Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

BESZÁMOLÓ AZ MTA DAB JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZAKBIZOTTSÁG 2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Az éves testületi beszámoló összegzése a MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság 2014. évi munkájáról

"A szakbizottság 2014 évben − a korábbi évek kutatási, tudományszervezési gyakorlatára és az előző években már megszerzett tapasztalatokra építve − a kutatómunka és a kutatási eredmények megismertetését, közzétételét, minél szélesebb körben történő népszerűsítését tűzte ki céljául. A Repüléstudományi, a Jászkunság és Középalföldi kutatások, a Szolgáltatásmenedzsment, ill. a Műszaki Szakbizottság J.-N.-Sz. Megyei Agrár-műszaki tagozata elnevezésű munkabizottságok keretein belül számos, a megye és a térség életében meghatározó, több évtizedes kutatást és kutatási eredményt maga mögött tudó szakembert igyekezett összefogni, integrálni. A munkabizottságokban folyó munka kapcsán jó néhány tudományág fejthette ki, mutathatta be színes és szerteágazó tevékenységét. A kutatásokat segítő, azoknak helyt adó társszervezetek segítségével, velük együttműködve a korábbi kutatási irányokat, kutatási területeket megtartva, új eredményeket keresve és felmutatva a munkatervünkben megfogalmazottaknak megfelelően igyekeztünk végezni a munkánkat.
Az előző évi működésünkre alapozva 2014-ben is fontos célkitűzésünk maradt a szakbizottság munkájának megismertetése a megye közéletével. Erre jó alkalmat biztosítottak a megrendezett konferenciák, szakmai fórumok és előadások, a kutatási eredmények közlésének lehetőségei, illetve a Repüléstudományi Munkabizottság bemutatkozása, az ott folyó szakmai munka bemutatásával.

..."

BESZÁMOLÓ a MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság 2014. évi munkájáról - teljes dokumentum

Az éves testületi beszámoló összegzése - teljes dokumentum

Partnereink