Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

BESZÁMOLÓ AZ MTA DAB JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZAKBIZOTTSÁG 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1. A beszámolás évének főbb célkitűzései
Szakbizottságunk a 2013-as évben is a megyénkben élő, vagy ahhoz tudományos érdeklődésük miatt szorosan kötődő kutatókat igyekezett összefogni, integrálni. Célul tűzte ki a legújabb tudományos eredmények széleskörű megismertetését, közzétételét és egyben népszerűsítését is. A szakbizottság keretein belül a − különböző munkabizottságokban folyó munkát is beleértve − ebben az évben is számos tudományág fejthette ki a maga igen színes és szerteágazó tevékenységét. A paletta a gazdasági, pénzügyi, műszaki, repüléstudományi, vidékfejlesztési, tájökológiai tudományterületektől, a vallástörténeten, néprajzon, irodalomtudományon, orvostudományon, nyelvészeten, régészeten, történettudományon keresztül a művészettörténetig terjedt. Az igen szerteágazó területek összehangolt együttműködését nehezítették az oktatásügy területén történt átszervezések, a vidéki felsőoktatási intézmények (elsősorban főiskolák) bizonytalan helyzetéből adódó problémák. A JNSZM Levéltár jogi önállósága megszűnt, a megyei múzeumi szervezet alkotóelemeire vált szét, a TIT, MTESZ, stb. Szolnokon gyakorlatilag szüneteltette vagy igen kis mértékben folyatta tevékenységét. Így az év során a megye kutatóinak jó része intézményeik új működési, intézményi struktúrájának kialakításával, s benne alapvetően saját új helyzetük keresésével kényszerült foglalkozni.
A nehézségek ellenére a szakbizottság igyekezett megvalósítani a 2013 évre összeállított munkatervét, melyben támaszkodhatott a munkabizottságok mellett az intézményeknél folyó kutatások, főiskolai projektek, egyéni munkatervek és a különböző szakmai egyesületek együttműködésére, munkájára és eredményeire is.

A teljes beszámoló elolvasható itt

Partnereink