Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

EFOP 3.6.1. AP3 - Gazdálkodástudomány fejlesztési alprojekt tevékenységei

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

EFOP 3.6.1. AP3


 

Turisztikai élménymenedzsment kutatóműhely (TÉM)

Cél: a vizsgált kiemelt turisztikai termékek alapján megfelelő kutatói teamek összeállítása a tudásnégyszög szereplőinek megfelelően:

  • I.: gasztroturizmus, fesztivál- és eseményturizmus,
  • II. városlátogató turizmus;

„Virtuálisan az élményekről"- moderált video-konferencia élményhelyszínekről. A megállapításoknak megfelelően új kutatási, szakdolgozati témák meghatározása. Élményalapú vállalkozások bemutatkozása.

Helyi társadalmi igényeket kielégítő kutatási és fejlesztési szolgáltatások fejlesztése, és kutatásokba a helyi gazdaság- és térségfejlesztési témakörök és társadalmi problémákra megfogalmazott lehetséges megoldások beépítése;

EU / EGT tagállami, illetve Kárpát-medencei felsőoktatási intézménnyel, kutatóhellyel közös kutatások, publikációs tevékenységek előmozdítása. Nemzetközi tudományos és kutatási tapasztalatcsere, konferencia részvétel, képzés, hálózatépítés;

Oktatói, kutatói mobilitás előmozdítása a Campus Mundi által nem támogatott célcsoportok és időtáv esetében, K+F+I folyamatokat támogató – nem kutató – munkatársak nemzetközi szakmai tapasztalatcseréje;

Tapasztalatcsere (konferenciák, workshopok) biztosítása (mind szervezés, mind részvétel); a felsőoktatási intézmény tudás- és technológia-transzfer folyamatainak erősítése;

Hallgatók és fiatal kutatók bevonása a kutatási és kutatás menedzsment folyamatokba. A kutatási potenciál megerősítése a felsőoktatás harmadik missziójához kapcsolódó fejlesztésekhez kapcsolódóan;

 

Fenntartható desztinációfejlesztés kutatóműhely (FDM)

A fenntarthatóság területei alapján megfelelő kutatói teamek összeállítása a tudásnégyszög szereplőinek megfelelően a.) gazdasági fenntarthatóság - turisztikai indikátorok; b.) társadalmi fenntarthatóság - a gasztronómia, mint a szemléletváltás eszköze; c.) környezeti fenntarthatóság - ökoturizmus hatásai, szinergiák;

Gasztroökonómiai szimpózium bemutatókkal, a megállapításoknak megfelelően új kutatási, szakdolgozati témák meghatározása;

A fenntartható fejlődést ösztönző programok kidolgozása és lebonyolítása, a fenntartható vidékfejlesztésben valamint környezet- és természetvédelmi szektorban történő fejlesztésekben a felsőoktatási intézmények részvételének biztosítása;

EU / EGT tagállami illetve Kárpát-medencei felsőoktatási intézménnyel, kutatóhellyel közös kutatások, publikációs tevékenységek előmozdítása. Nemzetközi tudományos és kutatási tapasztalatcsere, konferencia részvétel, képzés, hálózatépítés. Oktatói, kutatói mobilitás előmozdítása a Campus Mundi által nem támogatott célcsoportok és időtáv esetében, K+F+I folyamatokat támogató – nem kutató – munkatársak nemzetközi szakmai tapasztalatcseréje;

Tudás- és technológiatranszfer partnerségi kör bővítése, tudás- és technológiatranszferbe bevonható témakörök, projektek bővítése;

Hallgatók és fiatal kutatók bevonása a kutatási és kutatás menedzsment folyamatokba. Hallgatók és doktorjelöltek konferencia megjelenésének támogatása a projekt / intézmény stratégiai kutatási területeihez kapcsolódóan.

 

Szolgáltatásmarketing kutatóműhely (SZMM)

A szolgáltatásmarketing kutatóműhely a Kereskedelem és marketing alapképzési szakhoz kapcsolódó kutatási erőforrásokra alapozva az ágazatokon átívelő kutatásokat is lehetővé tevő témakörökben végez vizsgálatokat. Célként a régió vállalatai versenyképességének javítását tűzte ki a versenyképesség tényezőinek feltárásával, a beazonosítható és adaptálható „jó gyakorlat”, az általánosítható eszközök és módszerek publikálásával;

Kutatási szolgáltatásként közvetlenül a vállalkozásoknak – differenciált módszertant kidolgozva a hazai nagyvállalatokra, kkv-kra és a multinacionális vállalakozásokra – ajánlja a széleskörű kutatási tapasztalaton alapuló, a pozicionáláshoz, a termékfejlesztéshez és a piacra vitelhez, illetve a komplex marketingstratégia kidolgozásához kapcsolódó tevékenységet;

A kutatási területek és eredmények összevetése más kárpát medencei magyar közösségek hasonló kutatásaival (Sapientia Csíkszereda). Tevékenység: konferencia részvétel (Sapientia) előkészítő látogatás, együttműködés, kutatási eredmények közös megjelenítése;

Tudástranszfer közvetett módszereinek alkalmazása – „jó gyakorlat” bemutatók vállalkozások részére;

Tudás-, és technológiatranszfer partnerségi kör bővítése, tudás- és technológiatranszferbe bevonható témakörök, projektek bővítése;

Vállalati (egyetemen kívüli) kutatói – innovációs szervezetekkel, szférával való együttműködések erősítése;

Hallgatók és fiatal kutatók bevonása a kutatási és kutatás menedzsment folyamatokba. A kutatási potenciál megerősítése a felsőoktatás harmadik missziójához kapcsolódó fejlesztésekhez kapcsolódóan.

 

Nemzetközi hatások kutatóműhely (NHM)

A kutatás célkitűzése, hogy a globalizáció és a 2008-ban indult gazdasági válság közötti összefüggéseket feltárja, és a válság hatásainak vizsgálata mellett, megvizsgálja az alföldi régiókban alkalmazott válságkezelési módszereket. A kutatás várható eredményeinek ismeretében jobban megismerhetővé válik a nemzetközi kereskedelempolitika fejleményei, a multilaterális szabályozás, megismerhetjük a protekcionizmus új jelenségeit, a WTO tárgyalások kilátásait.

A kutatatás eredményeinek megosztása a Kereskedelmi és Iparkamara tagjaival Tevékenységek: a hazai szolgáltatási KKV-k nemzetközi piacra jutásának vizsgálata, a fellelhető szinergiák kimutatása.

A kutatási területek és eredmények összevetése más kárpát-medencei magyar közösségek hasonló kutatásaival (Sapientia Csíkszereda). Tevékenység:konferencia részvétel (Sapientia) előkészítő látogatás, együttműködés, kutatási eredmények közös megjelenítése;

tapasztalatcsere (konferenciák, workshopok) biztosítása (mind szervezés, mind részvétel); a felsőoktatási intézmény tudás- és technológia-transzfer folyamatainak erősítése;

A tudásnégyszög erősítését illetve kiépítését szolgáló kapcsolatépítő tevékenységek.

Hallgatók és fiatal kutatók bevonása a kutatási és kutatás menedzsment folyamatokba. Hallgatók és doktorjelöltek konferencia megjelenésének támogatása a projekt / intézmény stratégiai kutatási területeihez kapcsolódóan.

 

Pénzügyi szolgáltatások elemzése kutatóműhely (PEM)

Cél: a gyakorlatban is hasznosítható eredményekhez juttatni a pénzügyi szféra szereplőit, másodlagosan pedig ezen eredményeket az oktatásban közvetlenül felhasználni.

Pénzügyi kultúra fejlesztése iránti igény felkeltése. A pénzügyi szolgáltatások fejlesztésével, ismertségük növelésével kapcsolatos kutatási és fejlesztési tevékenységek végzése. A kutatásokba a helyi gazdaságfejlesztési témakörök és társadalmi problémákra megfogalmazott lehetséges megoldások beépítése, közreműködve más kutatóműhelyek által vizsgált folyamatok finanszírozási lehetőségeinek biztosítása érdekében;

Pénzügyi kultúra és pénzügyi szolgáltatások elemzése nemzetközi vonatkozásban, különös tekintettel az EU-ban Tevékenység: Nemzetközi tapasztalatcsere

Tudástranszfer közvetett módszereinek alkalmazása – „jó gyakorlat” bemutatók vállalkozások részére;

Pénzügyi kultúra fejlesztése mind a lakossági, mind a KKV körében;

A tudásnégyszög erősítését illetve kiépítését szolgáló kapcsolatépítő tevékenységek, A pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartás erősítése;

Hallgatók és fiatal kutatók bevonása a kutatási és kutatás menedzsment folyamatokba. A kutatási potenciál megerősítése a felsőoktatás harmadik missziójához kapcsolódó fejlesztésekhez kapcsolódóan;

 

Gazdálkodáselemzési kutatóműhely (GEM)

Cél: a vállalati, intézményi, sőt a háztartási folyamatok tervezésében, döntés-előkészítésében, végrehajtásában és utólagos elemzésében is kiemelt szereppel bíró gazdálkodási folyamatok elemzése. Az üzleti tervek és pénzügyi tervek hasznossága és vizsgálata a vállalkozások életében.

A gazdaságelemzési módszertanok bevezetésében és alkalmazásában érdekelt KKV-kal együttműködve a kari kutatóműhelyekkel a vállalkozások hatékonyságnövelő működési folyamatait fejleszteni.

A controllingban és vállalati menedzsmentben alkalmazott elemzési módszerek nemzetközi összehasonlító vizsgálata (lean);

Tudás- és technológiatranszfer partnerségi kör bővítése, tudás- és technológiatranszferbe bevonható témakörök, projektek bővítése

a vállalati (egyetemen kívüli) kutatói – innovációs szervezetekkel, szférával való együttműködések erősítése;

Hallgatók és fiatal kutatók bevonása a kutatási és kutatás menedzsment folyamatokba. Hallgatók és doktorjelöltek konferencia megjelenésének támogatása a projekt / intézmény stratégiai kutatási területeihez kapcsolódóan.


EFOP 3.6.1. AP3

Partnereink