Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Korszerű Kereskedelemért Alapítvány ösztöndíja

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Korszerű Kereskedelemért AlapítványKorszerű Kereskedelemért Alapítvány 25 éve működik. Fő célja a NJE Gazdálkodási Karon tanuló hallgatók és oktatók szakmai és tudományos tevékenységének, nemzetközi és hazai ismeretszerzési, tapasztalatszerzési lehetőségeinek, szakmai gyakorlatának anyagi támogatása, külföldi tanulmányutak pénzügyi feltételeinek megteremtése, nyelvtanulási lehetőségek elősegítése.

Az alapítvány anyagi támogatását pályázati úton lehet elnyerni. Néhány kiemelt cél:

  • külföldi tanulmányút,
  • külföldi részképzésben való részvétel,
  • hazai-és nemzetközi szakmai konferenciákon való részvétel
  • és egyéb, a pályázati célrendszerben megfogalmazott tevékenységek

várható költségeihez való hozzájárulás, a saját források kiegészítése alapítványi hozzájárulással.

A célrendszer és minden – az alapítvány működésével kapcsolatos - információ megtalálható a főiskola honlapján: http://alapitvany.szolfportal.hu

A kuratórium a „kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók” részére ösztöndíj elnyerésére pályázatot írt ki, melyre azok a hallgatók pályázhatnak, akik a feltételeknek megfelelnek. A pályázatokhoz szükséges pályázati űrlap letölthető az alapítvány honlapjáról, a korábban említett helyről. További felvilágosítást az alapítvány ügyvezetője, Dr. Máté Zoltán (Főépület, 1. emelet, 153 -as iroda, 56/510-300/5580. mellék).

A pályázatokat minden évben március 30-ig, illetve szeptember 30-ig kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt . A pályázatokról a döntően külső szakemberekből álló 7 tagú kuratórium dönt, a döntésről minden pályázót írásban értesítünk.

kar hallgatói szakmai gyakorlatuk idejére - meghatározott feltételek mellett -ösztöndíjat kaphatnak az alapítványtól. Erről tájékoztatást az ügyvezető ad, illetve a kar honlapján ez is megtalálható.

Adószám: * Korszerű Kereskedelemért Alapítvány: 19216502-1-16
Bankszámlaszám: * Korszerű Kereskedelemért Alapítvány: 10404508-45010235-00000000

Ösztöndíjak, juttatások

Partnereink