Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Innovatív Turizmus Klaszter

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Innovatív Turizmus KlaszterA turizmus korunk egyik legfontosabb, legnagyobb jövedelmet termelő iparága. A turizmus azonban e mellett ma már sok tekintetben multidiszciplináris ágazat, ahol egyes különálló iparágaknak meghatározó szerep jut - akár mint a turizmus-ipar beszállítói, kritikus sikertényezői, akár mint a turizmus egyes trendjei révén piaci lehetőséghez jutó iparágai. Előbbire az informatika, a marketing, a kreatív- és design-ipar, az utóbbira a gyógyszeripar és az építőipar jó példa. Éppen ezért a világ trendjei alapján ma már turisztikai, illetve turisztikához kötődő termékek létrehozásáról is beszélhetünk a hagyományos utaztatás, illetve vendégfogadás mellett. Ezeket a termékeket exportálni is lehet, azaz tulajdonképpen hasonlóan viselkedhetnek, mint a többi export-orientált iparág termékei. Itt is innovatív szolgáltatások és termékek együttes exportjáról van szó, mint általában a távközlésben, informatikában vagy az egészségiparban. Milliárdos forgalmú cégek nőttek fel pl. a spa-világban, ahol azt hihetnénk, hogy Magyarország hagyományai és különleges gyógyvizei révén a világ élvonalába tartozunk. Valójában az iparági bevételek alapján csak a középmezőnybe tartozunk, és az új tendenciákban, az exportban gyakorlatilag nem veszünk részt.

Ezen a klaszter alapítói szerint a következők segítségével lehetne változtatni:

  • A világtrendek megértése, benchmarking, stratégiák és cselekvési tervek készítése
  • A trendekbe illő hagyományok, adottságok azonosítása, majd szervezett innováció révén ezekre alapozott modern termékfejlesztés
  • Az innovációra képes, abban érdekelt multidiszciplináris szereplők összefogása
  • Közös fejlesztések és piacra lépés

A klaszter tagjainak előzetes tapasztalatai, kutatásai alapján a legfontosabb világtrendnek a természetesség, a hagyományos agrártermékek felértékelődése, az egészségturizmus, a korszerű értelemben vett egészségesség, valamint a komplexitás, a hagyományos iparági kereteken történő túlterjeszkedés tekinthető. Ezekkel összefüggésben az országnak, de különösen a régiónak vannak számottevő adottságai: európai viszonylatban érintetlennek tekinthető területek (pl. Felső-Tisza, pusztai területek), jó minőségű gyümölcsök és agrártermékek (pl. penyigei szilva, alma, meggy), kiváló gyógyvizek, fejlett egészségügyi és gyógyszeripari háttér, jelentős informatikai potenciál. Ha ezeket az adottságokat innovatív módon, komplexen kezelnénk, akkor a hagyományos turisztikai sikerek mellett lehetséges lenne exportképes termékcsaládok sikerre vitelére is.

A turizmus terén a fejlődési tendenciák alapján az egészségturizmus tekinthető a legfontosabb szegmensnek. Az egészségturizmusnak, angol terminológiával a SPA iparágnak az egészségesre, az életmódra, illetve az ezekkel összefüggő termékekre gyakorolt hatása miatt a turizmuson túlmutató jelentősége is van.

A klaszter célja és alaptevékenységei

A klaszter célja a tagok, így a klasztermenedzsment feladatát felvállaló Szolnoki Főiskola és az itt működő (Magyarországon egyedüli) Turisztikai Tudásközpont fejlesztésének elősegítése. A klasztert a későbbiekben pályázatok nélkül is tovább lehet fejleszteni, és a megvalósított projektek bázisán nagy valószínűséggel üzleti alapon is életképes, sikeres szervezet marad, amely meghatározó módon járulhat hozzá Magyarország és az Észak-alföldi Régió gazdasági fejlődéséhez. A klaszterben együttműködő partnerek közösen működtetik a Szolnoki Főiskolán lévő klaszter szolgáltató központját a klaszter céljainak elérése érdekében.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információk a klaszter weboldalán

 

Partnereink