Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

ÁTVÉTELI KÉRELEM

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

ÁTVÉTELI KÉRELEMPallasz Athéné Egyetem - Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 
Értelmező rendelkezések 9/B. § 

 § (1) A más intézményből való átvétel, szak, szakirány, képzési hely, képzési nyelv és munkarend váltásra vonatkozó kérelmek benyújtásának határideje az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15., a tavaszi félévre vonatkozóan február 15. A kérelem elfogadása esetén, az Oktatási Igazgatóság nyolc napon belül köteles a megelőző tantárgyteljesítésekkel kapcsolatos adatrögzítési és beállítási feladatokat elvégezni. Azon tantárgyaknál, melyeknél a korábbi tanulmányok, vagy munkatapasztalat kreditértékként való elismerése folyamatban van, ott az erről szóló határozat kézhezvételét követően kell elvégezni az adatrögzítést és beállítást.

2) Az utólagos tantárgyfelvételi kérelmek benyújtásának határideje a szorgalmi időszak harmadik hetének első munkanapja. A kérelmet a Neptunon kell benyújtani, ahol az érintett tantárgy oktatója véleményezi. Az utólagos tantárgyfelvétel engedélyezéséről a dékánhelyettes, illetve az ezzel megbízott tanszékvezető dönt.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidőn túl, csak különös méltánylást érdemlő körülményre tekintettel, a Kari Tanulmányi Bizottság hozzájárulásával nyújtható be utólagos tantárgyfelvételi kérelem. Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül többek között a zárójelentéssel igazolt fekvőbeteg ellátás a regisztrációs hét egészén, a más intézményből való átvétel.

(4) A hallgató a Neptunon keresztül benyújtott kérelemmel a szorgalmi időszak harmadik hetének első munkanapjáig a felvett tárgyai közül bármelyiket leadhatja

Átjelentkezési  határidő:  február 15. illetve  szeptember 15.

Partnereink