régióban Magyar Tudomány Ünnepe SZIE Gazdasági Kar 2010. november 04, szekció előadás (2010)
  Árpási Zoltán, Borzán Anita, Lakatos Vilmos, Szabóné Bohus Magdolna, Tóth János A vállalkozói ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságának a vizsgálata a Békés megyei fenntartású iskolákban pp. 1-21.
Békés Megye Önkormányzat megbízásából a SZIE Gazdasági Kar által végzett kutatási tevékenység (2010)
  Lakatos Vilmos Segédlet Minőségbiztosítás I - Minőségbiztosítási alapok tantárgy oktatásához: Segédlet SZIE Gazdasági Kar Andragógia szakos hallgatói számára Segédlet MS PowerPoint formátumban, diaszám 127 (2009)
  Lakatos Vilmos Segédlet az Ágazati controlling tantárgy oktatásához: Segédlet a Szolnoki Főiskola Pénzügy és Számvitel BA szakos hallgatói számára Segédlet MS PowerPoint formátumban, diaszám 231 (2009)
  Lakatos Vilmos Segédlet a Vezetői controlling tantárgy oktatásához: Segédlet a Szolnoki Főiskola Pénzügy és Számvitel BA szakos hallgatói számára Segédlet MS PowerPoint formátumban, diaszám 162 (2009)
  Lakatos Vilmos Segédlet a Vállalkozások szervezése tantárgy oktatásához: Segédlet SZIE Gazdasági Kar Banki szakügyintéző FSZ hallgatói számára Segédlet MS PowerPoint formátumban, diaszám 219 (2009)
  Lakatos Vilmos A kontrolling oktatásának jellemzői a Tessedik Sámuel Főiskolán
In: Karlovitz János Tíbor (szerk.) Tanítás-tanulás munkaerőpiac.: A Neveléstudományi Egyesület 2009. évi Konferenciája Konferencia helye, ideje: Békéscsaba, Magyarország, 2009.01.22-2009.01.24. Békéscsaba: Neveléstudományi Egyesület, 2009. p. 54.
ISBN:978 963 06 6485 1
  Lakatos Vilmos Segédlet a Kutatásmódszertan tantárgy oktatásához: Segédlet a TSF GFK hallgatói számára. Segédlet MS PowerPoint formátumban, diaszám 151 (2008)
   
  Dr. Nagy Rózsa
  Nagy R. (2012) A megtakarítások elméleti és gyakorlati kérdései (Társszerzők: Bálint Ádám- Horváthné Kökény Annamária) Kitekintés – Perspektíve Arad- Békéscsaba- Bánszka-Bisztrica 2012. 16. évfolyam ISSN 1454-9921
  Nagy R. (2011) Napjaink pénzügyi válsága az euróövezetben Körös Tanulmányok Szakmai periodika 2011. 36-42p. ISSN 1589-908-X
   Nagy R. (2011) Az államadósság elméleti és gyakorlati kérdései Kitekintés Perspektíve 2011. 15. évfolyam 36-43 p. ISSN 1454-9921
  Nagy R. (2010)     Az államadósság elméletben és gyakorlatban (Társszerző: Fazekas T.) Economika IV. évfolyam 10. szám 2011. 62-72 ISSN 1585-621
  Nagy R. (2010) Közgazdaságtan II. Tutori kalauz Szolnoki Főiskola 2010.
  Nagy R. (2010)     Közgazdaságtan II. Tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola 2010. 
  Nagy R. (2010)  Makrookonómia példatár és feladatgyüjtemény (Társzerző Fazekas T.) Szolnoki Főiskola 2010
  Nagy R. (2009) Az adórendszerek fejlődésének tendenciái az Európai Unióban 3. rész Körös Tanulmányok 2010 ISSN 1589-908-X
  Nagy R. (2009) A világgazdasági válság és hatása a magyar gazdaságra Kitekintés Perspektive 2009 47-50 ISSN 1454-9921
  Nagy R. (2009) Az adórendszerek fejlődésének tendenciái az Európai Unióban 2. rész  Körös Tanulmányok 2009 131-145 ISSN 1589-908-X
  Nagy R. (2008) Az adórendszerek fejlődésének tendenciái az Európai Unióban 1. rész Kitekintés-Perspektíva, Arad-Békéscsaba-Banszka -Bysztrica 2008. 29-38.p. ISSN 1454-9921
  Nagy R. (2008) A mai adórendszer változásai a rendszerváltás után.  Körös Tanulmányok, Békéscsaba 2008. 52-68. p. ISSN 1589-908-X
  Nagy R. (2008) A mai magyar adórendszer jellegzetességei, problémái Economika Szolnoki Főiskola Tudományos Közleménye 2008. 2. 69-76.p. ISSN 1585-6216
  Nagy R. (2008)  Helyi adózás elméleti és gyakorlati problémái Economika (Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei 2008.1. 16-21.p. ISSN 1585-6216
  Nagy R. (2007)  A Nemzeti fejlesztési tervek szerepe a magyar gazdaságban Körös Tanulmányok, TSF GFK, 2007. 6-22.pl.
  Nagy R. (2005)  Makroökonómia tutori kalauz Szolnoki Főiskola 2005
  Nagy R. (2005)  Makroökonómia tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola 2005
  Nagy R. (2004)  Bérkülönbségek okai és következményei a munkaerőpiacon Körös Tanulmányok, TSF GFK, 2004. 63-67. p.
  Nagy R. (2003)  Makroökonómiai feladatok (Társszerző Gödör ZS.) TSF GFK, Békéscsaba, 2003. 102. p.
  Nagy R. (2001)  A gazdasági növekedés regionális kérdései Kitekintés: Arad-Békéscsaba, 2001. 23-33. p.
  Nagy R. (2000)  A munkanélküliség és kezelésének néhány problémája a Dél-Alföldön Kitekintés: Arad-Békéscsaba, 2000. 49-59. o.
  Nagy R. (2000) Az önkormányzatok helye, szerepe a gazdaságban, pénzgazdálkodásának néhány jellemző vonása – különös tekintettel Szolnok pénzgazdálkodására. Körös Tanulmányok TSF KFK Békéscsaba-Szarvas, 2000. 29-41. o.
  Nagy R. (2000) Vállalatgazdaságtan (Társszerzők: Borsiné Rácz Edit – Borzán Anita – Gödör Zsuzsanna – Kelemenné Bereczki Éva – Törökné Halász Zsuzsanna) Békéscsaba 2000. 4-5. fejezet 39-62. o.
  Nagy R. (1998)  Makroökonómia feladatok (átdolgozott kiadás) Társszerző: Bock Gyula – Czagány L.)  1999.  ISBN 963 03 5529 9
  Nagy R. (1998)  Makroökonómia feladatok (Társszerző: Bock Gyula – Czagány L.)
TRI-MESTER Bt. Tatabánya 1998. december 8.  ISBN 963 03 5529 9
  Nagy R. (1997)  Zsugorodik a torta, több az éhes száj. Tények, gondolatok Szolnok költségvetéséről JÁSZKUNSÁG XLIII. évfolyam (1997) 2. sz. 67-72 p. 
  Nagy R. (1997)  Makroökonómiai feladatgyűjtemény II. kötet 1997. (Társszerző: Czagány L.) József Attila Tudományegyetem Szeged – Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola Szolnok
  Nagy R. (1996)  Makroökonómiai feladatgyűjtemény I. kötet 1997.(Társszerző: Czagány L.) József Attila Tudományegyetem Szeged – Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola Szolnok, 133 p.
  Nagy R. (1996)  Nemzetközi gazdasági kapcsolatok, 69 p. Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola 1996.
  Nagy R. (1996)  Példatár a Makroökonómia távoktatással című jegyzethez Szolnok, 1996. Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, 83 p.
  Nagy R. (1993)  Korszerű Kereskedelemért Alapítvány Évkönyv Szolnok (1993) – Szerkesztés
  Nagy R. (1993) Pénzügyek – Finanszírozási gondok Néhány gondolat a két világháború közötti mezőgazdaság ár- és pénzügyi problémáiról – különös tekintettel – Jász-Nagykun-Szolnok megyére Évkönyv Szolnok (1993) 118-125 p
  Nagy R. (1990)  Jász-Nagykun-Szolnok megye társadalmi-gazdasági helyzetének megítélése (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanács megbízása alapján készült résztanulmány Szolnok, 1990. május)
  Nagy R. (1990) The application labour force attraction zones in regional planning in Szolnok coantry Acta Geographica Tempus XXVIII-XIII. Szeged (1990) 145-152 p
  Nagy R. (1990)  Kereskedelem és piacgazdaság Szakmai fórum Szolnok (1990)
  Nagy R. (1989)  A második gazdaság a megyében. Új vállalkozások – gazdasági többletteljesítmény Torkolat (1989) 1. sz. 15 p.
  Nagy R. (1989)  Vonzáskörzet szemléletek egyes hazai és nemzetközi szakirodalmak tükrében A KVF Szolnok Tagozatának Évkönyve (1989) 190-211 p.
  Nagy R. (1989)  Hogyan változik a struktúra? JÁSZKUNSÁG XXXIV. évfolyam (1989) 3. sz. 27-34 p.
  Nagy R. (1988) A munkaerő-vonzáskörzetének alkalmazhatósága a területi irányításban Szolnok megye példáján Kandidátusi értekezés: Kézirat, MTA, Budapest 1988.
  Nagy R. (1988) A munkaerőmozgás lehetséges feltételei JÁSZKUNSÁG XXXIV. évfolyam (1988) 3. sz. 27-34 p.
  Nagy R. (1988) Szolnok város vonzásviszonyai 1949-1980. Alföldi Tanulmányok XII. kötet (1988) 3. sz. 27-34 p.
  Nagy R. (1987) A vonzáskörzetek elméletének néhány közgazdasági vonatkozása Területi Statisztika XXXVII. évfolyam (1987) 1-2-3. sz. 46-54 p.
  Nagy R. (1987) Növekedés-egyensúly-területi tervezés JÁSZKUNSÁG XXXIII. évfolyam (1987) 1. sz. 15-19 p.
  Nagy R. (1986) Vonzásviszonyok Szolnok megyében, különös tekintettel a megyeközponti munkaerő-vonzáskörzetére JÁSZKUNSÁG XXXII. évfolyam (1986) 2. sz.
  Nagy R. (1986) A tervezés felelőssége. Gondolatok Szolnok megye VII. ötéves területi- és tanácsi gazdaságfejlesztési koncepciójához. JÁSZKUNSÁG XXXII. évfolyam (1986) 1. sz. 5-9 p.
  Nagy R. (1985) Szolnok megye társadalmi-gazdasági szerkezetének főbb változásai a felszabadulástól napjainkig JÁSZKUNSÁG XXXI. évfolyam (1985) 1. sz. 26-33 p.
  Nagy R. (1984) Szolnok megye társadalom-szerkezetének vizsgálata a Horthy-korszakban a 40-es évek elejéig JÁSZKUNSÁG XXX. évfolyam (1984) 2. sz. 30-35 p.
  Nagy R. (1983) A kereskedelem munkaerő-gazdálkodásának néhány jellemző vonása Szolnok megyébe JÁSZKUNSÁG XXIX. évfolyam (1983) 2. sz. 29-39 p.
  Nagy R. (1981)  A kereskedelem munkaerőgazdálkodása – különös tekintettel Szolnok megyére Egyetemi doktori disszertáció: Kézirat (MKKE) Budapest, 1981.
   
  Dr. Túróczi Imre
  Dr. Túróczi I. (2012) Kontrolling és vezetői számviteli módszerek gyakorlati alkalmazhatósága a mezőgazdaságban. LIV. Georgikon Napok, Keszthely.
  Dr. Túróczi I. (2012) Érzékenységi vizsgálatok szerepe az agrárberuházások előkészítésében. Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében Konferencia. SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Csíkszereda.
  Dr. Túróczi I. (2012) A vezetői számvitel által biztosított lehetőségek az életképességi vizsgálatok területén. XIII. Nemzetközi Tudományos Napok, Károly Róbert Főiskola. Gyöngyös.
  Aubert Antal-Braunné Fülöp Katalin-Formádi Katalin-Jancsik András-Jónás-Berki Mónika-Kóródi Márta-László Éva-Mayer Péter-Mellár Tamás-Pénzes Ibolya-Raffay Zoltán-Rátz Tamara-Szabó Géza-Túróczi Imre-Veres Lajos (2012) Turisztikai kutatások módszertana.(Szerk: Kóródi Márta) PTE, Pécs, ISBN: 978-963-642-431-2
  Dr. Túróczi I. (2011) The Effects of Simulation Games on Skills Development. In Economica 2011/12. (Előadás: MAFIOK Konferencia 2011.)
  Dr. Túróczi I. (2011) Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez. Elektronikus jegyzet. Szolnoki Főiskola, Szolnok. ISBN 978-963-89339-3-5
  Dr. Túróczi I. (2011) A mezőgazdasági kistermelők és mezőgazdasági vállalkozások adózási és járulékfizetési szabályai, összehasonlító elemzés. A Magyar Tudomány Ünnepe, Intézeti Tudományos Diákköri Konferencia, VII. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Nap
  Túróczi I. (2011) A pénzügyi műveletek számviteli elszámolása és hatásuk a vállalkozások eredményére. Magyar Tudomány Ünnepe, Megyei Tudománynap
  Dr. Túróczi I. (2011) A vezetői számvitel, kontrolling és ellenőrzés összefüggései az agrárgazdaságban. LIII. Georgikon Napok Tudományos Konferencia.
  Túróczi I. (2011) Специфика институциональных услуг в некоторых областях бухгалтерского учета, финансов, туризма, маркетинга и образования в Венгрии.
  Dr. Túróczi I. (2010) Válságkezelés lehetőségei vezetői számvitel rendszerében. Lehetőségek az agrárgazdaságban. „Tudomány határok nélkül” Válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban konferencia, Szolnoki Főiskola
  Dr. Túróczi I. (2010) Húsz év – Európa konform változásokkal. Az adó- és a számviteli rendszer kapcsolatai Magyarországon. In Economica, 2010/2. szám. Szolnok.
  Dr. Túróczi I. (2010)Babelian confusion or regulated system? Taxation and accounting systems and their related areas in Hungary. In Economica. Szolnok.
  Dr. Kovács M. –Nyári Cs. - Dr. Túróczi I. (2007) Vállalati pénzügyek példatár (Szerk: Dr. Túróczi I.), Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar, Békéscsaba
  Dr. Túróczi I. (2005.) Távoktatási kalauz pénzügyek tantárgy tanulásához. Szolnoki Főiskola
  Túróczi I. (2003) A simple calculation method for defining credit limits of enterprises. Vállalkozások hitelfelvételi korlátja, meghatározásának egyszerű számítási módszere. Journal Central European Agriculture.
  Túróczi I. (2003) A tervezés helyzete és fejlesztésének lehetőségei a mezőgazdasági vállalatokban. In: Gazdálkodás 5. sz. pp. 50-57. o.
  Túróczi I. (2002) Aufnahme der Planungspraxis der Österreichischen Agrarkammer im Bereich der ungarischen Bauern. Burgerland Landwirtschaftskammer
  Túróczi I. (2002) A mezőgazdasági kisvállalkozások tervezési, elemzési rendszere. In: Georgikon Napok Tudományos Konferencia kiadvány. Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar.
  Túróczi I. (1999) Corporate finances. A collection of calculation exercises. College of Commerce and Economic
  Túróczi I. (1997) Adózási ismeretek példatár. Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola. Szolnok.
  Túróczi I. (1994) Vállalati pénzügyek példatár. Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola. Szolnok.
  Túróczi I. (1993)Vállalkozó vigyázz! In: Korszerű Kereskedelemért Alapítvány Évkönyve. Szolnok
   
  Fazekas Tamás
  Fazekas T. (2011): A dinamikus optimalizálás módszerének alkalmazása a makroökonómiai modellezésben. A Magyar- és a Világ Tudomány Napja, Konferencia, Szolnok (CD kiadvány)
  Nagy R. – Fazekas T. (2011): Államadósság elméletben és gyakorlatban. Economica, Szolnok, IV. új évfolyam 10. szám, ISSN 1585-6216
  Detkiné V. E. – Fazekas T. (2010): Mikroökonómia példatár- és feladatgyűjtemény. Elektronikus jegyzet, Szolnoki Főiskola, Szolnok
  Fazekas T. (2010): Egy száraz tudomány szellemes tankönyve. – Könyvismertetés (Jack Hirshleifer – Amihai Glaezer – David Hirshleifer: Mikroökonómia, Árelmélet és alkalmazásai – döntések, piacok és információ)Economica, Szolnok, 1. szám, ISSN 1585-6216
  Nagy R. – Fazekas T. (2010): Makroökonómia példatár- és feladatgyűjtemény. Elektronikus jegyzet, Szolnoki Főiskola, Szolnok
  Fazekas T. (2009): Bevezetés a kockázatkezelés elméleti alapjaiba. Elektronikus jegyzet, Szolnoki Főiskola, Szolnok
  Fazekas T. (2009): Tantárgyi kalauz a Kockázatkezelés távoktatási tananyaghoz. Szolnoki Főiskola, ILIAS Távoktatási Információs Rendszer
  Fazekas T. (2009): Tutori kalauz a Kockázatkezelés távoktatási tananyaghoz. Szolnoki Főiskola, ILIAS Távoktatási Információs Rendszer
  Fazekas T. (2008): A munkaerő kihasználtság Európában és Amerikában. Economica, Szolnok, 2. szám, ISSN 1585-6216
  Fazekas T. (2008): Az ,,új” Makroökonómia – avagy a reál üzleti ciklusok (RBC) modelljének két alkalmazása: technológiai- és fiskális sokk numerikus vizsgálta. A Magyar- és a Világ Tudomány Napja, Konferencia, Szolnok (CD kiadvány)
  Fazekas T. (2008): Új makroökonómia. – Könyvismertetés (Stephen D. Williamson: Macroeconomics) Economica, Szolnok, 4. szám, ISSN 1585-6216
  Fazekas T. (2007): A fiskális- és a monetáris politikai szabályok értékelése a hagyományos- és az újkeynesi modellben. A Magyar- és a Világ Tudomány Napja, Konferencia, Szolnok (CD kiadvány)
  Fazekas T. (2006): A reál üzleti ciklusok (RBC)  modelljének egy alkalmazása: preferencia- és adósokk hatásának numerikus vizsgálata. A Magyar- és a Világ Tudomány Napja, Konferencia, Szolnok (CD kiadvány)
   
   
  Fazekas T. (2003): Hogyan tovább…?- avagy útban a fenntartható világ felé. A Magyar- és a Világ Tudomány Napja, Konferencia, Szolnok (CD kiadvány)
   
  Horváthné Kökény Annamária
  Horváthné Kökény A. (2012): Jelen és/vagy jövő, azaz a megtakarítások dilemmája, In.: Hitelintézeti Szemle: 2012/Különszám, pp. 101-110. ISSN 1588-6883
  Horváthné Kökény A. - Bálint Á. – Kulcsár P. – Oravecz G. (2012): A háztartások pénzügyi döntései: Gondoskodjunk a jövőnkről, Magyar és Világtudomány Napja XVI. Konferencia:Szolnoki Tudományos Közlemények IX., Szolnok: MTESZ, CD kiadvány 16.
http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2012/cikkek/2012-03-Horvathne_Kokeny_Annamari_es_a_tobbiek.pdf
  Bálint Á. – Horváthné Kökény A. – Nagy R. (2012): A megtakarítások elméleti és gyakorlati kérdései, In: Kitekintés – Perspective, Magyar-román-szlovák periodika, Tudományos és kulturális Folyóirat, Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba, pp. 154-159. ISSN 1454-9921
  Horváthné Kökény A. (2011): Merre tart az ingatlanpiac? In: Körös Tanulmányok, Szakmai periodika, Szent István Egyetem, Gazdasági kar, Békéscsaba, pp. 48-53. ISSN 1589-908X
  Horváthné Kökény A. – Mátó N. (2011): Állami részvétel az otthonteremtésben, In: Economica, A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei, IV. új évfolyam, 11. szám, pp. 44-56. ISSN 1585-6216
  Horváthné Kökény A. (2011): Egészségpénztári számla hatékonyan, In: Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, Kecskeméti Főiskola, I. kötet, pp. 280-284. ISBN 978-963-7294-98-3
  Horváthné Kökény A. (2011): The effects of the state regulation for the real estate market, Állami szabályozás az ingatlanpiacon, In: Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, Kecskeméti Főiskola, I. kötet: pp. 285- 289. (angol) ISBN 978-963-7294-98-3
  Horváthné Kökény A. (2011): Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések utáni személyi jövedelemadó kedvezmény változásai és ezek hatása a lakosság hosszú megtakarításainak ösztönzésére, In: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gazdaság- és Humántudományok Kar, Üzleti Tudományok Tanszék, Gazdasági és Üzleti kihívások a Kárpát-medencében, Nemzetközi Konferencia, Csíkszereda, Konferencia kiadvány: pp. 266-276. ISBN 978-606-8052-52-6
  Horváthné Kökény A.  - Széles Zs. (2010): The changes of the insurance tax allowance int he act CXVII of 1995 on personal income tax and its effects on motivating the long term saves of population, A személyi jövedelemadó törvény biztosítási adókedvezményének változásai és ezek hatása a lakosság hosszú távú megtakarításának ösztönzésére, "6th International Conference for Young Researchers", Nemzetközi Konferencia, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2010. október 4-6. pp. 122-128. (angol) ISBN 978-963-269-193-0
  Horváthné Kökény A. (2010): A személyi jövedelemadó törvény lakáscélú adókedvezményének változásai és ezek hatása a lakosság hosszú távú pénzügyi döntéseire, Magyar és Világtudomány Napja XIV. Konferencia:Szolnoki Tudományos Közlemények VII., Szolnok: MTESZ, CD kiadvány 14., 
http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2010/cikkek/Horvathne_Kokeny_Annamaria.pdf
  Horváthné Kökény A. (2010): Változtatások a szabályozásban a hitellel rendelkezők válságos helyzetének enyhítésére, In: A Szolnoki Főiskola  Konferenciája „TUDOMÁNY HATÁROK NÉLKÜL”, azaz a „VÁLSÁGJELENSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSEI A GAZDASÁGBAN ÉS A TÁRSADALOMBAN” a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 2010., Rezümékötet: 15 p., és CD kiadvány
  Horváthné Kökény A. (2009): Lakástakarékpénztári megtakarítások előnyei, In: Economica, A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei, 2009/2, pp. 73-80.  ISSN 1585-6216
  Horváthné Kökény A. (2009): A lakástakarékpénztári törvény és változásának hatásai, Magyar és Világtudomány Napja XIII. Konferencia,Szolnoki Tudományos Közlemények VI., Szolnok: MTESZ, CD kiadvány 13.,
http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2009/cikkek/Horvathne_Kokeny_Annamaria.pdf
   
  Méhesné Berek Szilvia
  Méhesné Berek Sz. (2011): What to use controlling for?, Kecskeméti Főiskola, Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, Kecskemét, pp. 92-95. ISBN:978-615-5192-01-2 III. kötet
  Méhesné Berek Sz. (2011): A logisztika kontrolling jelentősége Kecskeméti Főiskola, Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, Kecskemét, pp. 96-100. ISBN:978-615-5192-01-2 III. kötet
  Méhesné Berek Sz. (2011): The contact of logistics and controlling, Global Management Conference, Gödöllő, pp. 24-28. ISBN 978-963-269-233-3,  
  Méhesné Berek Sz. (2011): Kontrolling a vállalatokban, XVII. ITF Konferencia, Keszthely, ISBN 978-963-9639-42-3
  Méhesné Berek Sz. (2010): A logisztikai személyzettel szembeni elvárások, XVI. ITF Konferencia, Keszthely, ISBN: 978-963-9639-36-2
  Méhesné Berek Sz. (2010): Logisztika a vállalatokban, „Hitel, Világ, Stádium” Nemzetközi Tudományos Konferencia, Sopron ISBN: 978-963-9883-73-4
  Méhesné Berek Sz. (2009): Személyzet a logisztikában, Gazdaság és Társadalom Nemzetközi Tudományos Konferencia, Sopron ISBN: 978-963-9871-30-4
  Pakurár M. - Méhesné Berek Sz. (2009): A logisztikai funkció szerepe a vállalati szervezetben, In: Logisztikai évkönyv 2010 (Szerk.: Han-Nyakas M.), Magyar Logisztikai Egyesület, Bp,, ISSN 1218 3849, ISBN 978-963-9505-39-1
  Berek Sz. (2009): A logisztikai funkció szerepe a vállalati szervezetben, Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, Kecskemét, pp. 855-859. ISBN: 978-963-7294-75-4 II. kötet
  Berek Sz. (2009): A logisztikai funkció szerepe a vállalati szervezetben, Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, Kecskemét, pp. 855-859. ISBN: 978-963-7294-75-4 II. kötet
   
  Semeginé dr. Tariszka Éva
  Eva Tariszka dr. Semeginé (2012): Organizational internal communication as a means of improving efficiency European Scientific Journal July edition vol. 8. No.15. 86-96.pp. ISSN1857- 7431
  Semeginé dr. Tariszka Éva (2009): Szervezeti belső kommunikáció Economica A Szolnoki Főiskola tudományos közleményei 2009. 2 szám 103-113 pp ISSN 1585-6216
  Semeginé dr. Tariszka Éva (2010): Szervezeti információk áramlása a hálózatban Economica A Szolnoki Főiskola tudományos közleményei 2010. 2 szám 53-61 pp  ISSN 1585-6216
  Semeginé dr. Tariszka Éva (2011): Szervezeti kommunikáció elméleti áttekintése Economica A Szolnoki Főiskola tudományos közleményei IV. évf. 11.szám  2011. 122-129 pp ISSN 1585-6216
   
  Seres Sándorné
  Seres Sándorné (2009) Tutori kalauz a Szakspecifikus számvitelhez
  Seres Sándorné (2009) Tantárgyi kalauz a Szakspecifikus számvitelhez
  Seres Sándorné (2008) Tutori kalauz a Pénzügyi számvitelhez
  Seres Sándorné (2008) Tantárgyi kalauz a Pénzügyi számvitelhez
  Seres Sándorné (2007) Tutori kalauz a Számvitel (Ba.) tárgyhoz
  Seres Sándorné (2007) Tantárgyi kalauz a Számvitel (Ba.) tárgyhoz
  Lakatosné – Pusztainé – Seres Sándorné (2002) Számvitel II. feladatgyűjtemény 1-2., főiskolai jegyzet
  Lakatosné – Pusztainé – Seres Sándorné (2002) Számvitel II. 1-2. főiskolai jegyzet
  Lakatosné – Pusztainé – Seres Sándorné (2001) Példatár számvitel I., főiskolai jegyzet
  Laktosné – Pusztainé – Seres Sándorné (2001) Számvitel I., főiskolai jegyzet
  Baginé – Laktosné –Seres Sándorné (1996) A kereskedelem áruforgalmának adatfeldolgozásának információs rendszere, főiskolai jegyzet 
  Cseh Erzsébet (1989) Gondolatok a statisztika oktatásának módszertani lehetőségeiről, Pedagógiai Szemle
   
  Szentesi Ibolya
  Szentesi Ibolya-Horváth Marianna: A gyakorlati oktatás alkalmazása – Kutatási tanulmány a Kereskedelmi és Marketing szakos hallgatók kabinet programjáról. XII. Magyar Tudomány Ünnepe – BGF (2008. november 06.)
  Szentesi Ibolya: Az agresszív finanszírozás kockázatai 
Economica, A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei 2009/2. szám
  Horváth Marianna-Szentesi Ibolya: A tanári szerep jellegzetességei a felsőoktatásban. Magyar Tudomány Ünnepe – BGF (2009. november 05.)
  Szentesi Ibolya: A vállalkozások finanszírozási lehetőségei és hatásuk a vagyonösszetételre. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, Kecskeméti Főiskola, Kecskemét (2011. Augusztus 25-26.)
  Szentesi Ibolya: Pénzügyi döntések egy vállalkozás életciklusában, Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében, Konferencia, Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem, Csíkszereda (2012. április 20-22.)
  Szentesi Ibolya- Dr. Hollósy Zsolt: A versenyképesség értelmezésének aktualitásai. LIII. Georgikon Napok, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely. (2012. október 11-12.)
   
  Szívós László
  Szívós L. (2011): Teljesítménymérés a gazdasági hozzáadott érték (EVA) segítségével.
SZÁMVITELI TANÁCSADÓ III:(6) pp. 18-21.
  Szívós L., Peidl Balázs (2010): Gondolatok a lean controlling bevezetéséről. A CONTROLLER VI:(7-8) pp. 4-8.
  Szívós L. (2010):Decentralizáció és divizionális teljesítménymérés.  VEZETŐI SZÁMVITEL MÓDSZERTANI FÜZETEK I:(2) pp. 41-50.
  Szívós L.Controlling lean szemléletben. A CONTROLLER VI:(4) pp. 7-12. (2010)
  Szívós L. (2010):Az egyedi és sorozatkalkuláció. VEZETŐI SZÁMVITEL MÓDSZERTANI FÜZETEK I:(1)pp. 41-51.
  Szívós L. (2009): Értékáram-kalkuláció (value stream costing). VEZETŐI SZÁMVITEL MÓDSZERTANI FÜZETEK2009: pp. 30-40. 
  Mészáros Ádám, Szívós L. (2008): Mágusok határok nélkül: Jeffrey K. Liker: A Toyota módszer. 14 vállalatirányítási alapelv (HVG Kiadó, 2008) című könyvéről. Köz-Gazdaság VI. Évfolyam 1. szám

Partnereink