Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Céljaink - Térségi szerepvállalásunk

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Gazdálkodási KarCéljaink - Képzéseinkben
Olyan szakembereket képzünk, akik szaktudásukkal és általános műveltségükkel fontos szerepet töltenek be az ország és a társadalom életében, állandó megújulási igényükkel és szakmai munkájukkal annak fejlődését szolgálják. Olyan közgazdasági, kommunikációs és informatikai szakembereket képzünk, akiknek európai szintű, versenyképes szakmai tudása megkönnyíti elhelyezkedésüket.

Oktatási, kutatási és szolgáltatási tevékenységünkkel támogatjuk az EU-i Felsőoktatási Térség törekvéseit. Az idegen nyelvek oktatásával, a többnyelvű és a szakirányú programokkal olyan tudást biztosítunk hallgatóinknak, ami felkészíti őket az Európai Unió kihívásaira, és ennek segítségével a hatékony együttműködésre. Versenyképes oktatási, tanulási, képzési módszerekkel és programokkal a főiskolát még vonzóbbá tesszük. Növeljük hallgatóink részvételét a felsőoktatásban, önállóságukat a nyitott, flexibilis és távoktatásos tanulási és tanítási lehetőségek biztosításával. Székhelyen kívüli képzéseink révén más régiókban is olyan színvonalas szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek versenyképesek a piacon. Minden képzési szinten támogatjuk a minőségi - a tudás alapú társadalom követelményeire koncentráló - oktatást.

Céljaink - Kutatásainkban

Az oktatás fő területeire koncentráló kutatásokkal és a kutatási eredmények tananyagba építésével igyekszünk hozzájárulni a képzési színvonal emeléséhez. Alkalmazott kutatásaink minőségének növelésével felzárkózunk a nemzetközi szinthez. A kutatási tevékenységet annak eredményessége alapján hatékony karriertényezővé tesszük. Földrajzi helyzetünkből adódóan meghatározó szerepet igyekszünk betölteni a régiót érintő kutatásokban.

Céljaink -  Szolgáltatásainkban
Olyan külső és belső szolgáltatásokat nyújtunk, melyekkel a régió komplex oktatási és képzési központjaként működünk. Képzési, továbbképzési programjainkkal megerősítjük regionális oktatási és központi, közművelődési szerepünket. Szakmai szolgáltatásainkkal, szerteágazó szakértői tevékenységünkkel erősítjük a főiskola regionális és térségi szerepét, ami az önkormányzatokkal és szervezeteikkel történő együttműködésünkben is megnyilvánul.

A hallgatóknak nyújtott szolgáltatások bővülésével, színvonalának emelésével és infrastruktúrájának fejlesztésével vonzóbbá tesszük az intézményt. A felhasználói igényeknek megfelelően, a konvertálható tudás biztosítását elősegítendő, szoros kapcsolatot kívánunk fenntartani a régió meghatározó munkaerő-piaci szereplőivel.

Programjainkkal, az élethosszig tartó tanulás támogatásával hozzájárulunk a munkanélküliség regionális szintű kezeléséhez. Az informatika modern eszközeihez és szolgáltatásaihoz széles körű hozzáférést biztosítunk hallgatóinknak, oktatóinknak és dolgozóinknak, valamint a régióban élőknek. A szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit szociális, kulturális és sportlétesítményeinkben biztosítjuk nemcsak a hallgatóknak, az oktatóknak és a dolgozóknak, de a térségben élőknek is.

Céljaink - Szervezetünkben
Olyan szervezeti felépítés kialakítására törekszünk, melyben a karok a hagyományos és új képzési programok diszciplínáihoz kötődnek, egyben a majdani széles profilú intézményünk multidiszciplinaritását is tükrözik.

Törekvésünk, hogy a karokon belül a tanszéki struktúra a képzésfejlesztési irányokat támogassa és szolgálja, s biztosítsa annak lehetőségét, hogy az egységek kutató, oktató tevékenysége harmonizálható, koordinálható, s így hatékony legyen. Célunk a minőségi és költség hatékony oktatás megvalósítása. Az irányítás alapelvében megvalósítjuk a kari önállósságot és a főiskolai érdekeket szolgáló hatékony központi koordinációt. Teljesítménykövetelményekre épülő, decentralizált gazdálkodási rendszert fogunk működtetni. Az oktatási, kutatási tevékenységet kiszolgáló, hatékonyan működő szolgáltató egységeket alakítunk ki. A munkakörülmények javításával, a szervezet korszerűsítésével, a képzések, továbbképzések támogatásával az oktatóink, dolgozóink identitástudatát, motivációját és intézményhez kötődését erősítjük. Céljaink eléréséhez továbbfejlesztjük kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodásunkat, s a fejlesztéshez az üzleti szférából is biztosítunk forrásokat.

Térségi szerepvállalásunk

Erőfeszítéseink eredményeként hozzásegítjük városunkat, Szolnokot, hogy ne az elmulasztott lehetőségek, hanem az értelem, a képzett munkaerő városa, az Alföld szellemi centruma legyen.

Partnereink