Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

BESZÁMOLÓ AZ MTA DAB JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZAKBIZOTTSÁG 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

BESZÁMOLÓ a MTA Debreceni Területi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottságának 2015. évi munkájáról

"A beszámolás évének főbb célkitűzései
A szakbizottság ebben az évben − a korábbi évek kutatási, tudományszervezési gyakorlatára és az előző években már megszerzett tapasztalatokra építve − a kutatómunka és a kutatási eredmények megismertetését, közzétételét, minél szélesebb körben történő népszerűsítését tűzte ki céljául. A Repüléstudományi, a Jászkunság és Középalföldi kutatások, a Szolgáltatásmenedzsment, ill. a Műszaki Szakbizottság J.-N.-Sz. Megyei Agrár-műszaki tagozata elnevezésű munkabizottságok keretein belül számos, a megye és a térség életében meghatározó, több évtizedes kutatást és kutatási eredményt maga mögött tudó szakembert igyekezett összefogni, integrálni. A munkabizottságokban folyó munka kapcsán jó néhány tudományág fejthette ki, mutathatta be színes és szerteágazó tevékenységét. A kutatásokat segítő, azoknak helyt adó társszervezetek segítségével, velük együttműködve a korábbi kutatási irányokat, kutatási területeket megtartva, új eredményeket keresve és felmutatva a munkatervünkben megfogalmazottaknak megfelelően igyekeztünk végezni a munkánkat.

Az előző évi működésünkre alapozva 2015-ben is fontos célkitűzésünk maradt a szakbizottság munkájának megismertetése a megye közéletével. Erre jó alkalmat biztosítottak a megrendezett konferenciák, szakmai fórumok és előadások, a kutatási eredmények közlésének lehetőségei.

A szakbizottság elnöksége ez évben is felkereste a megye és a megyeszékhely vezetőit a kapcsolattartás, támogatás kérése céljából. A kapott anyagi támogatás hozzájárult rendezvényeink színvonalas megtartásához. Külön is ki kell e helyen emelnünk a Szolnoki Főiskola segítségét, amely rendezvényeink jó részének helyt adott."

...

BESZÁMOLÓ a MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság 2015. évi munkájáról - teljes dokumentum

Partnereink