Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Aktuális szakdolgozati információk

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

SZAKDOLGOZAT ÉS ZÁRÓVIZSGA INFORMÁCIÓK 2017/2018.

Azon hallgatók részére, akik a 2018. júniusi záróvizsgaidőszakban,
és a 2019. januári záróvizsgaidőszakban kívánnak záróvizsgát tenni

 


Információk a szakdolgozat készítéséhez és leadásához.

Aktuális beadási időszak:

2018. április 20. (2018. június 18-23-ig tartó záróvizsga esetén)

2018.november 30. (2019. januári záróvizsga esetén)


SzakdolgozatINFORMÁCIÓ SZAKDOLGOZAT LEADÁSÁRÓL

Kedves Hallgató!

Ön tanulmányai sikeres lezárásának nagyon fontos állomásához érkezett, szakdolgozatát megfelelő tartalommal és formában, a megadott határidőig le kell adnia annak érdekében, hogy júniusban államvizsgát tehessen. Azért, hogy az Ön részéről ez rendben és pontosan megtörténjen, valamint összhangban legyen a tanszékre háruló feladatokkal és határidőkkel, az alábbi tennivalókra szeretném felhívni a figyelmét.

 

 

1. Szakdolgozat leadásának határideje és módja

Nyomtatott példány leadási határideje: 

  • 2018. áprislis 20-án (péntek) 13.00 óráig (többi napokon 15.30 óra), illetve 2018. április 20-ai dátumbélyegzővel postai úton (azon hallgatók részére, akik 2018. június 18-23-ig szeretnének záróvizsgázni.)
  • 2018. november 30-án (péntek)  13.00 óráig (többi napokon 15.30 óra) illetve 2018. november 30-i dátumbélyegzővel postai úton (azon hallgatók részére, akik a 2019. januári záróvizsga időszakban vizsgáznak)

Cím: Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

 

Figyelem! A határidő nem hosszabbítható meg kérvénnyel sem!


Leadás módja: postai úton vagy személyesen

Személyesen Szolnokon: 

  • Lovasné Keczán Katalin tanszéki ügyintéző- Campus 138. iroda (Pénzügy és számvitel szak)
  • Romanekné Gór Csilla tanszéki ügyintéző- Campus 130. iroda (Kereskedelem és Marketing szak)
  • Kálmán Éva tanszéki ügyintéző- Campus 107. iroda (Turizmus-vendéglátás szak)

A határidőn túl leadott szakdolgozatokat nem tudjuk elfogadni, ez esetben csak a következő záróvizsga időszak előtt lesz lehetősége a dolgozatot leadni!

 

2. A szakdolgozatok könyvtári archiválása

Az NJE KIK Gazdálkodási Szakkönyvtára az elkészített diplomamunkákat archiválja/megőrzi, katalógusban annak rövid leírását szerepelteti, teljes szövegét pedig – kutatási célra – olvasótermi gépein teszi elérhetővé.

A végzős Hallgatóknak a szakdolgozatokat elektronikus formában is továbbítaniuk kell a könyvtár számára. A beküldés 1 db pdf típusú állomány formájában kell, hogy történjen a gk.szakdolgozat@uni-neumann.hu e-mail címre.

Részletes információk a Segédlet a szakdolgozatok elektronikus küldéséhez című tájékoztatóban

A dolgozat elektronikus feltöltése a 2018. június 18-23-ig záróvizsgázók számára 2018. április 20-ig, a 2019. januárban záróvizsgázók számára pedig 2018. november 30-ig lehetséges.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az elektronikus dolgozata nem felel meg a könyvtári archiválás kritériumainak és visszajelzést követően a hiánypótlás 2018. április 20-án 16.00 óráig, illetve 2018. november 30-án 16.00 óráig nem teljesül, Általános kérvényt kell beadnia, s különeljárási díj kiszabására is sor kerül.

Kérjük, ennek megfelelően, körültekintően járjanak el a dolgozat leadásával kapcsolatos kötelezettségeik területén!


Végzősök figyelem!!! Szakdolgozat beküldésével kapcsolatos fontos információ!!!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a bekötött és az elektronikus szakdolgozatnak is kötelezően tartalmaznia kell a következő szerkezeti elemeket és dokumentumokat:

  • CÍMOLDAL (Titkosítási Kérelem leadása esetén a „BIZALMAS” feliratot a címoldal jobb felső sarkában kell elhelyezni.)
  • TARTALOMJEGYZÉK
  • IRODALOMJEGYZÉK
  • MELLÉKLETEK

és a

  • 2. SZÁMÚ NYILATKOZAT aláírással ellátott példánya (elektronikusan beadott szakdolgozatban értelemszerűen szkennelt formátumban).

A szakdolgozatának bizalmas kezelését Titkosítási Kérelem leadása teszi lehetővé. Ezt a szándékot a "Kérvény a szakdolgozat könyvtári archiválási szempontjainak elfogadásához” című nyomtatványon is jelölni kell. Továbbá ne mulassza el feltüntetni dolgozata címoldalán a „BIZALMAS” feliratot!

Kérjük, hogy a Neptunban elküldött Kérvénnyel egy időben a szakdolgozatát is küldje el a megadott címre, mert a Kérvény elbírálása csak ezt követően teljesülhet!


Az elektronikus, az archiválás szempontjából jóváhagyott továbbítás feltétele a záróvizsgán való részvételnek.

Amennyiben a könyvtári archiválással kapcsolatos kérdése van, forduljon bizalommal:
Telekiné Ildikó -hoz
teleki.jozsefne@uni-neumann.hu
56/510-972 | 06 - 20/204-4860


3. Egyéb információk

Mielőtt a szakdolgozatát bekötteti, újra tanulmányozza át alaposan a Szakdolgozati útmutatót, ezzel elkerülheti a tájékozatlanságból, vagy figyelmetlenségből eredő hiányosságokat. A többi dokumentumról a tanszékek honlapján tájékozódhat.

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez / [összeáll. Fülöp Tamás] ; [konzulens Kóródi Márta] ; [közread. a] Szolnoki Főiskola. - Szolnok : Alumni Kiadó Kft., 2011. - 43 p. : ill. ; 21 cm
Figyelem a 8. pontban leírtak módosultak!!! 
azaz: a leírtaktól eltérően a szakdolgozatot nem elektronikus adathordozón (CD/DVD) kell benyújtani, hanem egy db pdf típusú állomány formájában szükséges a könyvtár részére elküldeni.

Egyéb információért forduljon konzulenséhez, vagy a szakdolgozat témáját gondozó tanszék ügyintézőjéhez.

 

A szakdolgozat sikeres befejezéséhez és a záróvizsgára történő eredményes felkészüléshez minden jót kívánunk!

Partnereink