Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

ECONOMICA folyóirat céljai és közlési feltételei

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Az Economica folyóirat céljai és közlési feltételei* - In English

Az Economica a Szolnoki Főiskola kiadásában negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, szerkesztősége számára a Szenátus teljes körű szellemi függetlenséget, szabadságot biztosít. A szerkesztés során a tudományosság és a minőség elvét, az MTA Gazdaságtudományi Minősítő Bizottságának a folyóiratokra vonatkozó követelményeit kívánjuk érvényesíteni.

Az intézmény arculatának, képzési területeinek, szakjainak megfelelően elsősorban gazdaságtudományi, gazdaságmatematikai és elemzési, gazdaságinformatikai, a gazdasághoz kapcsolódó társadalomtudományi, regionális tudományi, műszaki, agrár- és más természettudományi - kivételes esetben az adott idegen nyelven megírt nyelvtudományi - témákkal foglalkozó publikációkat jelentetünk meg.

A főiskola kutatóin, tudományos műhelyein túl folyóiratunk nyitva áll a szélesebb megyei, országos, és nemzetközi szakmai közvélemény reflexióinak, publikációinak közlésére is.Befogadunk angol, német, valamely újlatin és orosz nyelven megírt munkát is, amelyhez azonban magyar nyelven részletesebb cikkismertetőt kell csatolni.

Általános közlési-szakmai feltétel, hogy a szerző a tanulmányában, cikkében - korábban nem publikált, új eredmények formájában - kifejtse, elemezze a választott témája közgazdasági aspektusát, összefüggéseit is. Meghatározott terjedelmi és formai követelmények alapján (ezek Ajánlás a szerzőknek címmel a honlapunkon megtalálhatók), az Akadémia, illetve az egyetemi doktori iskolák szabályzata szerint lektorált, angol nyelvű áttekintéssel ellátott tanulmányokat, cikkeket adunk ki.

Az Economica fő törekvéseinek egyike az, hogy a felsőoktatási társintézmények, más kutatóhelyek munkatársainak közreműködésével időközönként kitekintsen Magyarország, Európa egy-egy térségének gazdasági, társadalmi, környezeti problémáira, illetve regionális, világgazdasági összefüggéseire is. Ennek révén Olvasóink, tanáraink, tudományos műhelyeink, diákjaink újabb és újabb hazai tudásforrásból meríthetnek és - reményeink szerint - részeseivé válhatnak a tudományos intézmények és a különböző tudományterületek közötti oly' kívánatos dialógusnak. A Vendégfejezet ezt az ügyet igyekszik szolgálni.

A főiskola oktatási és értelmiség-nevelési, tehetséggondozási programjához csatlakozunk azzal, hogy tanáraink és diákjaink közös szellemi térben, az Economica-ban is egymásra találjanak. Ahallgatói önkormányzat támogatásával készülő TDK Műhely ad lehetőséget arra, hogy diákjaink kutatási eredményeiket rendszeresen publikálhassák.

A szerkesztőség minden kutató dolgozatát szívesen látja a folyóirat lapjain. A beküldött írásokra - a lektori vélemény figyelembevételével is - közlési kötelezettséget azonban nem vállalunk. A szerzőknek garantáljuk, hogy a meghatározott terjedelmi és formai követelmények alapján benyújtott, és a szerkesztőségi munka után az általuk közlésre jóváhagyott szöveget, illusztrációkat jelentetjük meg nyomtatásban és elektronikus formában egyaránt.

A közlés nem jelenti azt, hogy a tanulmány/cikk minden gondolatával a szerkesztőség egyetért, ezért tudományos igényességű vitaanyagoknak, válaszoknak is helyt adunk.

Folyóiratunk a szerzőknek nem tud honoráriumot fizetni, ellenben a megjelenő folyóiratszámból két tiszteletpéldányt kapnak, és tanulmányuk a szerkesztőség gondozásában felkerül - a főiskola honlapján keresztül - a világhálóra is.

__________________
*
 Az Economica IV. új évfolyamába lépett az idén. Változtattunk a folyóirat külső megjelenésén és tipográfiáján is. Az elmúlt három év tapasztalatai alapján úgy láttuk, figyelemmel a Szenátus határozatára is, hogy küldetésünk, tartalmi céljaink és a közlési feltételeink megfogalmazásán egyaránt finomítanunk kell. A fentieket ezzel a szándékkal hoztuk nyilvánosságra. 

A szerkesztőbizottság

Partnereink