Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSAA felvételi szempontjából kétféle számítás is létezik, mely szerint alapképzésben, egységes és osztatlan képzések esetében a diák számára legelőnyösebb pontszámítást alkalmazzák.

Alap-, osztatlan képzések és felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik.

  • Tanulmányi pontok és érettségi pontok összege, plusz a többletpontok (200+200+100=500)
  • Érettségi pontok kétszeres, ehhez hozzáadva a többletpontokat (200+200+100=500, de! kétszer az érettségi pontok, tanulmányi pontok nélkül)

Tanulmányi pontok (max. 200 pont):

a) Összesen 100 pont szerezhető a középiskolai eredményekből, vagyis magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és egy szabadon választott természettudományos* tárgy utolsó két tanult év végi eredményének összege, majd ennek kétszerese jelenti a maximum 100 pontot a középiskolai érdemjegyekért.  Tanulmányi pontok számításánál, amennyiben nem tanultál két évig egy adott tárgyat, két legalább 1 évig tanult tárgy esetén a két tárgy utolsó tanult év végi eredménye is számítható. Ha nincs eredményed természettudományos tárgyból, akkor másik, általad választott tárgyból is számítható tanulmányi pont.

* Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz, természettudomány.

Azaz, ha az említett öt tantárgyból mindkét évben jeles voltál, akkor ez 50 részpont, ennek duplája 100 pont, mely kiadja a maximumot. Magyarból a pontok az irodalom és a nyelvtan jegyed átlagolásával kell számolni, majd a kapott számnak az egész részét venni, kerekítés nélkül!

b) Összesen 100 pont szerezhető az érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből, vagyis a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményeit átlagolják, majd kerekítik, így legfeljebb 100 pont kapható.

Az a és a b pontban felsorolt 2*100 pont adja meg a maximum megszerezhető 200 tanulmányi pontot!

Érettségi pontok (max. 200 pont):

Két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számolt pont, a két vizsgatárgy százalékos eredményeinek összege (például  matematika 75%- os eredménnyel az 75 pont, fizika 80%-os eredménnyel 80 pont, az érettségi pontod így 155 pont.). A két érettségi vizsgatárgyat a felsőoktatási intézmény által megjelölt felvételi tantárgyak közül kell kiválasztani. Amennyiben követelményként több érettségi vizsgatárgy választható – vagyis a kettőnél több megadott tantárgy között “vagy” szerepel –, akkor ezek közül a Számodra legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámítani az érettségi pontokat. Fontos, hogy emelt szintű érettségi esetén az emelt szintért járó 50 pontot ne add hozzá az érettségi eredményhez! (Azt majd a többletpontoknál!)

Pontszámítási módok:

Az általános, ha lehet így nevezni, pontszámítási mód a tanulmányi pontok, az érettségi pontok és a többletpontok összege. A többségnek ezzel a móddal állapítják meg a felvételi pontszámát, hiszen ezzel a móddal járnak jól. A másik felvételi pontszámítási módszer az úgynevezett duplázás. Az érettségi pontok duplázása és a többletpontok összegéből kapod meg a felvételi pontjaidat. A felvételi eljárás során automatikusan azt a pontszámítási módot alkalmazzák, mely a számodra kedvezőbb!

Jogszabály alapján járó, minden szakon kötelező (többlet) pontok (max. 100 pont)

  • emelt szintű érettségiért: vizsgatárgyanként 50 többletpont jár, így két emelt szintű érettségivel megszerezhető a maximális 100 többletpont, viszont a legalább 45%-os emelt érettségiért kapod ezt meg. Továbbá csak akkor jár a többletpont, ha ebből számolják az érettségi pontjaidat, illetve felvételi tárgyad között szerepel az emelt szintű tárgy.
  • nyelvvizsgáért járó: középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga után 28 többletpontot kaphatnak a diákok, felsőfokú C típusú nyelvvizsga után 40 pontot, de fontos, hogy nyelvtudásért maximum 40 többletpontot lehet összeszedni, még akkor is, ha a nyelvvizsgaeredmények összesen meghaladják ezt a határt
  • előnyben részesítés okán: hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért összesen legfeljebb 40 többletpont adható. Mindezekért csak abban az esetben kapható többletpont, ha a jelentkező középfokú tanulmányai alatt is folyamatosan vagy időszakosan fennálltak
  • A felsőoktatási szakképzésben megszerzett oklevél után az azonos képzési terület alapképzési szakján , osztatlan mesterszakon az alábbiak szerint kapható többletpont:

jeles záróvizsga eredmény alapján 30 többletpont,

jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpont,

közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpont.

Képzési területek szerint adható (többlet) pontok

    tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján

    szakképesítés alapján

    sporteredmény alapján

Az egyes intézmények által figyelembe vet többletpontokról bővebb információt találsz a

http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2016A/FFT2016A_1sz_tablazat.pdf  oldalon.

Partnereink