Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

ECONOMICA - Ajánlás a szerzőknek

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Tisztelt Szerzőink! 

Szerkesztőségünk kéri Önöket, vegyék figyelembe az alábbi információkat, amelyek a folyóirat szerkesztésének tartalmi és gazdaságossági szempontjából kölcsönösen fontosak.

Terjedelem, cím, formátum, áttekintés. A cikkeiket, az ábráikat, diagramokat, táblázatokat stb. egyaránt Word doc. formátumban küldjék meg a szerkesztőségnek. A cikk szóközökkel együtt nem haladhatja meg a 35-40 ezer leütést, ez a terjedelem tartalmazza az ábrákat, diagramokat, táblázatokat vagy más illusztrációkat. A közlemény végén abc sorrendben helyezzék el az irodalmi hivatkozásokat, amelyeknek száma 10-15. A lábjegyzetekben csak utalások lehetnek az irodalomjegyzékre. Olyan és annyi hivatkozást írjanak, amilyen és amennyi elősegíti a megértést.

A címadásban a tudományos igény fenntartása mellett gondoljanak arra is, hogy munkájuk valamely újdonságelemének kiemelésével felkeltsék az olvasó érdeklődését, és elősegítsék a tudományterületek közötti kommunikációt. Ez utóbbi a szövegezés stílusára vonatkozóan is jelentős. (Az érdekesség, az élvezetes előadásmód és a tudományosság igénye nincs ellentmondásban egymással.)

A cím után az Áttekintés (szóközökkel 700-800 karakter) sorrendben angol és magyar nyelven tartalmazza a cikk, tanulmány témájának, céljának tömör leírását, a kutatásban alkalmazott módszerek megnevezését és végül a főbb következtetéseket, megállapításokat, majd a kulcsszavakat. 

Technikai kérdések. A közlemények címadásában vegyék figyelembe, hogy folyóiratunk legfeljebb kétsoros címet közöl, soronként a betűhelyek száma szóközökkel 48. Kétsoros főcím esetén magyar nyelvű alcímet nem adunk. Kérjük, hogy a főcím angol változatát a főcím alatt helyezzék el. A diagramokat és táblázatokat, ábrákat, térképeket stb. 60 (1 hasáb szélesség) vagy 120 milliméterre (2 hasáb szélesség) kell méretezni, attól függően, hogy az adott illusztrációban egy sorba szóközökkel hány karakter fér el Kiskapitális Calibri betűvel, 9-es betűmérettel, illetve a diagram, kép mekkora helyet foglal el. (Ehhez útbaigazításként külön is a figyelmükbe ajánljuk folyóiratunk eddig megjelent, a főiskola honlapjáról letölthető számait.) 
Az ábrák stb. sorszámát és a hozzá tartozó magyarázó szöveget, lehetőleg csak egy sor legyen, a befoglaló keret fölött helyezzék el, míg a forrást a keret alatt adják meg. A diagramok, ábrák, képek fehér-fekete formában jelenek meg, (a többszín-nyomás ugyanis nagyon költséges), tehát egymástól jól, kellő élességgel elkülönülő szürke árnyalatok illeszkedjenek egymáshoz. A felbontás minimum. 300 dpi. Javasoljuk az ingyenesen letölthető XnView magyar nyelvű szerkesztőprogram használatát. Természetesen ez más program alkalmazását nem zárja ki, ha azzal teljesíthetők a fenti technikai kívánalmak. 

A képek, ábrák és magyarázataik legyenek egyszerűek és áttekinthetők. Kérjük, hogy az ábrákban a szövegelemek, számok stb. készítéséhez a Kiskapitális Calibri betűtípust, 9-es betűméretet használják. Egy cikkben két táblázatnál többet ne szerepeltessenek, azok legyenek tömörek, csak a megértést, érvelést szolgáló, alátámasztó legszükségesebb adatokat tartalmazzák. A maximált terjedelmen belül a diagramok, ábrák és más látványelemek száma a szerző döntésén múlik. Javasoljuk, hogy legfeljebb öt-hat ábrát, diagramot építsenek be a szövegbe. Ennél többet ugyanis a folyóirat B/5-ös formátumának felületén, a megadott terjedelem keretei között igen nehéz, esetenként nem is lehet logikusan, áttekinthetően és a szükséges méretben elhelyezni. 

Az illusztrációkat, kérjük, hogy a szerkesztőségnek megküldött cikkhez mellékletként csatolják, de a szövegbe is illesszék be, vagy kiemelten tüntessék fel az ábrák kívánatos helyét, sorszámát és vonatkozó szövegét, mert így a korrektúra során biztonságosan lehet ellenőrizni pontos beillesztésüket, megjelenésüket. 

A szöveg közti kiemelésre dőlt betűt használják, az alcímek félkövér formázásúak.

Kapcsolat.
 A közlemény végén tüntessék fel a szerző/szerzők nevét, tudományos fokozatát, munkahelyét, beosztását, e-mail címét; és csak a szerkesztőkkel való kapcsolattartás végett a mobilszámukat is.

Felhívás a publikálás etikai szabályainak betartására

A Szerkesztőbizottság felhívja a tanulmányokat beküldők figyelmét, hogy másodközlés - idegen nyelven is- csak az eredeti kiadó engedélyével és a megfelelő hivatkozásokkal lehetséges. Amennyiben a Szerkesztőbizottság tudomására jut, hogy hozzájárulás nélküli másodközlést kezdeményezett a szerző, a cikket a kiadványból visszavonja, az etikátlan publikáció jogkövetkezményeit a szerzőre hárítja, a szerző további tanulmányainak megjelentetésétől eláll.

Megértő együttműködésüket reméljük és köszönjük:
A szerkesztőség

Partnereink