Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Közgazdaság, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék - Kutatások

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Tanszéki kutatási tématerületek/projektek:

 • Hazai vállalkozások E-business megoldásai 2008
 • Helyi adórendszerek összehasonlító elemzése, 2008-2010
 • Mezőgazdasági vállalkozások működése, 2008-2010
 • A magyar IKT szektor fejlettsége- longitudinális kutatás tervezése, 2008-2010
 • Vidékfejlesztés, 2008-2010
 • Önkormányzati gazdálkodás, 2008-2010
 • Fenntartható növekedés problémája Magyarországon, 2008-2010
 • Az EU és Magyarország monetáris politikája, 2008-2010
 • Hatékonyság a fiskális és monetáris politikában, 2008-2010
 • Dinamikus optimalizálási módszerek alkalmazása a makroökonómiában, 2008-2010
 • Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések utáni személyi jövedelemadó kedvezmény változásai és ezek hatása a lakosság a hosszú távú megtakarításainak ösztönzésére 2011.
 • Munkaerőpiac elemzése 2011-2012.
 • A külföldi tőke szerepe a magyar gazdaság versenyképességében, 2012
 • A magyar mezőgazdaság helyzete, 2012
 • Hátrányos helyzetű Észak-alföldi régió társadalmi és gazdasági helyzetének vizsgálata és jövőképek felvázolása, 2012-
 • .Számviteli és elemzési módszerek alkalmazása a vállalkozások döntés előkészítésében, új módszerek kidolgozása, 2012-

Tanszéki kutatóműhelyek, kutatócsoportok kutatási projektjei:

Kutatócsoport/kutatóműhely

Kutatási projekt címe

Időszak

Tudományági besorolás

Detkiné Viola Erzsébet – Dr. Barta Árpád – Dr. Nagy Rózsa – Fazekas Tamás – Horváthné Kökény Annamária

Hátrányos helyzetű Észak-alföldi régió társadalmi és gazdasági helyzetének vizsgálata és jövőképek felvázolása

2012–2014.

5.2

Dr. Túróczi Imre –

Dr. Csendes István – Dr. Sebes József – Szentesi Ibolya

Számviteli és elemzési módszerek alkalmazása a vállalkozások döntés előkészítésében, új módszerek kidolgozása

2012–2013.

5.2

Pénzgazdálkodási szakcsoport

(Szentesi Ibolya – Hojsza Gyöngyi – Mátó Netta)

A külföldi tőke szerepe a magyar gazdaság versenyképességében. (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0005)

2012.

5.2

A magyar mezőgazdaság helyzete számokban. (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0005)

2012.

5.2

Pénzgazdálkodási szakcsoport

(Horváthné Kökény Annamária – Bálint Ádám – Gönczöl Dávis – Kulcsár Petra – Oravecz Gabriella)

A megtakarítások fontossága a háztartások életében a jelenlegi gazdasági helyzetben

(TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0005)

2012

5.2.

 

Egyéni kutatási projektek

Kutató neve

Kutatási projektek címe

Időszak

Tudományági besorolás

Dr. Barta Árpád

A vállalat pénzügyi környezete

2010-2012

5.2

Dr. Sebes József

A kontrolling és coaching kapcsolatrendszerének lehetséges alkalmazási formái

2012-

5.2

EU ellenőrzési feladatainak hazai végrehajtásának helyzetének értékelése

2012-

5.2.

dr. Bischof Zsolt

Gazdasági növekedés a CEB-államokban

2006 -

5.2

Dr. Túróczi Imre

Számviteli és elemzési módszerek a vállalkozások döntés előkészítésében, új módszerek kidolgozása

2012-

5.2

Dr. Csendes István

 

Hazai vállalkozások elektronikus szolgáltatásainak üzleti lehetőségei az új mobil telefon technológiák megjelenésének tükrében

2008. év

 

5.2

Hazai vállalkozások E-business megoldásai

2008. év

5.2

Technológiai vállalkozás oktatása

2008-2009.

5.2

Vállalkozás-kutatás (forrás-kutatás)

2009-2011.

5.2

Vállalkozás-vállalkozó az angol nyelvű szakirodalom tükrében

2012. év

5.2

Horváthné Kökény Annamária

Az állami szabályozás hatása a lakosság hosszú távú megtakarításaira

2010-2014.

5.2

TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0005 „A tehetséggondozás műhelyeinek (TDK és szakkollégium) fejlesztése a Szolnoki Főiskolán”- Kutatócsoporti megbeszéléstartása, előrehaladás értékelése, kutatási tevékenység iránymutatása, tanulmányírás támogatása – Kutatócsoport vezetés feladatainak ellátása

2011-2012

5.2.2.

Dr. Lakatos Vilmos

Controlling a KKV-k gyakorlatában

2008-2013.

5.2

Dr. Nagy Rózsa

Az Észak-alföldi régió népesedési és foglalkoztatási helyzetének elemzése tükrében a fenntartható növekedési pálya feltételeinek vizsgálata.

2012-2014.

5.2

Detkiné Viola Erzsébet

Az Észak-alföldi régió népesedési és foglalkoztatási helyzetének elemzése tükrében a fenntartható növekedési pálya feltételeinek vizsgálata.

2012-2014.

5.2

Semeginé dr. Tariszka Éva

A szervezeti belső kommunikáció hatékonyságának vizsgálata

2007-2012.

5.2

Dr. Füle István

Gazdaságpolitika fejlődése Magyarországon a rendszerváltás után

2008-2013.

5.2

Méhesné Berek Szilvia

Logisztikai személyzeti management, mint a humántechnikai interface hatékonyságát növelő eszköz

2009

5.2

Logisztikai személyzeti menedzsment, mint a vállalati logisztika hatékonyságát növelő eszköz

2010

5.2

Logisztikai kontrolling, mint a vállalati logisztika hatékonyságát növelő eszköz

2011

5.2

Szentesi Ibolya

A vállalkozások környezetelemzése, versenyképességének a vizsgálata.

A Költségek, árbevételek, jövedelem keletkezése a vertikum szereplői között

2010.

5.2

A vertikális integráció szerepe a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelésében (PhD kutatás)

2010-től

4.1

Fazekas Tamás

Környezetvédelmi és az Európai Uniós projektek értékelésénél használatos közgazdasági-pénzügyi módszerek – különös tekintettel a társadalmi diszkontráta (social discount rate, SDR) meghatározására

2012-től

5.2

A fiskális- és a monetáris politika aktuális kérdései és azok gazdasági növekedésben betöltött szerepének elemezése (PhD kutatás)

2011-től folyamatosan

5.2

Dinamikus optimalizálási módszerek alkalmazása a makroökonómiában: az RBC (real business cycles model) és DSGE (dynamic stochastic general equilibrium model) modellek vizsgálata – különös tekintettel az optimális fiskális- és monetáris politikai szabályokra

2008-tól folyamatosan

5.2

dr. Csizmásné Tóth Judit

Integrációs folyamatok stratégiai megalapozása az agrárgazdaságban

2008-2015.

4.1

Dr. Vizdák Károly

Árunövénytermelő gazdaságok összehasonlító ökonómiai elemzése (KA)

2008-2011.

4.5

Comparative analysis of cash crops farms (AGRI benchmark Cash Crop Network, FAL, Braunschweig)

2008-2010.

4.5

Partnereink