Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Dr. Földi Kata Ph.D - Publikációs lista

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ:

Földi K. (2012), A fogyasztói üzletválasztási döntések az élelmiszerorientált kiskereskedelemben Doktori Értekezés Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

 

SZOLNOKI FŐISKOLA JEGYZETE:

Pólya É. – Földi K. (2015), Élelmiszerkereskedelem rendszere. / System of food trade [PDF] Szolnoki Főiskola 54 p. ISBN 978-615-5570-01-8

 

2016.

1. Földi K. (2016): Élelmiszer kiskereskedelem strukturális átalakulásának hatása a vásárlási szokásokra különös tekintettel az üzletválasztásra XXII. EMOK Országos konferencia Hitelesség és értékorientáció a marketingben Debrecen 2016. 08. 30-31. PPT Poszter


2015.

1. Pólya É. – Földi K. (2015), Élelmiszerkereskedelem rendszere. / System of food trade [PDF] Szolnoki Főiskola 54 p. ISBN 978-615-5570-01-8

2. Domján A. - Földi K. (2015): Az idő befolyásoló hatása a vásárlásra Economica a Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei VIII. évfolyam 2015/2. szám 65-76. p. ISSN 1585-6216 http://tudomany.szolfportal.hu/economica

3. Vincze K. - Földi K. (2015): A Grande-Inox Kft beszerzésének értékelő elemzése Economica a Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei VIII. évfolyam 2015/2. szám 77-86. p. ISSN 1585-6216 http://tudomany.szolfportal.hu/economica

4. Vincze K. - Földi K. (2015): A Grande-Inox Kft készletezésének értékelő elemzése Economica a Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei VIII. évfolyam 2015/2. szám 87-100. p. ISSN 1585-6216 http://tudomany.szolfportal.hu/economica

5. Földi K. (2015): Származási ország különös tekintettel magyar származás hatásának szakirodalmi és szekunder kutatása Economica a Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei VIII. évfolyam 2015/4/1. szám 108-118. p. ISSN 1585-6216 http://tudomany.szolfportal.hu/economica

6. Földi K. (2015): Származási ország különös tekintettel magyar származás hatásának szakirodalmi és szekunder kutatása IX. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Nap Konferencia „A tudomány a realitás és a szürrealitás határán” vezérgondolat 2015. november 10. poszter szekció 10 p.

7. Földi K. (2015): Magyar származás hatásának kvalitatív és kvantitatív kutatása a kereskedelmi márkás élelmiszerek márkaválasztására Kelet-Magyarországon Kihívások a Kárpát-medencében konferencia Értékváltások a változó gazdaságban Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszereda 2015. június 5-6. 15 p.

 

2014.

1. Földi K. – Pólya É. (2014): Role of children in the case of parental food store choice. Economica a Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei VII. évfolyam 2014/2. 180-187. p. (2014) ISSN 1585-6216

2. László É. – Földi K. –Szűcs R. S. –Máté Z (2014): An Examination of Language Requirements for Newly-graduated Students by Quantitative Research European Scientific Journal ISSN: 1857 - 7881 (Print) ISSN: 1857 - 7431 Vol. 10, No.34 (2014) ESJ December Edition 390-406. p.
Online: http://www.eujournal.org/index.php/esj/article/view/4845/4568

3. Földi K. – Szakács A. (2014): The importance of Hungarian Food Retailing and Developing Trends Controller Info Studies II. évfolyam 2014. 74-78. p.

4. Földi K. (2014) Elaborating and Operating an Inland Student and Researcher Personal Support System national programme National Excellence Programme Almanach English 62. p. http://www.nemzetikivalosag.hu/documents/10191/0/Almanach-EN.pdf/278210d8-e4c5-4b3f-a526-79e9bc1f316c

5. Földi K. – Pólya É. (2014): Role of children in the case of parental food store choice Szolnoki Főiskola Nemzetközi Tudomány konferenciája Magyar Tudomány Ünnepén 2014. 11. 17.

6. Földi K. (2014), „Élelmiszer kiskereskedelmi üzletválasztási tényezők kvantitatív kutatása Szolnokon” Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing X. évfolyam 1. szám ISSN 1786 3422 21-28. p.

7. Földi K. (2014): Magyar származás hatása a kereskedelmi márkás élelmiszerek márkaválasztására Kelet-Magyarországon. Így kutattunk mi! Tanulmánykötet III. Nemzeti Kiválóság Országos Program ösztöndíjasaink tanulmányaiból Budapest: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 83-104. p. (ISBN 978-615-80100-0-9)

8. Földi K. (2014) Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program Nemzeti Kiválóság Program Almanach Magyar 62. p.
http://www.nemzetikivalosag.hu/documents/10191/0/Almanach.pdf/79575e27-e9d7-4513-a56e-9807cb5a9139

9. Földi K. (2014): Oktatási segédanyag Kereskedelmi marketing és Fogyasztói magatartás tantárgyakhoz 1-39. p.

10. Földi K. (2014): Magyar származás hatásának kvalitatív és kvantitatív kutatása a kereskedelmi márkás élelmiszerek márkaválasztására Kelet-Magyarországon. Economica a Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei VII. évfolyam 2014/2. 215-229. p. (2014) ISSN 1585-6216

11. Földi K. (2014): Magyar vagy külföldi a kereskedelmi márkás élelmiszer? 2014. április 30-án a Szolnoki Főiskola XXI. Intézményi Tudományos Diákköri konferencia plenáris szekciójában előadás

12. Földi K. (2014): Fogyasztói magatartás 2014. május 20. jászberényi Jászsági Menedzser Klub Egyesület rendezvényén előadás

13. Földi K. (2014): Kereskedelmi márkás élelmiszerek vizsgálata Kelet-Magyarországon. II. Regionális Tudományi Tapasztalatcsere a Dél-Alföldön A területi fejlődés dilemmái, 2014-2020. Konferencia Kecskeméti Főiskola Kertészettudományi Karán

14. Földi K. (2014): Magyar származás hatásának kvalitatív és kvantitatív kutatása a kereskedelmi márkás élelmiszerek márkaválasztására Kelet-Magyarországon. Szolnoki Főiskola Nemzetközi Tudomány konferenciája Magyar Tudomány Ünnepén 2014. 11. 17.

 

2013

1. Földi K. (2013), „Szolnoki élelmiszervásárlók kvantitatív kutatása” Területi Statisztika 16. (53.) évf. 1. sz. 2013. január 69-93. p. (ISSN 0018-7828)

2. Földi K. (2013), „Kiskereskedelem jelentősége, fejlődési irányai és trendjei” Controller Info I. évf. 5-6. sz. 45-48. p. (ISSN 2063-9309)

3. Földi, K. – László Éva (2013.) "Máshol és másként" - avagy változások a hazai lakosság élelmiszer vásárlási és fogyasztási szokásaiban Gödöllő 91-100. p. (ISBN 978-963-269-386-6)

4. Földi K. –László É. – Szűcs R. – Máté Z. (2013), A munkaerőpiacon szükséges nyelvi kompetenciák feltérképezése kvalitatív eszközökkel. Szolnoki Tudományos Közlemények XVII. 2013. november 21. 140-151. p.
(http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2013/2013-17-12-Foldi_K_et_al.pdf) „Szolnoki Tudományos Közlemények” on-line folyóirat, ISSN 2060-3002

5. Szűcs R. – Máté Z. – László É. – Földi K. (2013), A pályakezdő diplomásokkal szemben támasztott nyelvi elvárások felmérése kvantitatív kutatással. Szolnoki Tudományos Közlemények XVII. 2013. november 21. 125-139. p.
(http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2013/2013-17-11-Szucs_Robert_Sandor_et_al.pdf) „Szolnoki Tudományos Közlemények” on-line folyóirat, ISSN 2060-3002

6. Földi K. (2013): A kelet-magyarországi élelmiszer vásárlói szokások kvalitatív kutatása Kecskeméti Főiskola Gazdálkodás és Menedzsment tudományos konferencia 2013. szeptember 5. (ISBN978-615-5192-20-3)

7. Földi K. (2013): A kelet-magyarországi élelmiszer üzletválasztási szokások kvalitatív kutatása 19. Nemzetközi Diákkonferencia a Szolnoki Főiskola 2013. szeptember 27. (ISBN 978-963-89935-0-2)

 

2012

1. Földi K. (2012) A fogyasztói üzletválasztási döntések az élelmiszerorientált kiskereskedelemben Ph.D értékezés Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és gazdaságtan doktori iskola pp. 1-234.

2. Földi K. (2012), „Kvalitatív kutatás: mélyinterjúk az élelmiszer kiskereskedelmi üzletvezetőkkel a szolnoki kistérségben” Területfejlesztés és innováció 6. évf. 2. sz. 12-18. p. 2012. december 7.

3. Földi, K. – Bajdó, B. – Balogh, B. – Halász, J. – Ecsédi, L. R. (2012), „A gyerekek befolyásoló szerepe az élelmiszervásárlási döntési folyamatban” Economica, 2012. 5. évf. 1. (14.) sz. 78-86. p. ISSN 1585-6216

4. Földi K. – Pénzes, I. R. – László, É.– Pólya, É. – Horváth, M. – Szűcs, R. S. (2012): Munkaerő-piaci kutatáson alapuló képzésinnováció a Szolnoki Főiskolán. Magyar és a Világtudomány Napja XVI. Tudományos konferencia, Szolnok, 2012. november 14., „Szolnoki Tudományos Közlemények” on-line folyóirat, ISSN 2060-3002, p. 364 – 374.http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2012/cikkek/2012-31-Penzes_Ibolya_es_a_tobbiek.pdf

5. Földi, K. – Bajdó, B. – Balogh, B. – Halász, J. – Ecsédi, L. R. (2012) „A gyerekek befolyásoló szerepe az élelmiszervásárlási döntési folyamatban” Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. 313-322. p. „Szolnoki Tudományos Közlemények” on-line folyóirat, HU ISSN 2060-3002 http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2012/cikkek/2012-27-Foldi_Katalin_es_a_tobbiek.pdf

6. Pénzes, I. R. – László, É. –Szakács, A. – Földi, K. (2012): A fogyasztói és szervezeti magatartás szerepe az alföldi térség/régió gazdasági fenntarthatóságában, kiemelt tekintettel az FMCG piacra Economica, 2012. 5. évf. 2. (15.) sz. 53-62. p. ISSN 1585-6216

7. Földi K. (2012), „Az élelmiszerorientált üzletválasztási döntések kvantitatív kutatása Szolnokon”, Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében konferencia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszereda 2012. április 20-22. ISBN 978-606-8052-76-2

8. Földi K. (2012), „Szolnoki élelmiszer vásárlói szegmensek”, In.: XVIII. Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja Miskolci Egyetem 11 p. Konferencia kiadvány ISBN 978-963-661-995-4 Konferenciakiadvány: p. 15.

9. Földi K. (2012), „A szolnoki élelmiszer kiskereskedelem strukturális átalakulása és hatásai”, XVIII. Nemzetközi Tehetséggondozási – Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia 2012. szeptember 28-29. Rezümé 12-13. p. ISBN 978-963-89339-6-6 Konferencia kötet CD kiadvány: ISBN 978-963-89339-7-3

10. Földi K. (2012), Élelmiszer üzletválasztási tényezők kvalitatív és kvantitatív kutatása Nemzetközi Tudomány Napja, Szolnoki Főiskola, Szolnok, konferencia kiadvány 2012. november 15. plakát szekció

11. Pénzes I. R. – László É. – Szakács A. – Földi K. (2012): A fogyasztói és szervezeti magatartás szerepe az Alföldi térség/régió gazdasági fenntarthatóságában, kiemelt tekintettel az FMCG piacra. Nemzetközi Tudomány Napja, Szolnoki Főiskola, Szolnok,

12. Földi, K. – Bajdó, B. – Balogh, B. – Halász, J. – Ecsédi, L. R. „A gyerekek befolyásoló szerepe az élelmiszervásárlási döntési folyamatban” Nemzetközi Tudomány Napja, Szolnoki Főiskola, Szolnok, konferencia kiadvány 2012. november 15. 

 

2011

1. Földi K. (2011), „Changes in food purchasing habits” European Scientific Journal 2011. September vol. 23. p. 37-53. (ISSN 1857-7431)

2. Földi K. (2011), „A nők élelmiszer vásárlási magatartása” Economica a Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei 2011/1. p. 73-81. (ISSN 1585-6216)

3. Földi K. (2011), „Üzletnyitás hatásai” Economica a Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei 2011/3. 12. szám p. 21-31. (ISSN 1585-6216)

4. Földi K. (2011), „Vásárlási szokások változása kvalitatív kutatás alapján”, Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2011. augusztus 25-26. Kötet: p. 5 (ISBN konferencia kiadvány megjelenés alatt)

5. Földi K. (2011), „Élelmiszer kiskereskedelmi üzletek vevőköre a szolnoki kistérségben”, Szolnoki Tudományos Közlemények XV., Szolnok 2011. november 23. MTESZ, CD kiadvány Kötet: p. 1-13. (ISBN konferencia kiadvány megjelenés alatt) http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2011/cikkek/Foldi_Katalin.pdf

6. Földi K. (2011), „Szolnoki kistérség élelmiszer és nagybevásárlási lehetőségei”, VII. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Nap Konferencia Szolnok 2011. november 16. Kötet: p. 94-99 (ISBN 978-963-89339-1-1)

7. Földi K. (2011), „Élelmiszer vásárlási szokások változása”, Marketing Oktatók Klubjának 17. Országos Konferenciája Pécs, 2011. augusztus 29-30. Kötet: p. 209- 218. (CD ROM ISBN: 978-963-642-392-6, Absztraktfüzet p. 41. ISBN: 978-963-642-391-9 2)

 

2010.

1. Földi K. (2010), „Venni vagy nem venni, avagy: hol venni?”, Economica a Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei 2010/3. p. 39-50. (ISSN 1585-6216)

2. Földi K. (2010), „Tantárgyi kalauz a Személyes eladás távoktatási tananyaghoz”, Szolnoki Főiskola, p. 68 ILIAS Távoktatási Információs Rendszer, http://193.225.111.162/ilias3/start.php,

3. Földi K. (2010), „Tutori kalauz a Személyes eladás távoktatási tananyaghoz”, Szolnoki Főiskola, p. 18 ILIAS Távoktatási Információs Rendszer,

4. Földi K. (2010), „Tantárgyi kalauz a Marketingcsatorna tervezése és menedzselése távoktatási tananyaghoz”, Szolnoki Főiskola, p. 55 ILIAS Távoktatási Információs Rendszer, http://193.225.111.162/ilias3/start.php,

5. Földi K. (2010), „Tutori kalauz a Marketingcsatorna tervezése és menedzselése távoktatási tananyaghoz”, Szolnoki Főiskola, p. 17 ILIAS Távoktatási Információs Rendszer,

7. Földi K. (2010), „Nagyvárosi kiskereskedelem, avagy Szolnok és vonzáskörzetének kereskedelme”, Szolnoki Tudományos Közlemények XIV., Szolnok: MTESZ, 2010. november CD kiadvány 22 p.

8. Földi K. (2010), „A nők élelmiszervásárlási szokásai”, Szolnoki Főiskola I. Magyar Tudomány Napi konferencia Tudomány határok nélkül. Válságjelenségek összefüggései a gazdaságban és a társadalomban Szolnok 2010. november 10 p.

 

2009.

1. Földi K. (2009), „The question of store choice and shopping frequency”, European Scientific Conference of PhD Students, Faculty of Economics and Administration Masaryk University, Lipová 41a, Brno, Czech Republic, 10 p. Abstract 79.p. (ISBN 978-80-7375-351-1)

2. Földi K. (2009), „Az üzletválasztás problematikája”, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Évkönyv p. 49-59. (ISSN: 1588-5348)

3. Földi K. (2009), „Északi vagy déli vásárlási modell lesz?”, Economica a Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei 2009/2. p. 47-57. (ISSN 1585-6216)

4. Földi K. – Pólya É. (2009), „Marketingkutatások az élelmiszergazdaságban” Economica a Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei 2009/3. p. 27-40. (ISSN 1585-6216)

5. Földi K. (2009), „Tantárgyi kalauz a Fogyasztói magatartás távoktatási tananyaghoz”, Szolnoki Főiskola, p. 48 ILIAS Távoktatási Információs Rendszer, http://193.225.111.162/ilias3/start.php,

6. Földi K. (2009), „Tutori kalauz a Fogyasztói magatartás távoktatási tananyaghoz”, Szolnoki Főiskola, p. 21 ILIAS Távoktatási Információs Rendszer http://193.225.111.162/ilias3/start.php,

7. Földi K. (2009), „Üzletválasztás és vásárlási gyakoriság problematikája”, Kaposvár, 2009. augusztus 25-26. Marketing Oktatók Klubja – 15. Jubileumi Országos Konferencia, "Új marketing kihívások a XXI. században – Fenntartható fogyasztás", ISBN 978-963-9821-12-5, p.

8. Földi K. - Pólya É. (2009), „Marketingkutatás az élelmiszerfogyasztás és kereskedelem területén”, Gasztroökonómiai Szimpózium Szolnok 9 p.

9. Földi K. (2009), „Szolnok FMCG kiskereskedelmi üzlethálózatának elemző értékelése”, Szolnoki Tudományos Közlemények XIII., Szolnok: MTESZ, 2009. november CD kiadvány 1-20. p. http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2009/cikkek/Foldi_Katalin.pdf

10. Földi K. (2009), „Bevásárlóhely választás az élelmiszer orientált kiskereskedelemben”, XV. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia, Mezőtúr 2009. július Kötet: Absztrakt 26.p ( ISBN 978-963-87874-3-9)

11. Földi K. (2009), „Üzletválasztás és üzlethűség”, Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia, Kecskemét 2009. augusztus Kötet: .p. (ISBN 978-963-7294-73-0 ö)

 

2008.

1. Földi K. (2008),The significance of the influencing factors regarding shop-choice in the horizontal competition of food retail”, European Scientific Conference of PhD Students, Brno 10 p Abstract 103. p. (ISBN 978-80-87222-03-4)

2. Földi K. (2008),Changes in food consumption in Hungary”, Conference, Kolozsvár 19 p.

3. Földi K. (2008), „Az üzletválasztást befolyásoló tényezők jelentősége az élelmiszer-kiskereskedelmi versenyben”, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Évkönyv p. 72-85. (ISSN: 1588-5348)

4. Földi K. (2008), „Növekvő koncentráció, élesebb verseny kínálatban”, Economica a Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei 2008/1. p. 38-45. (ISSN 1585-6216)

5. Földi K. (2008), „Kísérlet a múltból prognosztizált jövőképre”, Economica a Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei 2008/2. p. 38-59. (ISSN 1585-6216)

6. Földi K. (2008), „Üzletválasztási szempontok differenciája napi és heti/havi bevásárlásoknál az élelmiszerkereskedelemben”, BGF KKFK. Szakmai füzetek, 2008. 26. szám p. 64-78. http://elib.kkf.hu/okt_publ/szf_26_08.pdf

7. Földi K. (2008), „Élelmiszervásárlás napi, heti és havi boltválasztását befolyásoló tényezők és a vásárlásban résztvevők” Jászkunság LI. évf. 1-2. szám. p. 100-110. az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület folyóirata (ISSN: 0448-9144)

8. Földi K. (2008), „Élelmiszerek fogyasztás és elhízás napjainkban”, microCAD Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc Kötet: p. 61-66. (ISBN 978-963-661-826-1)

9. Földi K. (2008), „Versenyképességet befolyásoló boltválasztási tényezők és modellek különös tekintettel az élelmiszer kereskedelemben”, XI. Nemzetközi Tudományos Napok Konferencia Gyöngyös 10 p.

10. Földi K. (2008), „Üzletválasztási szempontok differenciája a napi és heti/havi bevásárlásoknál az élelmiszer kiskereskedelemben”, XII. Magyar és Világ tudomány napja Konferencia Budapest 2008. november 16 p. Absztrakt 53. p.

11. Földi K. (2008), „Üzletválasztást befolyásoló tényezők jelentősége az élelmiszer kereskedelmi horizontális versenyben”, Szolnoki Tudományos Közlemények XI., Szolnok: MTESZ, CD kiadvány Kötet: p.

12. Földi K. (2008), „Enni vagy nem enni, avagy mit enni az élelmiszer árak jelentős növekedésének hatása napjainkban”, XIV. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia, Mezőtúr 2008. július Kötet: 47.p (ISBN 978-963-06-87874-0-8)

13. Földi K. – Horváth M. (2008), „Telephelyválasztás problematikája különös tekintettel az élelmiszerüzletekre”, XIV. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia, Mezőtúr 2008. július Kötet: 49.p (ISBN 978-963-06-87874-0-8)

 

2007.

1. Földi K. (2007), „Monthly shoppers and the satisfaction with retailer’s brands”, European Scientific Conference of PhD Students, Brno 10 p. Abstract 93.p. (ISBN 978-80-903966-6-1)

2. Földi K. (2007), „Élelmiszerek vásárlása és fogyasztása napjainkban Magyarországon”, Jászkunság 2007. L. évf. 3-4. szám. p. 199-210. az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület folyóirata (ISSN: 0448-9144)

3. Földi K. (2007), „Élelmiszervásárlás napi, heti és havi boltválasztást befolyásoló tényezők és a vásárlásban résztvevők”, Ph.D Workshop Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Szeged: CD kiadvány 11 p.

4. Földi K. (2007), „Élelmiszerkereskedelem/élelmiszerfogyasztás regionális különbségei”, XIII. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia, Mezőtúr: Absztrakt 31. p ( ISBN 978-963-06-3726-8)

5. Földi K. (2007), „Kereskedelmi márka szerepe”, Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia, Kecskemét 2007. augusztus Kötet: p. 775-778. (ISBN 978-963-7294-65-5)

6. Földi K. (2007), „Változások az alapvető élelmiszerek fogyasztásában”, Szolnoki Tudományos Közlemények XI., Szolnok: MTESZ, 2007. november CD kiadvány .p.

Partnereink