Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Idegen Nyelvi Tanszéki Csoport - Oktatói publikációk

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Publikációk tudományági besorolás szerint

 

6.2       Nyelv- és irodalomtudományok

 

Brahmi, Djamel Eddine (2009) Francia szaknyelvi üzleti kommunikáció, Tantárgyi kalauz, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Brahmi, Djamel Eddine (2008) Francia általános gazdaságtan, Tantárgyi kalauz, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Brahmi, Djamel Eddine (2008) Francia Szakspecifikus nyelv, Tantárgyi kalauz, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Brahmi, Djamel Eddine (2000) Francia általános és szaknyelv, tájékoztató füzet, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Busi B. (2009) Német szaknyelvi – üzleti – kommunikáció. Tantárgyi kalauz. Szolnok (Elektronikus Kalauzok a Távoktatáshoz), Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Busi B. (2009) Német szaknyelvi – üzleti – kommunikáció. Tutori kalauz, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Busi B. (2008) Német szakspecifikus – üzleti – nyelv. Tantárgyi kalauz (Elektronikus Kalauzok a Távoktatáshoz), Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Busi B. (2008, Német szakspecifikus – üzleti – nyelv. Tutori kalauz, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Busi B. (2007) Német általános gazdasági nyelv. Tantárgyi kalauz. Szolnok (Elektronikus Kalauzok a Távoktatáshoz), Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Busi B. (2007) Német általános gazdasági nyelv. Tutori kalauz, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Busi B. – Kiscsatári E. (2003) Gyakorlókönyv. Gazdasági szaknyelvi szövegek hallás utáni megértéséhez. Német nyelv Középfok, tankönyv és hangkazetta, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Busi B., –  Dencs M., – Homonnay Gy., – Nagyné Csák É., – Patay A., – Riess Wolfgangné (2001) Tájékoztató füzet Német szaknyelv (mintafeladatok), Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Busi B., – Dencs M., – Homonnay Gy., – Nagyné Csák É., – Patay A. (2000) Tájékoztató füzet Német szaknyelv II. (mintafeladatok), Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Busi B., – Dencs M., – Homonnay Gy.,–  Nagyné Csák É., – Patay A. (2000) Tájékoztató füzet Német szaknyelv I. (mintafeladatok), Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Csatlós K. (2013) Alice Walker Kedves Jóisten (Color Purple) és Toni Morrison Nagyonkék (The Bluest Eye) című regényének gender-központú nyelvészeti elemzése angol – magyar párhuzamos korpuszok vizsgálatának módszerével. Nyelvészeti Doktorandusz füzetek, Pécs (megjelenés alatt).

 

Csatlós K. (2012) Társadalmi nem és nyelvhasználat I. (Juhász Valéria – Kegyesné Szekeres E., szerk.) In: Modern Nyelvoktatás, 2012. 3. szám, pp. 78-83.

 

Csatlós K. (2011) Gender nyelvészet – A nők és a férfiak kommunikációs stílusa, Economica 11,  pp. 107-21

 

Csatlós K. (2011) Bevezetés a gendernyelvészetbe (Huszár Á.) In: BUKSZ, pp. 191-93.

 

Csatlós K.(2011) Commercial Correspondence. (angol nyelvű üzleti levelezés jegyzet). Letölthető a Szolnoki Főiskola honlapjáról. p 101.

http://nyelvoktatas.szolfportal.hu

 

Csatlós K.(2010) A helyes angol kiejtés tanítása a magyar anyanyelvűek számára. Két tankönyv összevető elemzése. Nyelvészeti Doktorandusz füzetek 8. Az akcentus kérdésköre. (Szerk.: Kassai Ilona), Pécs, pp. 20-23.

 

Csatlós K. (2010) ’How are you?’ ’I’m terribly tired.’ Az angolul tanuló magyar diákok pragmatikai hibái in Translatologica Pannonica, Pécs, 2010. pp. 234-40.

 

Csatlós K. (2010) Az afroamE.i angol (AAA) nyelvváltozat leírása a standard amE.i angol nyelv tükrében, Economica, 2010.3, pp. 85-102.

 

Csatlós K. (2010) Angol nyelvű válság glosszárium, különös tekintettel a neologizmusokra, Economica, 2010.1, pp. 78-94.

 

Csatlós K. (2010) Képek a magyarországi genderkutatásról, Közösségi Művelődés, A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyóirata, pp. 96-101.

 

Csatlós K. (2009) Bevezetés a gendernyelvészetbe. (Huszár Á.) In: Alkalmazott nyelvészeti közlemények. Miskolc, Egyetemi Kiadó, pp. 211-14.

 

Csatlós K. (2008) Angol eredetű elemek a magyar üzleti szókészletben, Szakmai füzetek, Budapesti Gazdasági Főiskola, 25, pp. 88-92.

 

Csatlós K. (2008) A pragmatikai hiba magyar – angol relációban. A XVIII. MANYE - kongresszus előadásai, CD, pp. 513–22.

 

Csatlós K. (2007) Utak a terminológiához (Fóris Ágota – Pusztay János, Terminologia et Corpora – Supplementum 1.) In: Modern Nyelvoktatás, pp. 70-72.

 

Csatlós K. (2007) Az LCCI 2-es szintű vizsgájának írásbeli része, a SZOKOE konferencián tartott előadás, Porta Lingua, pp. 347-59.

 

Csatlós K. (2007) Miért az angol lett a globális lingua franca? http://translator.btk.pte.hu/index.php?option=com_docman&Itemid=73&lang=en, pp. 233-40.

 

Csatlós K. (2006) Hogyan beszélnek a Szolnoki Főiskola hallgatói?, a VIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencián tartott előadás, Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Füzetei, Dunaújváros, pp. 153-61.

 

Csatlós K. (2005) Az integráció nyelvi kihívásai, A Magyarország EU csatlakozása előtt készült angol nyelvű monitoring jelentés magyar fordításának összehasonlító elemzése, a VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencián tartott előadás, Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Füzetei, Dunaújváros, pp. 253-57.

 

Csatlós K. (2003) Az íráskészség mérése a Magyarországon akkreditált üzleti angol nyelvvizsgákon, az V. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencián tartott előadás, Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Füzetei, Dunaújváros, pp. 121-26.

 

Kálló K. – Csatlós K. – Lázárné Fodor I. – Szekeresné Pinczés E. – Véninger É. (2003) Angol szaknyelvi teszt- és szövegértési feladatgyűjtemény. Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Kálló K. – Lázárné Fodor I. – Pusztai Á. – Szekeresné Pinczés E. – Tóthné Herbst Zs. – Véninger É. (2002) Angol általános nyelv. Kollokvium – szigorlat – nyelvvizsga mintafeladatok. Tájékoztató füzet. Szolnoki Főiskola, Szolnok

 

Kiscsatári E. – Busi B. (2003) Gyakorlókönyv. Gazdasági szaknyelvi szövegek hallás utáni megértéséhez. Német nyelv Középfok, tankönyv és hangkazetta, Szolnoki Főiskola

 

Mommertz, S. (2011) Language learning and use: Today’s students' use of foreign languages and their evaluation of language teaching. In: Economica, IV.11, pp. 95-106. ISSN 1585-6216.

 

Mommertz, S. (2010) Deutsche Geschäftskommunikation - tanulási segédlet. Szolnoki Főiskola

 

Mommertz, S. (2003) Die Herausgeberfiktion in der englischsprachigen Literatur der Neuzeit. dissertation.de, Berlin. ISBN 978-3898255820.

 

Nagyné Csák É. (2012) A szállodaipari szaksajtó sajátosságai: egy háromnyelvű neologizmustár körvonalai. In: Porta Lingua. A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstől a munkaerőpiacig. Szaknyelvoktatók és Szaknyelvkutatók Országos Egyesületének sorozata. Debreceni Egyetem. Debrecen. pp. 89-97. ISSN 1785-2420

 

Nagyné Csák É. (2011) The Translation of Neologisms in Special Terminology. In: Translation Journal. Volume 16.No. 3 (July)http://translationjournal.net/journal/57neologisms.htm ISSN 1536-7207

 

Nagyné Csák É. (2011) Nemzeti nyelveink helyzete globalizálódó világunkban. In: Kalmárné Rimóczi Cs. (szerk.) Tudomány határok nélkül. Válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban. Szolnoki Főiskola. Szolnok. pp. 186-194. ISBN 978-63 87874-7-7

 

Nagyné Csák É. (2011) Anglicizmusok a német, a magyar és az orosz turisztikai szaknyelvben. 350 angol eredetű lexikai egység megjelenése a szaksajtóban jelentés-meghatározásokkal és példaanyaggal. Online szójegyzék és fogalomtár.http://nyelvoktatás.szolfportal.hu

 

Nagyné Csák É. (2010) Egymillió szavas korpuszok, új kutatási irányok körvonalai. In: Economica. A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei 3. pp. 79-85. ISSN 1585-6216

 

Nagyné Csák É. (2010) Az anglo-neologizmusok megjelenése a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás szakembereinek nyelvhasználatában. Vizsgálat német, orosz és magyar korpuszokon. In: Zimányi Á. (szerk.): A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. A XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Eger. II. kötet (CD). pp. 907-917. ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-9894-54-9

 

Nagyné Csák É. (2009) Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben. Német – magyar, német – orosz egybevetés. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Veszprém

 

Nagyné Csák É. (2009) Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben. Német – magyar, német – orosz egybevetés. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Pannon Egyetem. Veszprém

 

Nagyné Csák É.  (2009) Szaknyelvi korpusz kontra szaknyelvi szótár. In: Dévény Á. (szerk.): Egység és sokszínűség az idegennyelv-oktatásban. A gazdasági szaknyelvoktatás helyzete a felsőoktatásban. Jubileumi konferenciakötet. BGF Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi Kar. Budapest. 2. pp. 73-81. ISBN 978-963-7159-29-9

 

Nagyné Csák É. = Чак, E.  (2009) Сравнительный анализ текстов из сферы обслуживания. In: Вестник Филиала Института русского языла им. А.С. Пушкина. № 23. pp. 146-150. ISSN 147-8060

 

Nagyné Csák É. (2009) A német, orosz és magyar szaknyelv változásainak univerzális sajátosságai a gazdaság egyes szubdiszciplináinak tükrében. In: Sebestyén J. – Surányi Zs. (szerk.): A nyelv, az irodalom és a kultúra varázsa. Köszöntő kötet Mihalovics Árpád 60. születésnapjára. Pannon Egyetem. Veszprém. pp. 95-109. ISBN 978-963-9495-98-2

 

Nagyné Csák É. (2009) A szállodaipar és nyelvhasználata három nyelvterület tükrében. In: Nádor O. (szerk.): A magyar mint európai és világnyelv. A XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Balassi Intézet. Budapest. II. kötet (CD). pp. 668-677. ISSN 178-545X ISBN 978-963-87866-5-4

 

Nagyné Csák É. (2008) Sopostavlenie nekotorych nazvanij v otrasli gostepriimstva v zerkale nemeckogo, russkogo i vengerskogo slovoupotreblenija. In: Mitteilungen für Lehrerinnen und Lehrer slawischer Fremdsprachen. Nr. 95. Verband der Russischlehrer Österreichs. St. Pölten. pp. 8-22.

 

Nagyné Csák É. (2008) Универсальные черты немецкого, русского и венгерского языкоупотребления в сфере экономики и гостиничного бизнеса. In: Cuadernos de Rusística Española. 4. Universidad de Granada. pp. 39-49. ISSN 1698-322X

 

Nagyné Csák É. (2008) A párhuzamos szövegek szerepe a modern szaknyelvi órán. In: Economica. A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei 2. pp. 104-112.

 

Nagyné Csák É. (2008) Nyelv és kommunikáció a szállodában, különös tekintettel ezek oktatására. In: Modern Nyelvoktatás. 2-3. pp. 60-70.

 

Nagyné Csák É. = Чак, E. (2008) Гостиничная индустрия, гостиничное хозяйство или гостиничный бизнес? Сопоставление некоторых названий в отрасли гостеприимства в зеркале немецкого, русского и венгерского словоупотребления. In: Вестник Филиала Института русского языла им. А.С. Пушкина. № 22. pp. 105-110. ISSN 147-8060

 

Nagyné Csák É. (2008) Német, orosz, magyar gazdasági neologizmusok egybevető vizsgálata. In: Társadalmak, nyelvek, civilizációk. Pannon Egyetem Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. pp. 310-317. ISBN 978-963-87056-7-9

 

Nagyné Csák É. (2008) Idegenszerűségek a német, orosz és magyar nyelvhasználatban. Néhány angol tükörjelentés és szerkezetutánzás előfordulásának elemzése a német szállodaipari szaksajtóban. In: Szakmai Füzetek 25. BGF KKFK Budapest. 93-98. ISSN 1587-5881

 

Nagyné Csák É. (2007) Чак, Е.: Аошники, Ich-AGler, Rt-sek и другие. Сопоставительный анализ словообразовательных методов в русском, немецком и венгерском деловом языке. In: Русский язык в сопоставлении с другими языками Перевод – взаимодействие языков и культур. Том 5. Heron Press. Sofia. pp. 242-249. ISBN 978-954-580-217-1

 

Nagyné Csák É. (2007) Gazdasági nyelv és neologizmus-kutatás. In: Porta Lingua. Szaknyelvoktatásunk – határokon átívelő híd. Szaknyelvoktatók és Szaknyelvkutatók Országos Egyesületének sorozata. Debreceni Egyetem. Debrecen. pp. 311-323. ISSN 1785-2420

 

Nagyné Csák É. (2007) АОшники, Ich-AGler, Rt-sek és a többiek. Orosz, német, magyar gazdasági neologizmusok új szóalkotási módjainak összehasonlító vizsgálata a szakirodalom alapján. In: Tóth A. (szerk.): A IX. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia előadásai. Dunaújváros: DF. pp. 137-143. ISBN 963-00-4800-0, ISSN 1586-6785

 

Nagyné Csák É. (2007) Mitől „komoly” egy SPIEGEL cikk? Három hírmagazin három azonos témájú gazdasági jelentésének nyelvészeti elemzése. In: Heltai P. (szerk.): Nyelvi modernizáció. A XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Pécs-Gödöllő. Szent István Egyetem. II. kötet (CD). pp. 1167-1177. ISSN 1786-545X, ISBN 978-963-9483-78-1

 

Nagyné Csák É. (2006) Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im Deutschen. K. Eichinger – P. Wiesinger (szerk.): Schriften des Instituts für Deutsche Sprache. Recenzió. In: Modern Nyelvoktatás. XII. 3-4. pp. 112-116. ISSN 1219-638X

 

Nagyné Csák É. (2006) Az árverés, avagy: először, másodszor, harmadszor… Két azonos gazdasági téma feldolgozása nappali főiskolai, illetve OKJ-szakmenedzser képzésben. In: Kukorelli K. (szerk.) VIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia előadásai. Dunaújváros: DF. pp. 119-123. ISBN 963-00-4800-0, ISSN 1586-6785

 

Nagyné Csák É. (2006) Neudeutsch = Bad English? Ist die massive Verbreitung der AngloamE.nismen in der deutschen Sprache anzuhalten? In: Dobos Cs., Klaudy K. (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai II. kötet. Pécs-Miskolc. pp. 77-82. ISSN 1786-545X, ISBN 963-661-697-3

 

Nagyné Csák É. (2005) Neudeutsch = Bad English? Megállítható-e az angloamE.nizmusok masszív terjedése a német nyelvben? In: Kukorelli K. (szerk.) VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia előadásai. Dunaújváros: DF. pp. 155-160. ISBN 963-00-4800-0, ISSN 1586-6785

 

Nagyné Csák É. (2004) Neologizmusok a mai német gazdasági sajtónyelvben II. In: Cs. Jónás E., Székely G. (szerk.) Nyelvek és Nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai I. kötet. Nyíregyháza: BGYTF. pp. 345-353. ISSN 1786-545X, ISBN 963-7336-15-X

 

Nagyné Csák É. (2004) Neologizmusok a mai német gazdasági sajtónyelvben I. In: Kukorelli K. (szerk.) VI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia előadásai. Dunaújváros: DF. pp. 104-113. ISBN 963-00-4800-0, ISSN 1586-6785

 

Nagyné Csák É. (2004) Üzleti levelezés vagy e-mail (n)etikett? Mit tanítsunk? In: Ablonczyné Mihályka L., Bakonyi I. (szerk.) Győri Nyelvi Mozaik II. Győr: SZE. pp. 134-142. ISSN 1786-7193

 

Nagyné Csák É. (2000) Középhaladó szintre felkészítő program videóval. In: Lovász S. (szerk.) Economica II. Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei. Szolnok: SZF. pp. 215-216. ISSN 1585-6216

 

Nagyné Csák É. (1999) Német nyelvkönyv egy szappanopera alapján. In: Lengyel Zs., Navracsics J., Nádasi E. (szerk.) Nyelvi kihívások a harmadik évezredben. A IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Veszprém: VE. p. 28. ISBN 963-9220-30-2

 

Nagyné Csák É. (1998) Gute Zeiten, aber schlechte auch…. Középhaladó szintre felkészítő német nyelvi jegyzet videóval egy szappanopera alapján. Szolnok: KGF.

 

Nagyné Csák É., – Homonnay Gy., –  Olaszy K., –  Pákozdiné Gonda I. (1998) Wirtschaftsdeutsch im Fernunterricht II. Budapest: KVIF, G-H Mediator Bt.

 

Nagyné Csák É. (1993) Bericht über den Weiterbildungskurs „Wirtschaftsdeutsch” am IIK, Düsseldorf. Deutschunterricht für Ungarn. 1. szám. pp. 39-41.

 

Patay A. (2005) Online-Materialien für den fachbezogenen Deutschunterricht In.:Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei (Szerk.: Dr. Kukorelli Katalin.), DF, Dunaújváros, pp 26-31. ISBN 963-00-4800-0

 

Interkulturelle Linguistik: Vorüberlegungen zu Konzepten, Problemen und Desiderata (Földes Csaba, 2003) In: Modern nyelvoktatás (Főszerkesztő: Szépe Gy.), XI. évf. 4. sz., Budapest (2005), pp. 86-88. ISSN 1219-638 X – Patay A., recenzió

 

Patay A., – Busi B.,– Nagyné Csák É., – Riess W-né (2001) Német szaknyelv. Tájékoztató füzet, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Patay A., – Busi ., – Kiscsatári E., – Nagyné Csák É., – Pélyi E. (2000) Német általános nyelv. Tájékoztató füzet a Szolnoki Főiskolán letehető idegen nyelvi szigorlatokról, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Pomázi E. (2004) Szövegértési feladatgyűjtemény olasz gazdasági szaknyelvhez. Szolnoki főiskola, Szolnok

 

Pomázi E. (2004) Hallás utáni szövegértési feladatgyűjtemény olasz gazdasági szaknyelvhez. Szolnoki főiskola, Szolnok

 

Pomázi E. (2004) Kiegészítő témakörök az Olasz üzleti nyelvhez

Szolnoki Főiskola, Szolnok

 

Pomázi E. (2001) Tájékoztató füzet – Olasz szaknyelv. Szolnoki Főiskola, Szolnok,

 

Pomázi E. (2000) Tájékoztató füzet a Főiskolán letehető idegen nyelvi szigorlatokról – Olasz szaknyelv. Szolnoki Főiskola, Szolnok,

 

Pomázi E. (2000) Tájékoztató füzet – Olasz általános nyelv. Szolnoki Főiskola, Szolnok,

 

Pomázi E. (2000) Tájékoztató füzet – Olasz szaknyelv. Szolnoki Főiskola, Szolnok,

 

Pusztai Á. – Kálló K. – Lázárné Fodor I. – Szekeresné Pinczés E. – Tóthné Herbst Zs. – Véninger É. (2002) Tájékoztató füzet - angol általános nyelv. Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Pusztai Á. (2002) Brit országismeret munkafüzet. Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Szekeresné Pinczés E. (2011) Online lehetőségek a főiskolai szaknyelvoktatásban

In.: MAFIOK XXXV. Konferenciája DVD, SZF, Szolnok, ISBN-978-963-89339-2-8

 

Szekeresné Pinczés E. (2003) A hallás utáni megértés készségének fejlesztése az angol  üzleti szaknyelvoktatásban, MANYE Kongresszuson előadás, Győr

 

Szekeresné Pinczés E. (1995) Adaptation of the ALC Material to the Hungarian Air Force College, KLTE BTK, Debrecen

 

társszerző: Szekeresné Pinczés E. (2003) Angol szaknyelvi teszt- és szövegértési feladatgyűjtemény, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

társszerző: Szekeresné Pinczés E. (2001) Angol általános nyelvi tájékoztató füzet, társszerző, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

társszerző: Szekeresné Pinczés E. (2000 és 2001) Angol szaknyelvi tájékoztató füzetek

Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Szekeresné Pinczés E. (1985) Orosz fegyvernemi jegyzet EMO-szakos hallgatók részére, KGYRMF, Szolnok

 

Szekeresné Pinczés E. (1981-82) Szemléltető anyagkomplexum korstílusok és stílusirányzatok tanításához, KGYRMF, Szolnok

 

Pinczés E. (1978) Gorkij: Kispolgárok című drámájának nyelvi és fordításstilisztikai elemzése, KLTE BTK Debrecen

 

Feliksz Vetrov (1977) A fal (elbeszélés, Pinczés E. fordítása) In.: Nagyvilág 1978/5 (Szerk.Kéry L.) Lapkiadó Vállalat, Bp.,pp. 677-688. HU ISSN 0547-1713

 

Tóthné Herbst Zs. (2009) Angol szaknyelvi – üzleti – kommunikáció. Tantárgyi kalauz. Szolnok (Elektronikus Kalauzok a Távoktatáshoz), Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Tóthné Herbst Zs. (2009) Angol szaknyelvi – üzleti – kommunikáció. Tutori kalauz, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Tóthné Herbst Zs. (2008) Angol szakspecifikus – üzleti – nyelv. Tantárgyi kalauz (Elektronikus Kalauzok a Távoktatáshoz), Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Tóthné Herbst Zs. (2008) Angol szakspecifikus – üzleti – nyelv. Tutori kalauz, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Tóthné Herbst Zs. (2007) Angol általános gazdasági nyelv. Tantárgyi kalauz. Szolnok (Elektronikus Kalauzok a Távoktatáshoz), Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Tóthné Herbst Zs. (2007) Angol általános gazdasági nyelv. Tutori kalauz, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Tóthné Herbst Zs., – Kálló K., – Lázárné Fodor I., – Pusztai Á., – Szekeresné Pinczés E., – Véninger É. (2002) Tájékoztató füzet, Angol általános nyelv, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Tóthné Herbst Zs., – Fekete K., – Kálló K., – Lázárné Fodor I., – Véninger É. (2000) Tájékoztató füzet, Angol általános nyelv, Kollokvium-Szigorlat-Nyelvvizsga mintafeladatok, Szolnoki Főiskola, Szolnok.

 

Véninger É. – Csatlós K. – Kálló K. – Lázárné Fodor I. – Szekeresné Pinczés E. (2003) Angol szaknyelvi teszt- és szövegértési feladatgyűjtemény, Szolnoki Főiskola, Szolnok

 

Véninger É. – Csatlós K. – Mátyás Á. – Raber, F. – Szacsúri L. – Szarvas Pné– Szekeresné Pinczés E. – Véninger É. (2001) Szigorlat- Nyelvvizsga mintafeladatok, Printex ’96 Kft., Szolnok

Partnereink