Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

ADATVÉDELMI ELVEINK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Jogi nyilatkozat

A Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar weboldalait (http://gk.uni-neumann.hu központi címmel), a továbbiakban: Weboldal) a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar Dékáni Hivatala (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. a továbbiakban:Üzemeltető) működteti.

Az Üzemeltető ezúton tájékoztatja a látogatókat, felhasználókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.
Ennek a honlapnak az elérése és felhasználása a következő feltételek és kikötések, valamint az összes hatályos jogszabály betartása mellett lehetséges. A honlap használatával Ön magára nézve kötelezőnek tekinti ezeket a feltételeket.

Szerzői jog
A honlapon megjelenített információk szerzői jogi védelem alatt állnak. Ahol külön feltüntetésre kerül, a szerzői jog által védett anyagok csak az ott megjelölt feltételekkel és célra használhatóak fel. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat
Ön az adatai megadásával felhatalmazza az Üzemeltetőt a személyes adatai jelen Nyilatkozat szerint történő felhasználására. Tájékoztatjuk, hogy adatszolgáltatása ¬- például az oldalon történő bármely regisztráció során - minden esetben önkéntes. Az Üzemeltető tudtára jutott személyes adatokat harmadik félnek nem adja át.

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, "cookie"-t helyezhetünk el az Ön számítógépén. A "cookie" egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a felhasználó számítógépének merevlemezén. Ez bizonyos esetekben személyes adatokat tartalmazhat. Az cookie-t letilthatja, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatójából tájékozódhat. 
Kezelt adatok köre

Webhelyeinket úgy alakítottuk ki, hogy azokat általában személyes adatai megadása nélkül érhesse el, mindazonáltal a weboldal használatakor számítógépének egyes paramétereiről, (pl. IP cím, a használt operációs rendszer és böngésző típusa) automatikusan rögzített naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag anonimizált látogatottsági statisztika készítése és a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Bizonyos szolgáltatások igénybevételére csak az intézmény hallgatói jogosultak Neptun kódjuk és Neptun jelszavuk megadásával. Más, jelszóval védett tartalmakhoz a tartalom tulajdonosai biztosítanak elérést a megfelelő jogosultságok mellett.
A „Kérdés-válasz" jellegű rovatokban feltett kérdésekre adott válaszok, a Weboldalról formon keresztül beérkezett kérdéseket, és a kérdező nevét is tartalmazhatják.

Az adatkezelés célja
A fent megjelölt adatok felvételének célja látogatottsági statisztikák készítése, az adatkezelés továbbá biztonsági célokat is szolgál (a felhasználó jogosultságainak azonosítása). A kérdés-válasz jellegű rovatokban megadott e-mail cím a kapcsolattartásra szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel és harmadik félnek nem adja ki.
Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól.

Adatbiztonsági intézkedések
A webszerver fizikailag a Neumann János Egyetem kecskeméti telephelyén található, fizikai és szoftveres védelme a Neumann János Egyetem ide vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. (...). A megjelölt adatokhoz a Neumann János Egyetem rendszergazdái és adatgazdái férhetnek hozzá. A megadott e-mail címekhez a területért felelős személyek férhetnek hozzá.

Jogérvényesítési lehetőségek
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Felelősség korlátozása
A Weboldal használatából vagy elérhetetlenségéből, használhatatlanságából erdő bármilyen kár megtérítését az Üzemeltető kizárja. Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A Weboldalon található külső hivatkozások (a www.uni-neumann.hu és gk.uni-neumann.hu -tól eltérő címtartomány) általi tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt, ezért ezekért a tartalmakért az Üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

Üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a weboldal tartalmának és jelen nyilatkozatnak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

Partnereink