Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVI MUNKÁRÓL

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

BESZÁMOLÓ az MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság 2012. évi munkájáról
A beszámolás évének főbb célkitűzései
A szakbizottság ebben az évben − a korábbi évek kutatási, tudományszervezési gyakorlatára és az előző évben már megszerzett tapasztalatokra építve − a kutatómunka és a kutatási ered-mények megismertetését, közzétételét, minél szélesebb körben történő népszerűsítését tűzte ki céljául. A Repüléstudományi, a Jászkunság és Középalföldi kutatások, a Szolgáltatásme-nedzsment, ill. a Műszaki Szakbizottság J.-N.-Sz. Megyei Agrár-műszaki tagozata elnevezésű munkabizottságok keretein belül számos, a megye és a térség életében meghatározó, több évtizedes kutatást és kutatási eredményt maga mögött tudó szakembert igyekezett összefogni, integrálni. A munkabizottságokban folyó munka kapcsán jó néhány tudományág fejthette ki, mutathatta be színes és szerteágazó tevékenységét. A kutatásokat segítő, azoknak helyt adó társszervezetek segítségével, velük együttműködve a korábbi kutatási irányokat, kutatási terü-leteket megtartva, új eredményeket keresve és felmutatva a munkatervünkben megfogalma-zottaknak megfelelően igyekeztünk végezni a munkánkat.

A teljes beszámoló itt

Partnereink